Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Tekirdağ(Çerkezköy)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Position Level

High Level Manager

Department

Other

Other

Application Count

174 application

Job Type

Full-Time

Position Level

High Level Manager

Application Count

174 application

Department

Other

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION


SCHOTT is a leading international technology group in the areas of specialty glass and glass-ceramics. We offer a broad portfolio of high-quality products and intelligent solutions that contribute to our customers’ success. At SCHOTT, for the importance of sustainability and innovation, we are referring to both our products and our employees – this has been our philosophy for more than 130 years.

SCHOTT Orim Turkey supplies processed flat glass to domestic and foreign Home Appliances sector at two sites in Çerkezköy and Bolu Turkey. We are looking for an Innovation Director at our production sites in Çerkezköy.

QUALIFICATIONS

 • Masters or higher university degree or equivalent
 • 7 years of B2B industry experience especially in the field of product development, project management and leading intercultural teams 
 • Experience in glass and glass processing
 • Excellent command of English and local language
 • Analytical skills, strategic thinking, intercultural leadership skills, project management skills
 • Creative and highly motivated
 • No travel restrictions domestic and internationally

JOB DESCRIPTION

Strategy
Develops and updates on a regular basis in line with the overall development strategy of the home appliance business unit set forth by the worldwide responsible supervisor and in close cooperation with the local development team
Documents the strategy in a product roadmap

Ideation process owner and local idea manager
Leads and supervises the local ideation process
Creates proposals for the idea board of the home appliance business unit
Conducts local idea board meetings as defined by the home appliance business unit ideation process

New product development and innovation process
Leads the development of new products applying the project management and stage gate process of the home appliance business unit
Ensures professional project management by the local development team, initiates and conducts trainings
Ensures that SCHOTT and home appliance business unit tools are installed for the documentation and tracking of innovation kpi
Oversees the developments of the product group in close cooperation with the local development teams

Leadership R&D
Leads the team of R&D engineers of his local unit
Ensures that the team members are capable to fulfil the requirements, sets forth development plans for each team member

Laboratory
Maintains a state of the art laboratory for testing of product features, reliability testing for relevant product parameters

YOUR BENEFITS

 • International perspective
 • Leading intercultural teams
 • Diverse career opportunities
 • Individual development programs
 • Modern healthcare services
 • Exclusive social benefits

 

Preferred Candidate

More than 7 years of experience
Bachelor’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

İş Geliştirme Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Geliştirme Direktörü İş Geliştirme Direktörü Maaşları İş Geliştirme Direktörü Nasıl Olunur? İş Geliştirme Direktörü Nedir? İş Geliştirme Direktörü İş İlanları
Hakkımızda

SCHOTT, özel camların ve cam seramiklerinin ve ayrıca camdan ya da benzer maddelerden meydana gelen bileşenlerin dünya çapında önde gelen üreticisidir. Şirket merkezi Mainz’dadır (Almanya). Türkiye’de SCHOTT, SCHOTT Cam ve SCHOTT Orim tarafından temsil edilmektedir. Bolu ve Çerkezköy olmak üzere iki fabrikası bulunmaktadır. SCHOTT Cam, SCHOTT AG‘nin ürettiği tüm ürünleri Türkiye’de satış sorumlusuyken, SCHOTT Orim beyaz eşya sektörüne cam işlemektedir. SCHOTT Orim, 1989 yılında Beyaz Eşya sektörüne cam temin etmek amacıyla, Bolu Organize Sanayi bölgesinde kurulmuştur. Bolu İşletmesi 10.000 m² toplam alan, 7.000 m² kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Çerkezköy İşletmesi 2001 yılında, Çerkezköy Organize Bölgesinde 34.098 m² toplam, 18.902 m² kapalı alanda kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmelerin üretim proseslerinde, Cam Kesim, Kenar İşleme, Delik Delme, Baskı (Serigrafi), Temper, Gruplama ve müşteri isteği doğrultusunda ek prosesler yer almaktadır. Çevre açısından üretim proseslerimizde zararlı kimyasallar kullanmamaya özen gösterilmekte, atıklar uygun şekilde bertaraf edilmektedir. Her yıl sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ağaçlandırma projeleri yürütülmektedir.

SCHOTT, özel camların ve cam seramiklerinin ve ayrıca camdan ya da benzer maddelerden meydana gelen bileşenlerin dünya çapında önde gelen üreticisidir. Şirket merkezi Mainz’dadır (Almanya). Türkiye’de SCHOTT, SCHOTT Cam ve SCHOTT Orim tarafından temsil edilmektedir. Bolu ve Çerkezköy olmak üzere iki fabrikası bulunmaktadır. SCHOTT Cam, SCHOTT AG‘nin ürettiği tüm ürünleri Türkiye’de satış sorumlusuyken, SCHOTT Orim beyaz eşya sektörüne cam işlemektedir. SCHOTT Orim, 1989 yılında Beyaz Eşya sektörüne cam temin etmek amacıyla, Bolu Organize Sanayi bölgesinde kurulmuştur. Bolu İşletmesi 10.000 m² toplam alan, 7.000 m² kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Çerkezköy İşletmesi 2001 yılında, Çerkezköy Organize Bölgesinde 34.098 m² toplam, 18.902 m² kapalı alanda kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir. İşletmelerin üretim proseslerinde, Cam Kesim, Kenar İşleme, Delik Delme, Baskı (Serigrafi), Temper, Gruplama ve müşteri isteği doğrultusunda ek prosesler yer almaktadır. Çevre açısından üretim proseslerimizde zararlı kimyasallar kullanmamaya özen gösterilmekte, atıklar uygun şekilde bertaraf edilmektedir. Her yıl sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ağaçlandırma projeleri yürütülmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla SCHOTT ORİM CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiTarafınıza ait kimlik, iletişim, özlük, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, sendika üyeliği, sağlık bilgileri, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:• Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi• Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yönetilmesi• Eğitim faaliyetlerinin yönetilmesi• Ücret politikasının yürütülmesi• Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi• İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi• Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi• İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi• İç denetim, soruşturma ve istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi• Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması• Yetenek ve kariyer gelişimi faaliyetlerinin yürütülmesi• Performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi• Usulüne uygun talep edilmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi• Erişim yetkilerinin düzenlenmesi• Fiziksel mekân güvenliğinin temini• Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi• İş yerindeki faaliyetlerin başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5651 sayılı İnternet Erişimlerinin Kayıt Altına Alınması Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuata uygun yürütülmesiKişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, • tarafınızca beyan veya tarafınıza ait evrakların teslim edilmesi suretiyle fiziki ortamda, otomatik olmayan yollarla ve;• tarafınızca şirketimize ait bilişim teknolojisi sistemlerinin kullanılmasıyla veya e-posta aracılığıyla, otomatik yollarla,elde edilmekte ve işlenmektedir. Kişisel verilerinizin toplanmasının hukuki dayanakları; açık rızanız, şirketimizle aranızdaki iş sözleşmesinin kurulabilmesi ve ifa edilebilmesi, şirketimizin mevzuattan kaynaklı hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleridir.Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla AktarılabileceğiKişisel verileriniz:• Bankalara, maaş hesabı açılması ve diğer yan menfaatlerin yerine getirilebilmesi amacıyla,• İş sağlığı ve güvenliği şirketlerine hastaneler ve sağlık kuruluşlarına, acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla,• İş sağlığı ve güvenliği, diğer iş faaliyetleri veya insan kaynakları faaliyetleriyle alakalı eğitim veya sınav hizmeti veren tedarikçilere, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,• Vize acentesi ve konsolosluklara, iş amaçlı iş seyahatlerinde vize alınabilmesi amacıyla,• Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla,• Şirketimizin dahil bulunduğu yurt dışındaki ana şirketlere, yurt dışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini veren firmalara, şirketimizin kullandığı bilişim teknolojileri gereği, • İlgili tedarikçilere, şirket tarafından kurulan ortak veri tabanının işlerliğinin sağlanabilmesi amacıyla,• Arşivleme hizmeti veren tedarikçilere, arşivleme faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla,• Sigorta şirketlerine, özel sigorta yapılabilmesi amacıyla,• Turizm veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilere, rezervasyon yapılabilmesi amacıyla aktarılacaktır.Kişisel Verileriniz ile İlgili HaklarınızŞirketimize başvuruda bulunarak aşağıda belirtilen konulara ilişkin talepte bulunabilirsiniz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızla ilgili başvurularınızı, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formunu doldurarak, fiziksel ortamda KVKK Kurulu adına Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi G.O. Paşa Mah. 25.Sok No: 4-5-6 - 59500 Çerkezköy / Tekirdağ adresine veya elektronik ortamda kvkk.turkey@schott.com adresine gönderebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İş Geliştirme Direktörü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İş Geliştirme Direktörü İş Geliştirme Direktörü Maaşları İş Geliştirme Direktörü Nasıl Olunur? İş Geliştirme Direktörü Nedir? İş Geliştirme Direktörü İş İlanları