Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sektöründe lider firma olan şirketimize aşağıdaki niteliklere uygun Mali İşler Müdürü arayışımız bulunmaktadır. 


İŞ TANIMI 

• Yönetsel raporlamalar yapmak, 

• Denetçiler ve şirket muhasebe danışmanları ile iş birliği yapmak,  Firmanın muhasebe işlemlerinin tek düzen hesap planı, vergi usul kanunu, katma değer vergisi kanunu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılmasını sağlamak.

• Şirketin genel muhasebe, maliyet muhasebesi, yönetim muhasebesi, mağazalar muhasebe süreçleri ve finans faaliyetlerinin tamamını yürütmek ve sorumlu olmak, 

• Mali tablolar ve raporlar, bütçeler ve tahminler dahil olmak üzere muhasebe yönetiminden sorumlu olmak,

• Şirketler mali tablolarının zamanında, tam ve doğru olarak hazırlanmasını sağlamak, 

• Şirketin tüm yasal yükümlülükleriyle ilgili faaliyetleri yürütmek, bu kapsamda diğer iş kollarındaki ilgili mali faaliyetleri organize etmek ve eş güdümünü sağlamak, 

• Muhasebe politika ve prosedürlerini gözden geçirmek, gerekli uyarlamaları yapmak,

• Mali mevzuat ile ilgili değişikliklerin takip etmek ve firma içi mevzuat güncellemelerinden sorumlu olmak, 

• Dış ticaret ve gümrük işlemlerinin yasal mevzuata göre uygulamak ve muhasebeleştirmek, 

• Vergi dairesi, tapu, noter vb. resmi kurum ve kuruluşlarda kendisini üst amirleri tarafından tanınan yetkiler çerçevesinde şirketi temsil etmek, 

• Ödeme sistemi aracı firmaları ile görüşmek POS oranlarını ve operasyonunu yönetmek, 





ARANAN NİTELİKLER

• Üniversitelerin işletme, finans, ekonomi ve benzeri bölümlerinden mezun, tercihen yüksek lisans yapmış, 

• SMMM Belgesine sahip,

 • Perakende sektöründe (tercihen gıda dışı) finans ve muhasebe alanında en az 10 yıl, müdür pozisyonunda minimum 5 yıl deneyim sahibi, 

• Muhasebe sistemi analizi ve geliştirme yetkinliği ve deneyimi olan, 

• Genel muhasebe, maliyet muhasebesi, finans, mali tablolar, vergi mevzuatı uygulamaları (GVK, KVK, VUK, TTK) konularında derin bilgiye ve yönetim tecrübesine sahip, 

• Bütçeleme, planlama ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi, 

• Muhasebe ve denetim süreçleri ile finansal analiz ve raporlama konularında etkin, 

• Vergi Usül Kanununa göre E-Fatura ve E-Defter süreçlerine hâkim, 

• MS Office Programlarını etkin kullanan, (özellikle excel)

• Analiz etme, bütünü görebilme, planlama ve organizasyon becerilerine sahip, 

 • Analitik becerileri gelişmiş, iletişimi güçlü, enerjisi yüksek ve pozitif yaklaşıma sahip, 

• Dikkatli, titiz çalışabilen, yoğun iş temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek, 

• Tercihen İstanbul Avrupa yakasında ikamet eden

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri