Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Grup şirketlerimizden Zenit Led ve Aydınlatma Tek.Reklam A.Ş. Tuzla yerleşkemizde görevlendirilmek üzere;

Üretim ve Maliyet Muhasebesine hakim deneyimli Muhasebe Yetkilisi aramaktayız.

Aranan Nitelikler;

 • Mikro ERP Tecrübesi olan ve Mikro’da Üretim Modülüne hakim,
 • Excel konusunda pratik becerilere sahip, Pivot, Formül, Fonksiyon tecrübesi ve bilgisi olan.
 • Üretim Maliyet muhasebesi konularına hakim standart ve fiili maliyeti kurgulayabilecek.
 • Maliyetlerle ilgili planlama, takip ve kontrol sorumluluğu alabilecek.
 • Ürün maliyetinin, maliyet oranlarının hesaplanması, saatlik ücretlerin raporlanması süreçlerini yönetebilecek.
 • Yıl Sonu Depo Sayımlarında Bulunacak, Sayım Sonuçları İle Mevcut Kayıtları Kıyaslamak, Farkları Raporlamak, Sayım Sonuçlarının Göre Kayıtları Güncellemek
 • Amortisman hesapları, Demirbaş kayıtları vb. konulara hakim.
 • Leasing ve teşvik işlemlerinin takibi , dokümantasyonunu yapabilecek,
 • E-Bildirge , E-irsaliye giriş-çıkış İşlemleri yapabilen e-işlemler konusuna hakim,
 • Harcama ve Ödeme takibi yapılabilecek.
 • Alış-Satış Faturalarının takibini ve kontrolünü yapacak,
 • SGK, İşe giriş çıkış İşlemleri yapabilen.
 • Personel özlük işlemleri , puantaj , mesai ve maaş işlemleri yapabilecek
 • B sınıfı ehliyete sahip ve aktif araç kullanabilen
 • 50 yaşını aşmamış.
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış,
 • İletişim yönü kuvvetli, takipçi ve sonuç odaklı
 • Ekip çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, analitik düşünce ve iş takibi yetkinliğine sahip,
 • Analitik tarafı güçlü,  analiz yapabilen, sorgulayan ve raporlama konusunda deneyimli,
 • Min. 5 yıl tecrübeli takım arkadaşı aramaktayız.


İŞİN TANIMI;

 • Ürün maliyetlerini hesaplamak, ürün maliyet analizlerini yapmak ve fiyatlandırma çalışmalarına veri hazırlamak. Ürün bazında gerçekleşen maliyetlerin belirlemek ve raporlamak.
 • Ürün reçetelerin kontrol edilmesi ve revizyonlarının yapılmasını sağlamak, üretim maliyetlerini takip ederek maliyet analizlerini zamanında ve doğru olarak raporlamak.
 • Maliyet ve ürün, proje  karlılık analizlerinin yapılması, sapmaların sebeplerinin belirlenmesi ve raporlanması, iyileştirme süreci takibi.
 • Maliyetler ile ilgili planlama, takip, kontrol ve süreç iyileştirme projelerinin geliştirilmesine katkı sağlanması, 
 • Standart ve fiili maliyetlerinin hesaplanması, karşılaştırılması ve analizlerini yapmak, 
 •  Fabrika hammadde stoklarını kontrol etmek,
 • Maliyetlerin muhasebeleştirme işlemlerinin yürütmek,
 • Ay kapanışlarında maliyet kayıtlarının oluşturulmasının sağlanması,
 • İşletme Malzemesi, Hammadde ve Mamul Stok Mizanları ile Muhasebe Mizanının kontrolüne bağlı olarak, stok mizanı ve/veya muhasebe mizanının kontrol edilmesi ve raporlanması.
 • Bütün Stokların süreçlerinin analizi ve Satınalma-Depo-Üretim-Sevkiyat düzleminde Stok hareketlerinin kurgulanması ve takibi,
 • Üretimden alınan verilerin güncelliğinin ve doğrulunun sağlanması. ERP da veri akışının sağlanması
 • Bütçe çalışmalarına destek olmak, Bütçe, revize bütçe ve tahminlerini hazırlamak ve bütçe gerçekleşme analizlerini yapmak, uygunluğun denetlenmesi ve kontrol altında tutulması,
 • Hammadde iade faturalarının takibini yapmak ve düzenlenmek,
 • Hammadde alış-satış faturalarının takibini ve muhasebe kayıtlarını yapmak.
 • Her türlü yasal beyanname ve bildirimlerin zamanında, tam ve doğru olarak düzenlenmesini sağlamak,
 • Aylık, Dönemlik ve Yıllık Beyannamelerin (SGK, KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi vb.) işlemlerin ilgili mevzuata uygun yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine katkı sağlamak
 • Her türlü mali sorumlulukların zamanında, tam ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlamak, 
 • Şirketin muhasebe dönemi sonunda (ay/çeyrek/yıl); maliyet, kar, karlılık gerçekleşen durumunun hesaplanmasını yapmak. 
 • Şirketin muhasebe dönemi bazında (ay/çeyrek/yıl); maliyet, kar, karlılık bütçe tahminlerini Bütçe ve birimiyle birlikte yapmak.
 • Ay kapanışı öncesi günlük haftalık malzeme çıkışlarını kontrol etmek. 
 • Ay kapanışı sonrası maliyetlerin dağıtımının yapılıp yapılmadığını kontrol etmek. Masraf yerlerine giden masrafları incelemek ve kontrol etmek.
 • Mali tablolarının ve aylık yönetim raporlarının hazırlanmasına destek olmak.
 • Mizan kontrolü, masraf merkezlerinin kontrolü ve takibinin yapılması, stok kayıtlarının ve hareketlerinin kontrolünün yapılması ve stok sayım çalışmalarının yürütülmesi ve organize edilmesini sağlamak.  
 • Sisteme girilen gider faturalarının, ilgili gider yeri ve gider türünde doğru kayıtlarda yer almasını kontrol etmek,
 • Giderlerin oluşması, sınıflandırılması ve ürünlere yansıtılması çalışmalarını yapmak,
 • Gider dağılım anahtarlarının belirlenmesi ve ilgili gider yerlerine dağıtımlarını yapmak ve kontrol etmek
 • Genel giderlerin dağılımında kullanılacak istatistiksel göstergelerin belirlenmesi, hesaplanması ve iyileştirilmesinden sorumlu olmak
 • Mal kabul ve depolar arası transferlerin kontrolünü sağlamak,
 • İrsaliye, fatura ve evrak akışını yönetmek,
 • KDV iade işlemlerinin gerçekleştirilmesine destek vermek,
 • Fabrika yönetimi ile yakın ilişkiler kurmak ve karar süreçlerine destek olmak,
 • Gerektiğinde amirleri tarafından verilen muhasebe ile ilgili diğer işlemlerin yerine getirilmesi
 • Yıllık ve uzun dönemli fizibilite çalışmalarının yapılmasına destek vermek,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Reklam ve Tanıtım

Çalışma Şekli:

Hafta içi 08.00 - 18.00

Çalışan Sayısı:

250-349