Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Sağlıkta Dönüşüm Programı kapsamında ülkemizin güvenli kan ihtiyacının karşılanması sorumluluğu Türk Kızılay'ındadır. Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü yasal çerçevede tanımlanan bölgesel kan bankacılığı sistemini uygulamaya alarak kendi iç izleme değerlendirme sisteminin etkinliğini ulusal ve merkezi yapıda kurduğu ve geliştirdiği Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi ile sağlamaktadır. Kan Bankacılığı Kalite Yönetim Sistemi alanında uzman arayışımız bulunmaktadır.


GEREKLİ NİTELİKLERİ

 • Üniversitelerin Mühendislik Fakülteleri Çevre/Kimya/Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinden veya Fen-Edebiyat Fakülteleri, Kimya bölümünden mezun olmak,

 • Sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi konusunda iki yıl deneyimli olduğunu belgelemek,

 • Tercihen ISO 9001/ISO 17025/ISO 10002/ISO 27001/ISO 22301/ISO 15189 baş denetçi olmak,

 • Problem çözme teknikleri ile teorik uygulama yapabilmek,

 • Tercihen iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, (okuma, anlama, konuşma ve yazma)

 • Bilgi Yönetim Sistemleri, MS Office Programları kullanabilmek,

 • Seyahate engel bir durumu olmamak,

 • Esnek ve yoğun çalışma şartlarına uygun olmak,

 • Erkek adaylara askerlik görevini yerine getirmiş olmak.


İŞ TANIMI

 • Kurumumuzca yürütülen entegre kalite yönetim sistemleri kapsamında? birincil ve ikincil mevzuat gerekliliklerinin? ISO 19011 ve farmasötik kalite sistemleri gerekliliğine göre uygunluğunu yerinde tespit etmek,

 • Yasal mevzuat doğrultusunda gerçekleştirilen tüm denetim/tetkik faaliyetleriyle ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek, kayıt altına almak, raporlamak, analiz etmek ve izlemek,

 • Tedarikçi değerlendirme tetkiklerine eşlik etmek, raporlamak,

 • Kalite yönetim sistemi kapsamında akreditasyon/belgelendirme/sertifikasyon işlemlerini yürütmek,

 • Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesine yönelik her türlü görüş ve önerisini raporlamak,

 • Genel Müdürlüğün tüm idari fonksiyonları ile faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen süreçlerinin, üretilen kan ve kan bileşenlerinin, sunulan hizmetlerin uygunluk raporlarında yer alan bulguların giderilmesi, süreç izleme gerektiren veya kalite çemberleri oluşturulan durumlarda kalite yönetim sisteminin izleme değerlendirmesine yönelik analiz işlemleri yürütmek,

 • Konusuyla ilgili olarak kurumlarda inceleme ve araştırma yapmak, önerilerde bulunmak,

 • Bulguların incelenmesi kapsamında mevcut durum analizi yapmak, raporlamak, ihtiyaç olması halinde fizibilite analizi çalışmalarına katılmak,

 • Denetimler kapsamında Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar ile hizmet birimleri ile görüşmelerde bulunmak,

 • denetimleri koordine etmek, denetimlere katılmak, raporlamak,

 • Problem Çözme tekniklerini geliştirmek, modelleyerek kurgulamak,

 • Risk Yönetimi çerçevesinde iyileştirme faaliyetlerinin proaktif açıdan incelemesini yapmak, hata etki modu analizi ile hata kaynaklarını tespit etmek, raporlamak,

 • Birim faaliyetlerini ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun olarak etkin,verimli ve uyumlu bir şekilde

 • yürütmek.

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri