Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Doküman Kontrol Sorumlusu

Rönesans Endüstri

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Arşiv / Dokümantasyon

Arşiv / Dokümantasyon

Başvuru Sayısı

662 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

662 başvuru

Departman

Arşiv / Dokümantasyon

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

“Rönesans Holding, şirketlere stratejilerini ve operasyonlarını evrensel insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ilkelerine uygun hale getirmeye ve toplumsal hedefleri ilerletecek önlemler almaya çağıran BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin imzacıları arasında yer almaktadır ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde evrensel kabul görmüş beyanlara dayalı ilkeleri benimser.

Rönesans Holding, ana ilkeleri olan dürüstlük, rekabetçilik ve yenilikçilikten ödün vermeden şeffaf ve etik değerleri gözeterek insan kaynakları uygulamalarında eşitliği sağlamayı amaçlayan bir işverendir. Tüm başvurular cinsiyet, dil, din, ırk ve etnik kökene bakmaksızın fırsat eşitliğine göre değerlendirilir ve ayırımcılık yapılmaz.”


Şirketimizin yapımını üstlendiği Irak Basra'daki endüstri projesinde görevlendirilmek üzere;

 • Tercihen üniversitelerin Bilgi Belge Yönetimi, İktisat, İşletme vb. bölümlerinden mezun,
 • Doküman Kontrol ve Arşiv alanında en az 7 yıl deneyimli, 
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • İyi düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip,
 • İleri seviyede Excel, Word, PowerPoint bilgisine sahip,
 • Analitik yönü kuvvetli ve problem çözme becerisi gelişmiş,
 • Dinamik bir çalışma ortamının gerektirdiği zamansal esnekliğe sahip,"Doküman Kontrol Sorumlusu" arayışımız bulunmaktadır.İŞ TANIMI

 • Teknik belgeler, çizimler ve ticari yazışmalar dahilinde, doküman kontrol prosedürü ile ilgili tüm faaliyetleri takibini yapmak.
 • Dokümanlara ait  verileri, denetimleri, sistem girişlerini yapmak, güncelliğini sağlamak, güvence ve kontrol altına alınmasını sağlamak.
 • Güncel onaylanan dokümanların, çizimlerin kontrollü kopyalarını; çalışanlara, taşeronlara, tedarikçilere iletilmesini garanti altına almak.
 • Tüm onaylı belgelerin ve çizimlerin dağıtımının, güncellenen kayıtlarının sürekliliğini sağlamak.
 • Doküman kontrol ofisinde bulunan belgeleri ve çizimleri herhangi bir hasar veya bozulma olmadan saklamak, kolay izlenebilirliği ile güvende bulundurmak.
 • Süreç ve durum analiz raporları hazırlamak, belgeleri merkez numaralandırma sistemine uygun olarak takibini sağlamak.
 • Bilgi yönetimi ile ilgili şirket politikasına, prosedürlerine, kurallarına ve standartlarına uyulmasını sağlamak.
 • Mühendislik/Tasarım birimleriyle birebir çalışma sağlayarak, teknik dokümantasyon alt yapısını (sistem tabanlı ve/veya manuel) oluşturmak ve raporlanmasını sağlamak. 
 • Bağlı olduğu departmanının işe alım faaliyetlerinde yer almak,  aday görüşme süreçleriyle ilgili gelişmeleri yöneticisine raporlamak.
 • Belirtilen görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak gerekli bilgileri, raporları, gelişmeleri ve ortaya çıkan sorunları üstüne rapor etmek ve faaliyetleri konusunda bilgi vermek.
 • Sorumluluğu altındaki tüm faaliyetlerin; birimin öngörülen hedefleri, stratejileri, politikaları doğrultusunda sürdürülmesi için gerekli takibi yapmak.
 • Görev kapsamına giren faaliyetlerde amirinin vereceği benzer görevleri yerine getirmek.
 • Bağlı olduğu departmanının faaliyetleri ile ilgili olarak denetim birimlerince talep edilen bilgi, belge ve raporların hazırlanmasını sağlamak.
 • Merkez ve Projelerdeki doküman kontrol ekipleriyle etkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak.
 • RET Projelerine Yönetim Sistemi denetim sistemini kurmak, süreç içinde yaşanacak sorunların çözümüyle ilgili gerekli organizasyonları yapmak, denetimlerin gerçekleştirmek.
 • Şirket içinde uygulanan tüm yönetim sistemleri politika, prosedür, talimatlarına ve belirlenmiş yazılı prensiplere uymak. Rönesans Holding departmanlarındaki doküman kontrol faaliyetlerinin mevcut prosedür ve numaralandırma sistemine uygun olarak ilerlemesinin kontrolünün ve güvence altına alınmasının sağlanması.
 • RET merkezde ve projelerde kullanılan Doküman Yönetim Sistemi(leri) ile ilgili olarak sunum, video vb. çalışmalarla ilgili personellere eğitim vermek. 
 • İç ve dış denetimlere katılmak ve ilgili raporları yöneticisine sunmak.
 • Doküman Kontrol Merkezi ile ilgili  İç ve Dış denetimlerde tespit edilen uygunsuzlukların yönetilmesini sağlamak, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması ve uygunsuzlukların kapatılmasını sağlamak.

Aday Kriterleri

En az 7 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Dokümantasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dokümantasyon Sorumlusu Dokümantasyon Sorumlusu Maaşları Dokümantasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? Dokümantasyon Sorumlusu Nedir? Dokümantasyon Sorumlusu İş İlanları
Rönesans Endüstri

İnşaat / Endüstriyel Tesis

Şirketin Aydınlatma Metni

RÖNESANS HOLDİNG GRUBU ÇALIŞAN ADAYI VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİNAYDINLATMA METNİRevizyon Tarihi: 07.09.2021Rönesans Holding A.Ş. grubu tarafından, çalışan adaylarının, işe alım kapsamında yazılı yahut sözlü olarak elde edilen kişisel verilerini işlenmektedir. Rönesans, bu işleme faaliyetini, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine bağlı kalarak işlemektedir.1. Çalışanlar Adaylarının İşlenen VerileriÇalışanlar adaylarının, kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve finans bilgileri, lokasyon, özlük, fiziksel mekan güvenliği, görsel ve işitsel kayıt, sağlık ve bu başlıklara girmeyen diğer verileri (referanslar, askerlik durumu, çalışma beklentileri ile ilgili bilgiler, okuduğu okullar vb.) şirketin işe alım süreçlerinde işlenmektedir. 2. Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler ve İşleme AmaçlarıKişisel verilerinizin işlenmesindeki hukuki sebepler, verinin kategorisine göre değişmekte olup özel nitelikli kişisel verileriniz:i. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “ilgilinin açık rızası”,ii. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “kanunlarda öngörülen haller”, veiii. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinin 3. fıkrasında yer alan “kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilme”hukuki sebeplerine dayanılarak; diğer kişisel verileriniz ise: a. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “ilgilinin açık rızası”;b. Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. maddesinin 2. fıkrasında yer alan “kanunlarda açıkça görülme”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenebileceği”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması” “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.Kişisel veriler, aşağıdaki işleme amaçlarıyla işlenmektedir:• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi• Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi• Ücret politikasının yürütülmesi• Yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemlerinin yürütülmesi • Mesleki yeterlilik sertifikalarının ilgili yurt içi ve yurt dışı kurumlardan alınması• İlgili kurumlardan çalışma izni ve davetiye belgelerinin alınması• İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi3. Çalışan Adaylarının Kişisel Verilerinin Üçüncü Kişilere AktarılmasıKişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, kişisel veriler, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişiler, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, topluluk işlemleri, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmak üzere yurt içi yahut yurt dışına aktarılmaktadır. Verilerin aktarılma amaçları, 2. maddede belirtilen işlenme amaçlarıyla aynıdır.4. Veri İşlemenin SüresiVeri sorumlusu tarafından işlenen veriler, verinin kategorisine özgü olarak VERBİS sisteminde kayıtlı süreler boyunca işlenir.5. Çalışan Adayının Sahip Olduğu HaklarKişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan talepleriniz için www .ronesans.com.tr adresi üzerinden bulabileceğiniz “Başvuru Formu”nu doldurarak şirketin mail adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.

Detaylı Bilgi

Rönesans Endüstri İş İlanları

Dokümantasyon Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Dokümantasyon Sorumlusu Dokümantasyon Sorumlusu Maaşları Dokümantasyon Sorumlusu Nasıl Olunur? Dokümantasyon Sorumlusu Nedir? Dokümantasyon Sorumlusu İş İlanları