Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Bilecik(Pazaryeri)
Bugün güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

152 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

152 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 

 • Üniversite Mezunu, ( Tercihen Seramik, Malzeme veya Kimya Mühendisi)
 • Bu pozisyon ile ilgili 8-10 yıl tecrübesi olan,

 

İŞ TANIMI:

 • Üretim faaliyetlerini denetlemek ve üretimin sürekli izlenmesini sağlamak,
 • İş gücünden en yüksek verimin alınması için hazırlanan standart kadro planları uyarınca çalışmayı sağlamak. Üretim birimleri arasında dengeli bir iş gücü dağılımını oluşturmak için önlemler almak,
 • Üretimde optimum personel sayısının belirlenmesi konusunda üst yönetime bilgi vermek,
 • Üretim plan ve programlarına uygun olarak üretim işlemlerinin, belirlenmiş kalite ve maliyet hedefleri sağlanacak şekilde etkin olarak yürütülmesini sağlamak,
 • Kalite Yönetim Sistemi dahilindeki iş talimatlarına uygun olarak üretim yapıp, üretilen ürünleri termin zamanında teslim etmek,
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri izlemek, uygulanan üretim tekniklerinin ve kullanılan üretim araçlarının özelliklerindeki gelişmeler hakkında üst yönetime bilgi vermek,
 • Tüm makine ve ekipmanın verimli olarak çalışmasını sağlamak,
 • Firma için eğitim programlarının üretim bölümlerinde uygulanmasını sağlamak,
 • Şirket kalite politikasını, misyonunu ve vizyonunu bilmek; kalite politikasına, şirket misyonuna ve vizyonuna uygun çalışmak,
 • Kalite sistemi, ürünle ilgili problemlerin / risklerin oluşmadan önlenmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetleri kabul ve organize etmek, uygulamaları izlemek ve rapor etmek,
 • Uygun olmayan ürünlerin değerlendirilmesini yapmak / yapılmasını kontrol etmek,
   

Aday Kriterleri

8 - 10 yıl arası
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

SERAPOOL PORSELEN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİMadde 1 : Veri Sorumlusu6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Serapool Porselen Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Serapool”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Madde 2 : Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, şirket bünyesindeki açık pozisyona yaptığınız iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında; referans olarak gösterdiğiniz üçüncü kişilere ait kişisel verileri onlarla iletişime geçmek, hakkınızda bilgi almak ve işe alım süreci kapsamında diğer aksiyonları almak amaçlarıyla işlenebileceği, işe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte oluşabilecek pozisyonlar için özgeçmiş havuzu oluşturulması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenecektir. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen; “sözleşmenin kurulması ya da ifası ile veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.İş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi kapsamında şirketimize açıkladığınız özel nitelikli kişisel veriler 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi gereğince yalnızca açık rıza vermeniz durumunda işlenecektir.Madde 3 : Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurumla paylaşılmamaktadır. Ancak şirketimizin hukuki yükümlülükleri kapsamında talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ya da kuruluşları ve verilerin saklanması amacıyla yurt dışında bulunan bulut firması ile paylaşılmaktadır.Madde 4 : Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi Kişisel verileriniz şirketimiz tarafından insan kaynakları politikasının uygulanması ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan internet siteleri üzerinden, fiziki ortamdan veya sair iletişim kanalları aracılığıyla; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi amaçlarıyla dijital veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Madde 5 : 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızKanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Serapool’ün Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram Cad. No: 13 Pendik / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. Talebiniz, şirketimize iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Üretim Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Üretim Müdürü Üretim Müdürü Maaşları Üretim Müdürü Nasıl Olunur? Üretim Müdürü Nedir? Üretim Müdürü İş İlanları