Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Üniversitelerin Kimya, Kimya Mühendisliği veya ilgili bölümlerinden mezun
 • Tercihen Ar-Ge Stabilite süreçlerinde 2 yıl deneyimli, 
 • İyi seviyede İngilizce bilen, 
 • EU, TR Regulasyonlarına hakim (Tercihen US'de olabilir),
 • Gerekli olabilecek bilgisayar programlarını bilen, 
 • İlgili analitik ekipmanlar hakkında bilgi sahibi, 
 • Sorun çözme ve metod geliştirme ile ilgili bilgi sahibi,
 • Tercihen QbD konusunda deneyimli,
 • Yeni ürün analitik geliştirme- Stabilite süreçleri konusunda yorum yapabilecek, 
 • Tercihen EU/US proje geliştirme konusunda bilgili,


İŞ TANIMI

 • Ar-Ge Farmasötik Analitik Geliştirme Yöneticisi'nden gelen direktifler doğrultusunda stabilite çalışmalarını yürütmek, analizleri program dahilinde planlamak
 • Geliştirilen projelerin pilot üretimleri tamamlandıktan sonra stabilite numunelerini kontrol etmek, stabilite kabinlerine yerleştirilmesini sağlamak ve yerleştirilmesine yardımcı olmak
 • Geliştirilen ürünlerin stabilite periyotlarını takip etmek, analizlerini gerçekleştirmek, sonuçlarını Ar-Ge Farmasötik Analitik Geliştirme Yöneticisi'ne raporlamak 
 • Geliştirilmesi tamamlanmış olan projelerin ruhsat başvuru sürecinde gerekli stabilite dokümanlarını CMC bölümüne iletmek
 • Ruhsatlandırma sürecinde gerekli olan/olabilecek dokümanların hazırlanmasını sağlamak
 • Ruhsatlandırılmış farmasötik ürünlerde karşılaşılabilecek Tip 1/2 değişiklikleri (Alternatif kaynak, iyileştirme ve geliştirme vb.) stabilite analizlerini yürütmek ve gerekli dokümanları hazırlamak 
 • Çalışmaları sırasında kullandığı tüm ekipman ve cihazları GLP kuralları çerçevesinde kullanmak, temizlemek ve arızalarını Ar-Ge Farmasötik Analitik Geliştirme Yöneticisini/ilgili kişileri bilgilendirmek ve takibini yapmak
 • Çalışmalar sırasında GMP ve GLP kurallarına uymak ve bu kuralları etkin kılmak için gerekli SOP'leri hazırlamak ve çalışmaları bu prosedüre göre yürütmek 
 • Stabilite çalışmaları ile ilgili tespit ettiği problemleri tanımlamak, tanımlanmış problemleri ve bu problemlerle ilgili çözüm önerilerini Ar-Ge Farmasötik Analitik Geliştirme Yöneticisi'ne bildirmek
 • Laboratuvar dokümantasyon ve arşiv sisteminin yürütülmesinde görev almak; SOP, talimat, rapor, vs. dokümanlarını hazırlamak, revizyonunu ve en son halinin muhafaza edilmesini sağlamak
 • Şirket tarafından belirlenen kurallara ve yönetmeliklere uymak (çalışma saatleri, kıyafet yönetmeliği vb.) 
 • Testler ve test sistemlerinin olası kontaminasyonu elimine edecek şekilde uygun giyinmek, sanitasyon ve sağlık önlemlerini almak
 • Çalışma raporların ve ilgili cihazların logbooklarını kontrol edip imzalamak
 • Firma menfaatlerini korumak ve firma sırlarını başkalarıyla paylaşmamak
 • Üst yöneticisi/yöneticileri tarafından verilen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmek

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri