Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Antalya Bölge Teknik Destek Uzmanı

Safa Tarım A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Antalya
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Satış

Satış

Başvuru Sayısı

158 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

158 başvuru

Departman

Satış

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

• Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu (Tercihen Bitki Koruma/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü),

• Bitki hastalık ve zararlıları ile Bitki Besleme alanında uzman,

• Ürün etken maddelerinde bilgili,

• Deneme kurma çalışmalarında görev almış,

• Tanıtım ve sunum konularında deneyimli,

• İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim ve ikna kabiliyeti yüksek,

• Oto ehliyetine sahip, aktif araç kullanabilen,

• Analitik düşünebilen, sonuç odaklı,

• Araştırmacı, Öğrenme ve kendini geliştirmeye açık,

• Sorumluluk sahibi,

• Raporlama konusunda tecrübeli,

• Doğru ve hızlı karar alabilen,

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

• Esnek çalışma temposuna uyabilecek,

Antalya Bölgesinde görevlendirilecek Teknik Destek Uzmanı alınacaktır.

Not: Tüm başvurular gizli tutulacaktır.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Teknik Destek Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Destek Uzmanı Teknik Destek Uzmanı Maaşları Teknik Destek Uzmanı Nasıl Olunur? Teknik Destek Uzmanı Nedir? Teknik Destek Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi gereği düzenlenmiş olan iş bu Aydınlatma Metninde;Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği:Konya Ticaret Sicilinde 22773 Sicil Numarasıyla kayıtlı, Büyükkayacık Mahallesi 20 No’lu Sokak No: 31 Selçuklu/KONYA adresinde faaliyet gösteren Safa Tarım A. Ş. “ŞİRKET” olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kanununda (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.KVKK ve ilgili Mevzuat kapsamında yetki, görev ve yükümlülüklerin ifası/yürütülmesi, başvuruların yanıtlanması ve sair düzenlemelerin takibi ile sürecin yürütülmesi ve yönetilmesi hususunda Veri İşleyen olarak (0332 239 14 60 / 121) veya (0332 239 14 60 / 153) ile iletişime geçebilirsiniz.İşlenecek Kişisel Verileriniz:• Kimlik verisi; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, uyruğunuz• İletişim verisi; E-posta adresiniz, adresiniz, cep telefon numaranız• Özel nitelikli kişisel veri; Özgeçmişte yer vermeniz halinde kanunun 6/1’inci maddesinde belirtilen Özel Nitelikli Kişisel verileriniz,• Eğitim verisi; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi• İş deneyimi verisi; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğunuz dönemler)• Görsel ve işitsel veri; varsa fotoğrafınız• Diğer; Sürücü belgesi verileriniz, yetkinlikleriniz, varsa hobileriniz, varsa maaş beklentiniz, askerlik durumunuz, referans bilgileriniz (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası).Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıToplanan verileriniz, kanundaki temel ilkelere uygun olarak kanunun 5. ve 6. maddelerindeki veri işleme şartları dahilinde;• Şirketimizin insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya uygulanması,• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliklerinin sağlanması,• Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde kamu görevlilerine mevzuat gereği bilgi verilebilmesi,• Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,• Yürürlükteki mevzuattan doğan meşru haklarımızın kullanılabilmesi, • Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,• Tarafınızla iletişim sağlanabilmesi,• İş tecrübenizin, pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,• Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetkinliğiniz, iletişim becerileriniz hakkında bilgi sahibi olunması,• Yabancı uyruklu iseniz uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,• Şirketimizde çalışan başkaca yakınınız olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,• İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,amacıyla işlenmektedir.• Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye ve silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır.İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,İşe alım süreçlerini yürütmek için Şirketimizin üçüncü kişi tedarikçilerle anlaşması halinde (İK firmaları, danışmanlar vb.) özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere özgeçmişinizdeki eklerle birlikte kişisel verileriniz söz konusu tedarikçilere aktarılabilecektir.Kişisel Verileri Toplama Yöntemi:Kişisel verileriniz şirketimizce, e-posta, kargo, Şirketimiz internet sitesi, bölge depoları ve bayiler, gerçekleştirilen etkinlikler, fuarlar, telefon, faks, kartvizit, güvenlik kameraları, sosyal medya ve açık internet kaynakları kanalıyla ve elektronik ve/veya fiziki ortamdan çalışan adaylarının başvuru kayıtlarının veri işleme politikası kapsamında kaydedilmesi, işlenmesi ve saklanması suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yollarda yada veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri:Kişisel veriler;• Sözleşmenin kurulması ve ifası sırasında sözleşmeye kişisel verilerin işlenmesi,• Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesinin zorunlu olması,• Sözleşmeye dayalı hakların tesisi, kullanılması ve korunması,• Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemesi kaydıyla şirketimizin meşru menfaatlerinin korunması, için sınırlı olarak işlenmektedir.Kişisel veri işleme şartları ve işleme amacı ortadan kalktığında kalktığı tarihten 5 yıl sonra silinir.Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları:Kanunun 11. maddesi uyarınca, Açık Rıza beyanınız bulunsun ya da bulunmasın; Veri Sorumlusuna (Safa Tarım A. Ş.ye) başvurarak, kişisel verilerinize ilişkin aşağıda haklarınızı kullanabilirsiniz.a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,e) KVKK 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde uğradığınız zararın delillerini sunarak zararın giderilmesini talep etme,Başvuru taleplerinizi şirketimizin Büyükkayacık Mahallesi 20 No’lu Sokak No: 31 Selçuklu/KONYA adresine göndereceğiniz yazılı dilekçe ile yapabilirsiniz.“Üçüncü Kişilerin Kişisel Verilerinin Aktarımına İlişkin Taahhüt”Referans olarak belirttiğim 3. kişilerle referans kontrolü amacıyla iletişime geçilebileceğine ve bu kişilerin söz konusu kişisel verilerinin Şirketinizle paylaşılması/aktarımına yönelik kendilerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.Ad Soyadı :Tarih :İmza :

Detaylı Bilgi

Teknik Destek Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Destek Uzmanı Teknik Destek Uzmanı Maaşları Teknik Destek Uzmanı Nasıl Olunur? Teknik Destek Uzmanı Nedir? Teknik Destek Uzmanı İş İlanları