Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ataşehir)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Departman

Satış

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sürekli gelişim ilkesi üzerine 1957 yılında kurulan Resman, 1992 yılından beri bugün her türlü düzcamı işleyebildiği 21.000 m2’lik tesisinde üretim yapmaktadır.

Tecrübesiyle sürdürdüğü yatırımları yalnızca cam üretimi üzerine sınırlandırmayıp, iç ve dış mekanlar için camın uygulamasında tamamlayıcı niteliğinde olan Alüminyum cephe, Alüminyum ve PVC kapı-pencere üretimi ile de mimari projelerin tüm ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap verebilen bir çözüm ortağı olmuştur.

Aynı zamanda kendi proje ekibi ile alüminyum cephe malzeme analizi yapıp doğru cam seçimine yönelik çözüm önerileri geliştirmekte, proje özelinde statik, ısıl kırılma, performans ve rüzgâr yükü hesaplamaları yapmaktadır.

Genel Nitelikler

Firmamızın İstanbul Ataşehir’deki İhracat ofisinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki niteliklere sahip İhracat Satış Uzmanı arayışımız bulunmaktadır.

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden  mezun
 • İyi derecede  İngilizce bilen
 • Tercihen Dış ticaret mevzuatına hakim
 • MS Office programlarını kullanabilen
 • İnsan ilişkilerinde başarılı
 • Disiplinli
 • Sonuç odaklı
 • Yurtiçi, yurtdışı seyahat engeli olmayan
 • Tercihen Anadolu yakasında ikamet eden

İşin Tanımı:

 • Yeni müşterilerin kazanılması ve mevcut müşterilerin sürekliliğinin sağlanması için strateji geliştirmek
 • Hedef pazarlar ve potansiyel müşterilerle ilgili araştırma yapmak
 • Satış yapılan ülkelerdeki rakipler ve ürünleri hakkında bilgi toplamak
 • Yurtdışı fuar araştırması yapmak ve fuarlara katılmak
 • Mevcut müşterilerle ilişkileri etkin bir şekilde yürütmek

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

İhracat Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İhracat Satış Uzmanı İhracat Satış Uzmanı Maaşları İhracat Satış Uzmanı Nasıl Olunur? İhracat Satış Uzmanı Nedir? İhracat Satış Uzmanı İş İlanları
Resman Cam Pvc Alüminyum San. ve Tic. A.Ş

Yapı Malzemeleri / Kapı - Pencere Sistemleri

Hakkımızda

1957 yılında Samsun’da kurulan Resman: Isıcam üretimi Cam işleme Pvc pencere ve kapı sistemleri üretimi Alüminyum profil satışı Alüminyum ve pvc aksesuarları satışı Alüminyum cephe sistemleri üretimi ve uygulaması alanlarında faaliyet göstermektedir. Yurtdışında Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkan ülkelerine ihracat yapan şirketimiz, yurtiçinde Karadeniz Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı bölgelerinde, distribütör ve bayi kanalıyla hizmet vermektedir. İnsan kaynakları politikamız: İşe en uygun nitelikteki adayı istihdam etmek Şirketimizdeki kariyerleri boyunca çalışanlarımıza potansiyellerini gerçekleştirmek için gelişim ortamı yaratmak Taşıdıkları sorumluluklar ve şirketimize katkıları doğrultusunda çalışanlarımızı ödüllendirmek Çalışanlarımıza iş ve özel hayat dengesini sağlayan, severek çalıştıkları bir çalışma ortamı yaratmaktır

1957 yılında Samsun’da kurulan Resman: Isıcam üretimi Cam işleme Pvc pencere ve kapı sistemleri üretimi Alüminyum profil satışı Alüminyum ve pvc aksesuarları satışı Alüminyum cephe sistemleri üretimi ve uygulaması alanlarında faaliyet göstermektedir. Yurtdışında Kuzey Afrika, Kafkasya ve Balkan ülkelerine ihracat yapan şirketimiz, yurtiçinde Karadeniz Bölgesi ağırlıklı olmak üzere Türkiye’nin birçok farklı bölgelerinde, distribütör ve bayi kanalıyla hizmet vermektedir. İnsan kaynakları politikamız: İşe en uygun nitelikteki adayı istihdam etmek Şirketimizdeki kariyerleri boyunca çalışanlarımıza potansiyellerini gerçekleştirmek için gelişim ortamı yaratmak Taşıdıkları sorumluluklar ve şirketimize katkıları doğrultusunda çalışanlarımızı ödüllendirmek Çalışanlarımıza iş ve özel hayat dengesini sağlayan, severek çalıştıkları bir çalışma ortamı yaratmaktır

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Resman Cam Pvc Alüminyum San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVK Kanunu”)’uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları Kişisel Veriler; hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak Şirket’in, insan kaynakları politikalarının, ticari ortaklıklarının, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi, ürün ve hizmetlerinden Kişisel Veri Sahiplerinin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, internet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve sitede oluşan hataların giderilmesi, kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Kişisel Veri Sahipleri ile iletişime geçilmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması, etkinlik yönetimi, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları kapsamında Şirket ortakları-iş ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından elde edilmekte veya bunlarla paylaşılmakta, kaydedilmekte, elektronik sistemlerine aktarılmaktadır, Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak Şirket tarafından açık rızanız temin edilmektedir. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kanunun amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Maddeye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve idari yöntemlerle, çağrı merkezi, Şirket internet sitesi, mobil uygulama gibi muhtelif yollardan, Politikada yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve Şirket veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu Uyarınca Hakları Şirket, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. Şirket, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Verileri alınan kişilere; Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel Verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kanun’un 11. Maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarının olduğunu açıklar. Kişisel Veri Sahipleri sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilecek Başvuru Formunu doldurup imzalayarak Şirkete ücretsiz olarak iletebileceklerdir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Detaylı Bilgi

Resman Cam Pvc Alüminyum San. ve Tic. A.Ş İş İlanları

İhracat Satış Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İhracat Satış Uzmanı İhracat Satış Uzmanı Maaşları İhracat Satış Uzmanı Nasıl Olunur? İhracat Satış Uzmanı Nedir? İhracat Satış Uzmanı İş İlanları