Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

İnsan Kaynakları Personeli

Şenmak Makina San. ve Tic. A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenyurt)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübesiz

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

690 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

690 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile vida ve kovan üretimi yapan, güçlü finans yapısı ile yeni yatırımlara ve AR-GE çalışmalarına devam eden Şenmak Makina, üretim kapasitesi bakımındanTükiye’nin Lideri, Avrupa’nın ise 5 büyük plastikleştirme ekipmanları üreticisinden biridir. Müşterilerinin değişen beklentilerine değer yaratarak çözümler bulan, çağdaş yönetim ve yenilikçi yaklaşımı ile ürün kalitesinden ödün vermeden çalışan firmamız için  “ İnsan Kaynakları Personeli” aramaktayız.

GENEL NİTELİKLER

  •      Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
  •      İnsan Kaynakları alanında yetiştirilmek üzere yeni mezun
  •      Öğrenmeye istekli, iletişim becerileri yüksek

İŞ TANIMI:

Aşağıda konu başlıkları belirtilen işlere destek vermesi.

     

  • Bordro Özlük İşlemleri
  • Performans Değerlendirme
  • Eğitim
  • İdari İşler

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

İnsan Kaynakları Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Elemanı İnsan Kaynakları Elemanı Maaşları İnsan Kaynakları Elemanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Elemanı Nedir? İnsan Kaynakları Elemanı İş İlanları
Şenmak Makina San. ve Tic. A.Ş

Üretim Makine ve Ekipmanları

Hakkımızda

1987 yılından günümüze plastik sektörüne yan sanayi olarak hizmet vermektedir. Firmamız; Plastik-Kauçuk Enjeksiyon ve Ekstrüzyon makinalarının tek ve çift vida ve kovanlarının imalatını yapmaktadır. Hedefimiz; Global pazarda güvenilir ve saygın bir tedarikçi statüsünü kazanmak. Misyonumuz; Dünya çapındaki makine üreticilerine, rakiplerine karşı rekabette ekonomik fiyatlarımız ve yüksek kalitemizle katkıda bulunmak. Makina Parkı; Teknolojik büyüme için yatırımlarımız sürekli devam etmekte, bu duruma paralel ürünlerimizin kalitesi ve üretim hızlarımız artmaktadır.

1987 yılından günümüze plastik sektörüne yan sanayi olarak hizmet vermektedir. Firmamız; Plastik-Kauçuk Enjeksiyon ve Ekstrüzyon makinalarının tek ve çift vida ve kovanlarının imalatını yapmaktadır. Hedefimiz; Global pazarda güvenilir ve saygın bir tedarikçi statüsünü kazanmak. Misyonumuz; Dünya çapındaki makine üreticilerine, rakiplerine karşı rekabette ekonomik fiyatlarımız ve yüksek kalitemizle katkıda bulunmak. Makina Parkı; Teknolojik büyüme için yatırımlarımız sürekli devam etmekte, bu duruma paralel ürünlerimizin kalitesi ve üretim hızlarımız artmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİBu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Şirketimiz, kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetlerini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği Şenmak Makina San. Ve Tic. A.Ş.’dir.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçlarıa. Şirketimizin iş koşulları için gerekli olan eğitim, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,b. Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,c. Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,d. Kurum kültürü ve teamüllerine uyum sağlama eğilimlerinin belirlenmesi,e. İletişimin sağlanması,f. İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,g. Ücret bilgi ve skalasının belirlenmesi,h. Şirketimizin İnsan Kaynakları politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesigibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiYukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimize iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz;a. Beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle,b. Talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleri ile paylaşılabilecektir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki SebebiAşağıdaki yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz Şirketimize yöneltmiş olduğunuz talebinize istinaden KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarından açık rızaya dayanarak yukarıda (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla;a. Şirketimize iş arama protalları, elden, elektronik posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ilettiğiniz özgeçmişler ile diğer bilgi/belgeler,b. Şirketimizin çalıştığı istihdam veya danışmanlık şirketleri,c. Referans kişiler, tarafınızdan iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile Şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,d. Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları aracılığıyla tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir.5. Diğer HaklarınızKVKK’nın “ İstisnalar ” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane, Bayram Yardımı.

İlgini Çekebilecek İlanlar

İnsan Kaynakları Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Elemanı İnsan Kaynakları Elemanı Maaşları İnsan Kaynakları Elemanı Nasıl Olunur? İnsan Kaynakları Elemanı Nedir? İnsan Kaynakları Elemanı İş İlanları