Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Mevcut ve muhtemel faaliyet alanlarında, nano-biyoteknoloji, moleküler biyoloji, immunokimya, biyokimya, elektrokimya, optik, optoelektronik ve spektroskopi alanlarında özgün tekniklerin birleştirilmesi ile biyoterör ajanlarının, insan sağlığı açısından risk oluşturan mikroorganizmaların (virüs, bakteri, vb.) ve partiküllerin (kimyasal, biyolojik, vb.) test ve tanısını gerçekleştiren özgün ve yenilikçi biyosensör teknolojilerinin geliştirilmesi faaliyetlerini yürütüyoruz.

Bu kapsamda, biyosensörler, biyoelektronik,  kimyasal, biyolojik, radyolojik (KBR) savunma için erken ikaz metotları, optik görüntüleme, optik spektroskopi, mekanik tabanlı sensörler, MEMS, NEMS, manyetik görüntüleme, elektrokimyasal sensör, plazmonik sensör, akustik tabanlı hassas algılama, çoklu tarama, giyilebilir minyatürleştirilmiş sensör, in-vitro diyagnostik sistemler, biyolojik mikro çip geliştirme, mikroakışkan kartuş üretimi, 3D baskı metodu, mikrolitografi ve nanolitografi ile polimerik ve/veya mekanik adaptör tasarımı ve üretimi, biyolojik yüzey geliştirme ve biyosavunma ilaçlarının etkinlik analizi, teknikleri üzerine araştırma ve geliştirme amaçlı projelendirme yapma, bu projeleri yönetme ve sonuçlandırma fırsatı sunuyoruz.

 • Üniversitelerin Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği,  Genetik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği,Biyoteknoloji, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Kimya,Fizik veya Biyokimya bölümlerinden mezun,
 • Yüksek Lisans ve/veya Doktorasını tamamlamış,

 • Esnek çalışma saatlerine ayak uydurabilecek,

 • MS Office programlarına hakim,

 • Görev tanımı kapsamında çalışmaya istekli ve araştırmacı özelliğe sahip,

 • Laboratuvar ortamında çalışmaya hevesli, hızlı öğrenen, gelişime açık, istekli ve dikkatli,

 • Sabırlı, sonuç odaklı ve zaman yönetimi becerileri gelişmiş,

 • Tercihen en az 2 yıl biyosensör alanında iş tecrübesine sahip,

 • İyi derecede İngilizce bilen.

İŞ TANIMI:

 • Uzmanlık alanlarında orta ve uzun vadede ihtiyaç duyulan konularda yeni iş olanakları yaratılması konusunda şirket içinde ve dışında iş geliştirme çalışmalarını yürütmek ve bu amaçla ihtiyaç duyulan yeteneklerin belirlenerek projelendirilmesinde öncü rol oynamak,

 • Araştırma projelerinin kapsam, bütçe ve zaman açılarından tanımlanması; araştırma projelerinin yönetimi, gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması faaliyetlerini yürütmek,

 • Şirkete yeni faaliyet alanları kazandırılması ve mevcut faaliyet alanlarında şirkette rekabetçi yeteneklerin arttırılması amacıyla gerekli tüm araştırma süreçlerini (proje önerme, fizibilite, yöntem kavram geliştirme, benzetim, deneysel tasarım, analiz, doğrulama, raporlama) gerçekleştirmek,

 • Proje yönetim metotlarını kullanarak araştırma projelerini tamamlamak,

 • Faaliyet alanındaki güncel teknolojik gelişmeleri ve bilimsel çalışmaları yakından takip etmek,

 • Araştırma merkezinin uluslararası alanda bilimsel tanınırlık kazanmasını sağlayacak özgün ve yenilikçi araştırma çalışmaları yürütmek.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri