Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Konya(Karatay)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Departman

Finans

Finans

Başvuru Sayısı

82 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Eleman

Başvuru Sayısı

82 başvuru

Departman

Finans

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

YEM SANAYİ SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMAMIZIN FİNANSMAN DEPARTMANINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 2. ELEMAN ALINACAKTIR.

GENEL NİTELİKLER

 • ÖRGÜN ÖĞRETİM VEREN ÜNİVERSİTELERİN İLGİLİ BÖLÜMLERİNDEN MEZUN (İŞLETME -İKTİSAT-MALİYE-MUHASEBE-FİNANS)
 • GENEL MUHASEBE VE TEK DÜZEN HESAP PLANINA HAKİM,
 • GENEL MUHASEBE ÇERÇEVESİNDE MİZAN, DÖNEM SONU İŞLEMLERİ, E-FATURA,  E-ARŞİV, İŞLETMELERİN KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN MEVZUATI YAKINDAN TAKİP EDEN,
 • ÖZEL SEKTÖR/FİRMA TECRÜBESİ OLAN VE ALANINDA EN AZ 3 YIL TECRÜBELİ,
 • TERCİHEN ETA SQL MUHASEBE PROGRAMINA HAKİM,
 • MS OFFİCE PROĞRAMLARINI ETKİN ŞEKİLDE KULLANABİLEN
 • DOSYALAMA, RAPORLAMA VE EVRAK TAKİP YETENEĞİ GELİŞMİŞ VE ANALİTİK YÖNÜ KUVVETLİ OLAN,
 • ERKEK ADAYLAR İÇİN ASKERLİKLE İLİŞİĞİ OLMAYAN,
 • TAKIM ÇALIŞMASINA VE YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSUNA UYUM SAĞLAYABİLECEK (CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞILMAKTADIR)
 • İLETİŞİM KURMA, ÖNCELİK BELİRLEME, ZAMAN YÖNETİMİ KONUSUNDA ETKİN,

İŞİN TANIMI

 • TL VE DÖVİZ CİNSİNDEN KASA HAREKETLERİNİ GÜNLÜK KAYDETMEK, TAHSİLAT VE TEDİYE İŞLEMLERİNİ GERÇEKLERTİRMEK,
 • TL VE DÖVİZ CİNSİNDEN BANKA HAREKETLERİNİ GÜNLÜK KAYDETMEK, BANKA EKSTRELERİNİ TAKİP ETMEK
 • FİRMA VE MÜŞTERİ, ÇEK-SENET İŞLEMLERİ,GİRİŞ-ÇIKIŞ VE TAKİBİNİ YAPMAK,
 • KREDİ KARTI(POS) İLE TAHSİLATLARI TAKİP ETMEK,GÜNLÜK KAYIT YAPMAK,
 • DBS-DTS FATURALARINI TAKİP ETMEK, SİSTEM GİRİŞLERİNİ YAPMAK VE GÜNLÜK KAYIT ALTINA ALMAK,
 • TL VE DÖVİZ CİNSİNDEN MÜŞTERİ CARİ HESAP MUTABAKATI YAPMAK,
 • KREDİ HAREKETLERİNİ VE KREDİ KARTI EKTRELERİNİ TAKİP VE GÜNLÜK KAYIT YAPMAK,
 • BANKA VE FİNANS KURUMLARI İLE İLGİLİ YAZIŞMALARI YAPMAK, TALİMATLARI HAZIRLAMAKVE TAKİP ETMEK
 • SORUMLULUK ALANI İLE İLGİLİ OLMAK ÜZERE; BAYİLER, TEDARİKÇİLER, KAMU VE ÖZEL KURUMLARLA YAZIŞMALARI YAPMAK VE TAKİP ETMEK,
 • GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK ÖDEME VE TAHSİLAT RAPORLARINI HAZIRLAMAK,
 • İTHALAT-İHRACAT EVRAK KAYIT İŞLEMLERİNİ YAPMAK VE ARŞİVLEMEK,
 • SORUMLULUK ALANI İLE İLGİLİ MASRAF VE KOMİSYONLAR, GELİR-GİDER FATURALARI, MAKBUZ, DEKONT, GELİR VE GİDER TAHAKKUKLARI VB.İŞLEMLERİ TAKİP VE MASRAF MERKEZLERİNE GÖRE MUHASEBELEŞTİRMEK,
 • SORUMLULUK ALANI İLE İLGİLİ GELEN VE GİDEN EVRAKLARIN TAKİBİ, DOSYALAMA VE ARŞİVLEMESİNİ YAPMAK,
 • GENEL İŞ AKIŞI İÇERİSİNDE VERİLEN DİĞER BENZER GÖREV VE SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRME.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkinRTM Tarım Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. kişisel verilerinizin ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin özenli ve dikkatli davranmaktayız. Bu nedenle kişisel verileriniz RTM Tarım Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından, KVKK’da yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Kişisel verilerinizin RTM Tarım Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıdaki açıklanan kapsamda ve sınırlarda işlenebileceği konusunda sizleri bilgilendirmekte ve aydınlatmaktayız.Veri Sorumlusu : RTM Tarım Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.Adres : Tatlıcak Mah. Konya Ereğli Cad. 10. km No:81 Karatay/KonyaTel : E-posta : İşlenen Kişisel Veriler Kişisel Veri İşleme Amaçları Hukuki Sebepleri Toplanma YöntemleriKimlik Bilgileri Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Diğer: Gelecekte Açılabilecek Pozisyonlara Yönelik İnsan Kaynakları Faaliyetlerinin Yürütülmesi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızaKimlik bilgileriniz, çevrimiçi elektronik ve basılı formlar, elektronik posta vasıtasıyla toplanmaktadır. Ad Soyad Anne Adı Baba Adı Cinsiyet Doğum Tarihi Doğum Yeri Fotoğraf Medeni Durum TC Kimlik No Uyruk İletişim Bilgileri  e-posta Telefon Numarası Adres Özlük Bilgileri  Askerlik Durumu Eğitim Durumu Mesleki Deneyim Özgeçmiş Ücret Beklentisi Ehliyet Referans Bilgileri  Ad Soyad Pozisyon/Unvan Telefon Numarası Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak; Şirket İçi İlgili Departmanlar ve Yönetim Kuruluna aktarılmaktadır.Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.Kişisel verileriniz başvuru tarihinden itibaren 1 yıl süreyle saklanacaktır.KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahipsiniz.Kişisel verilerinize ilişkin başvuru ve taleplerinizi dilerseniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak; Islak imzalı dilekçe ve kimlik fotokopisi ile Tatlıcak Mah. Konya Ereğli Cad. 10. km No:81 Karatay/Konya adresine göndererek, Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte şirketimize bizzat başvurarak, Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle kayıtlı elektronik posta adresimize göndererek,Başvuru Sahibince mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir dilekçe veya dilerse “İlgili Kişi Başvuru Formu” doldurmak suretiyle e-posta göndererek, iletebilirsiniz.Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soy isim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, ilgili departmana ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.“Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin” kişisel verilerimin kim tarafından hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ne amaçla aktarılabileceği, verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerimin korunmasına yönelik sahip olduğum haklar hususunda RTM Tarım Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından bilgilendirildiğimi ve bu Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı beyan ederim.Kişisel Veri Sahibinin:Adı Soyadı..../..../.....İmza

Detaylı Bilgi

Muhasebe Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Sorumlusu Muhasebe Sorumlusu Maaşları Muhasebe Sorumlusu Nasıl Olunur? Muhasebe Sorumlusu Nedir? Muhasebe Sorumlusu İş İlanları