Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Genel Muhasebe Uzmanı

RONLY GIDA SAN.TİC. A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Çorlu)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

188 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

188 başvuru

Departman

Muhasebe

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Faaliyet alanı Fındık İmalatı olan firmamızda istihdam edilmek üzere Genel Muhasebe Uzmanı alımı yapılacaktır.


GENEL NİTELİKLER

Üniversite ve Yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun,

Genel Muhasebe ve Üretim Muhasebesi Konularında En az 2 Yıllık Deneyime Sahip,

E Fatura , E Arşiv, E İrsaliye ve E Defter Mevzuatı ve Kullanımına Hakim,

Office Programlarını Etkin Şekilde Kullanabilen,

İngilizce bilen,

Tercihen Mikro Programını bilen,

Yasal Mevzuta Hakim,

Erkek Adaylarda Askerlik Görevini Yerine Getirmiş,GÖREV TANIMI

Günlük Muhasebe Kayıtlarının tek düzen hesap planına uygun olarak sisteme girilmesi,

Faturalama, ithalat ve ihracat fatura süreçlerinin yürütülmesi

Banka ekstrelerinin ve günlük kasa işlemlerinin kayıt altına alınması 

Cari hesap mutabakat ve borç/alacak takiplerinin yapılması,

Evrakların düzenlenmesi,

Bağlı olduğu amirinin belirlediği görev dağılımına uygun şekilde yapılması.


Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : Orta, Yazma : Orta, Konuşma : Orta)

Genel Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Muhasebe Uzmanı Genel Muhasebe Uzmanı Maaşları Genel Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Genel Muhasebe Uzmanı Nedir? Genel Muhasebe Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

RONLY GIDA SAN. VE TİC. A.ŞÇalışan Adayı Aydınlatma MetniDeğerli Çalışan Adayı ‘mız,RONLY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.a) Veri SorumlusuRONLY GIDA SAN. VE TİC. A.Ş olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri• Kimlik• İletişim• Özlük• Finans• Mesleki DeneyimKategorilerindeki kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden işlenmektedir.Amaç Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin YürütülmesiHukuki SebepKVKK m.5 (2) (c) : c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.*Lütfen iletmiş olduğunuz özgeçmişinizde özel nitelikli kişisel verilerin (ırkınız, etnik kökeniniz, siyasi düşünceniz, felsefi inancınız, din, mezhep veya diğer inançlarınız, kılık ve kıyafetiniz, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleriniz, sağlığınız, cinsel hayatınız, ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler) yer almadığından emin olunuz. İşlenmesini tercih etmediğiniz kişisel verileri, özgeçmişinizde bulundurmamanızı ve bu verileri içerir dosya yüklememenizi rica ederiz.**İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması halinde, sağlık durumu ve adli sicil kaydınıza ilişkin bilgi ve belge talep edilecektir.***Bizimle paylaşacağınız referanslarınız ait kişisel verilerle (ad soyad, çalıştığı kurum, görevi, telefon numarası) ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tarafınıza aittir.c) Kişisel Verilerin Toplama YöntemiKişisel verileriniz, bu metnin (b) fıkrasındaki amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) ve 6. maddelerinde düzenlenen hukuki sebeplere dayanarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda elde edilecektir• İş görüşmesi sırasında bilgi verilmesi, • İŞKUR üzerinden ilan verilmesi ile, • Kariyer siteleri ve/veya portalları üzerinden iş başvurusu yapılması ile, • Referans aracılığıyla özgeçmiş iletilmesi, • Şirketin insan kaynaklarına özgü e-posta adresine özgeçmiş iletilmesi, • Şirketin kurumsal e-posta adresine özgeçmiş iletilmesid) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak tarafınızdan açık rıza alınması hukuki sebebine istinaden yurtiçinde yerleşik grup şirketlerimiz ile paylaşılacaktır.e) Yurt Dışına Aktarım Kişisel verileriniz; işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla sınırlı olarak tarafınızdan açık rıza alınması hukuki sebebine istinaden yurtdışında yerleşik hissedarlarımız ile paylaşılacaktır.f) KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki HaklarınızKVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,Türkgücü OSB Mah.216. Sk. No.6 -1 Çorlu - Tekirdağ Şirketimize bizzat gelerek,• ronlygida@hs03.kep.tr şeklindeki kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimiz üzerinden,• kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.g) Değişiklik ve Güncellemelerİş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Detaylı Bilgi

Genel Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Muhasebe Uzmanı Genel Muhasebe Uzmanı Maaşları Genel Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Genel Muhasebe Uzmanı Nedir? Genel Muhasebe Uzmanı İş İlanları