Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Merkezi Ankara'da bulunan  her gün büyüyen ve gelişen , turizm, eğitim, yayın ve spor kulubü  dallarında faaliyet gösteren şirketler gurumuzun Grup Şirketleri İnsan Kaynakları Direktörlüğü bünyesinde Ankara Bölgesi için tercihen üniversitelerin işletme ,iktisat, maliye, çalışma ekonomisi ,psikoloji ,sosyoloji, endüstri mühendisliği bölümlerinin birinden mezun yada insan kaynakları dalında yüksek lisans yada doktora yapmış en az insan kaynakları dalında 12 yıl deneyimli aşağıdaki görev tanımını yerine getirebilecek ve ekli özelliklere sahip BÖLGE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ alınacaktır.

Görev ve  Sorumlulukları    :

 1. Şirketler bünyesinde Genel Müdürlüklerce saptanan personel politika ve prosedürlerinin uygulanmasını sağlar.
 2. Ücretlerin saptanmasında ilgili şirketin yada kurumun Genel Müdürüne yardımcı olur, iş analizlerinin yapılması , norm kadronun belirlenerek ihtiyaç duyulan personelin temininin sağlanarak işe yerleştirilmesinin sağlanması.
 3. Şirketler içerisinde işbaşı ve diğer eğitim ihtiyacına göre eğitim programları hazırlar.
 4. Mevcut uygulama hakkında ilgili şirket/kurumun Genel Müdürüne bilgi verir. Çalışanların birbirleri ile yönetim ile ilişkisini düzenler ve işleyiş düzenini kurar.
 5. İşyerine personel alım prosedürünü saptar ve  birimlerin personel ihtiyaçlarını araştırır.
 6. Şirketlere yapılan iş müracaatlarından aday personelin aranan niteliklere uyup, uymadıklarını araştırır.
 7. Üst düzey yönetici ve işgören transfer süreçlerini takip etmek, yönetmek gerektiğinde insan kaynakları şirketlerinden destek alıp sonuçlandırmak.
 8. Yurtdışı işgören taleplerini araştırmak, seçmek ve sonuçlandırmak.İşgören seçmeleri ile ilgili olarak gerekirse yurtdışı fuarlara katılmak
 9. İşe uygun olan aday personeli seçer, araştırır ve ilgili birimler ile görüşmesini sağlar.
 10. İşe alınacak olan personele işyeri  prensip ve politikaları hakkında bilgi verir, işyerini tanıtır.
 11. Oryantasyon yaptırır, işe alıştırılması ve iş başı eğitiminde ilgili müdürüne yardımcı olur.
 12. Personelin performans değerlendirmelerini takip eder.
 13. Personel için yükselme olanakları araştırır, personelin performans ve yeteneklerine uygun işlerde çalıştırılmaları konusunda önerilerde bulunur.
 14. Personelin işten ayrılması  durumunda kendileri ile ayrılma nedenleri hakkında görüşme yapar, işten ayrılmaları önlemek için nedenleri ortadan kaldırmaya çalışır.
 15. Piyasa ücret araştırmaları kanalı ile benzer işletmelerde uygulanmakta olan ücret politikası ve ücret düzeyleri hakkında bilgi toplar ve otelde uygulanması gereken ücret seviyelerini saptama konusunda Genel Müdüre önerilerde bulunur.
 16. Personel çalışma saatlerini düzenler ve kontrolünü sağlar.
 17. Personelin eğitim ihtiyaçlarına göre, eğitim ve öğretim kuruluşlarının sağladıkları hizmetleri takip eder, böylece kurum içi eğitimin yanı sıra dış eğitim olanaklarını sağlar.
 18. Çalışanlar ile ilgili işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında tedbirler alır ve konularda komiteler oluşturur.
 19. Mevcut insan gücünün daha iyi kullanılabilmesi için çalışmalar yapar ve önerilerde bulunur.
 20. Personel maliyetleri ile ilgili çalışmalar yapar , ilgili birimleri kadrolarını düzenler ve yıllık bütçelerinin hazırlanmasını sağlar.
 21. Şirketlerde çalışan tüm personelin, gerekli bilgileri içeren personel özlük dosyalarının eksiksiz tutulmasını sağlar.
 22. İdari ve yasal evrak ve dokümanları takip eder, dosyalar ve arşivler.Doğru yapılması için gerekli kaynak tespitini yapar ve sonuçlandırır.
 23. Tüm bağlı şirketlerdeki personelinin uyumlu ve sistemli bir ortamda çalışmalarını sağlar.
 24. Şirketler bünyesi içerisinde olumlu fiziki, sosyal ve psikolojik bir ortam yaratarak, kurumun hedeflerine ulaşmasında personelin motive edilmesini sağlar.
 25. Personel yemek düzenini, yemek saatlerini belirleyip uygulanmasını ve kontrolünü sağlar.
 26. Personel servis güzergah ve saatlerini ayarlar.
 27. Personel ücretlerini pozisyonlarına göre ayarlar.
 28. Tüm resmi kurum ve kuruluşlarla olan yazışmaları takip eder.
 29. Miatlı evrakların düzenli ve zamanında ilgili kurumlara verilmesini takip etmek.
 30. İşe yeni alınan personelin resmi işlemlerini tamamlar
 31. Sorumluluğu altında bulunan personelin çalışma programlarını hazırlar,performans değerlendirmelerini yapar.
 32. Tüm çalışan personelin problemlerini dinler ve çözüm üretir.
 33. Personeli motive edici (ayın personeli,doğum günü organizasyonu,vb)çalışmalar yaparak performansı arttırır.
 34. Tüm resmi kurum ve kuruluşlarla iyi ilişkiler içerisinde olur.
 35. Çevre kurumlar ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olur.
 36. Mesleki bilgi ve becerilerini arttırıcı eğitim ve seminerlere katılır.
 37. Resmi gazete ve yayınları takip eder.
 38. Üniforma kullanması gereken personellerin üniformalarının eksiksiz ve tam olarak verilmesini sağlar. Mesai saatleri içerisinde üniformasız personelin çalışmasına izin vermez.
 39. Personel yaka kartlarının işe girişlerde personele verilmesini ve çalışma süresince personel tarafından kullanılmasını sağlar ve kontrolünü yapar.
 40. Personel soyunma odaları,wc leri ve dinlenme yerlerinin düzenini sağlar ve kontrol eder.
 41. Kurum personeli el kitabı hazırlar,personeli yönlendirici yayınlar yapar.
 42. Kurumu belirli aralıklarla dolaşarak çalışması gereken personelin işyerinde olup olmadığını kontrol eder.Görev yerinde olmayan,uniformasız veya yırtık,lekeli uniforma ile çalışan,yaka kartı olmayan,görünümü ve davranışları ile işyerine yakışmayan personeli tespit eder ve departman amiri ile görüşüp gerekli işlemi yapar.
 43. İş ve işyerine uyum programlarını ve insana yönelik tüm faaliyetleri yürütür.
 44. Kurum/Şirket sahiplerinin ev hizmetleri kapsamında çalışan yabancı yada Türk işgören taleplerini aranan detaylara bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışından karşılamak (ev görevlisi,aşçı,temizlikçi,dadı,mürebbiye),sonuçlandırmak.

     Aranan  Özellikler:

İnsan ilişkilerinde başarılı, ileri seviyede ingilizce konuşabilen ve yazabilen, iletişimi güçlü, kişisel bakımına önem veren, yeniliklere açık, analitik ve sonuç odaklı düşünme yeteneği sergileyen, planlama ve organizasyon becerisi gelişmiş ,sorun çözebilme yeteneği olan ,uzlaştırıcı,  iyi seviyede bilgisayar kullanabilen,seyahat engeli olmayan, organizasyon yeteneği olan, eğitim verebilecek kapasiteye sahip.

 

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri