Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)

Uzaktan Çalışma

Uzaktan Çalışma

1 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Bilgi Teknolojileri / IT

Başvuru Sayısı

102 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Başvuru Sayısı

102 başvuru

Departman

Bilgi Teknolojileri / IT

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

SENDEN NELER BEKLİYORUZ?

 • Tercihen üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Programcılığı vb. bölümlerinden mezun,
 • Minimum 3 yıl C#, Asp.Net MVC, LINQ teknolojileriyle web tabanlı uygulama geliştirme tecrübesi olan,
 • HTML5, CSS3, Javascript, Typescript, Jquery vb. teknolojiler ile uygulama geliştirmiş,
 • REST, SOAP teknolojileri ile web servis deneyimi olan,
 • JSON, XML data tipleri konusunda deneyimli,
 • SQL bilgi ve tecrübesi olan (SQL/TSQL/PLSQL),
 •  IIS konusunda bilgi sahibi,
 • Performans, güvenlik, cross-browser uyumluluk konularında bilgi ve tecrübe sahibi,
 • Nesne yönelimli programlama, mimari yapılar ve tasarımlar, çok katmanlı mimari konusunda tecrübeli,
 • SOLID prensiplerine uygun kodlama deneyimi olan,
 • Tercihen GIT ya da TFS gibi kod versiyon kontrol sistemleri ile çalışmış,
 • En az teknik seviyede araştırma yapabilecek kadar İngilizce bilen,
 • Yazılım yaşam döngüsü ve standartları ile ilgili tecrübeli,
 • Agile/Scrum metodolojileri hakkında bilgili,
 • Azure DevOps, JIRA, Trello gibi görev takip sistemleri ile çalışmaya uygun,
 • Oluşturulan yazılım için dokümantasyon oluşturabilecek yetkinlikte,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, sorumluluk alabilen, araştırmacı ve gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın, yenilikçi ve sonuç odaklı,

Arkadaşlarımızla tanışmayı dört gözle bekliyoruz!

Aday Kriterleri

En az 5 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Ön Lisans(Mezun)

Kıdemli Yazılım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Yazılım Uzmanı Kıdemli Yazılım Uzmanı Maaşları Kıdemli Yazılım Uzmanı Nasıl Olunur? Kıdemli Yazılım Uzmanı Nedir? Kıdemli Yazılım Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

SFS danışmanlık 1992 yılından beri sigorta, finans ve hizmet sektörlerine kurumsal yönetim sistemleri sunmaktadır.SFS, bugünün hızla değişen iş ortamında kurumların rekabetçi kalmalarını, masraflarını azaltırken kâr ve verimliliklerini arttırmalarını sağlayan teknolojik çözümler geliştirmektedir. 100'ün üzerinde uzman kadrosu ile müşterilerine, en ileri teknolojik iş çözümlerini ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sunan SFS, kurumsal yazılım ve bilgi teknolojileri alanında lider şirketlerden olup, sektörlerinde lider, ulusal ve uluslararası şirket ve kuruluşlara hizmet vermektedir.Köln uygulamalı bilimler Üniversitesi’nde ders olarak okutulan ve İnsurance Competence Center tarafından denetlenmiş SFS çözümleri, en gelişmiş teknolojilere entegre edilmiş yenilikçi iş metodolojilerini içermektedir. Sektörel uzmanlığını, ispatlanmış metodolojilerini ve ileri teknolojilerini, global pazarlara da taşıyan SFS, bugün Türkiye’nin en büyük 10 yerli yazılım şirketinden biridir.

SFS danışmanlık 1992 yılından beri sigorta, finans ve hizmet sektörlerine kurumsal yönetim sistemleri sunmaktadır.SFS, bugünün hızla değişen iş ortamında kurumların rekabetçi kalmalarını, masraflarını azaltırken kâr ve verimliliklerini arttırmalarını sağlayan teknolojik çözümler geliştirmektedir. 100'ün üzerinde uzman kadrosu ile müşterilerine, en ileri teknolojik iş çözümlerini ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sunan SFS, kurumsal yazılım ve bilgi teknolojileri alanında lider şirketlerden olup, sektörlerinde lider, ulusal ve uluslararası şirket ve kuruluşlara hizmet vermektedir.Köln uygulamalı bilimler Üniversitesi’nde ders olarak okutulan ve İnsurance Competence Center tarafından denetlenmiş SFS çözümleri, en gelişmiş teknolojilere entegre edilmiş yenilikçi iş metodolojilerini içermektedir. Sektörel uzmanlığını, ispatlanmış metodolojilerini ve ileri teknolojilerini, global pazarlara da taşıyan SFS, bugün Türkiye’nin en büyük 10 yerli yazılım şirketinden biridir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİSFS Danışmanlık Bilgi İşlem Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (“Şirket”), şirketimize iş başvurusu yapmanız sırasında çeşitli kişisel verilerinizi elde edecektir. Bu kapsamda Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca ‘veri sorumlusu’ addedilmekte olup KVKK’nın 10. maddesi, uyarınca işbu Aydınlatma Metni’ni dikkatinize sunarız.1. Veri SorumlusuUnvan : SFS Danışmanlık Bilgi İşlem Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.Adres : İTÜ Ayazağa Kampüsü Koru Yolu, Arı Teknokent Arı 3 Binası Kat:7 No:702 Maslak, Sarıyer/İstanbulTel :0212 216 27 80MERSİS :0769057495500001KEP : sfsdanismanlik-1@hs02.kep.tr2. İşleme AmaçlarıÖzgeçmişiniz ve iş başvurunuz sırasında sunacağınız diğer belgelerde yer alan isim, soyisim, iletişim bilgileri, mesleki deneyim gibi kişisel verileriniz, gerekmesi halinde açık rızanız ya da KVKK’nın 5/2 maddesinde belirtilen hukuka uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde işlenmektedir. • KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması nedeniyle Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemeleri kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi ve sizlerden gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilerek çözüme kavuşturulması,• KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması nedenleriyle işe alım süreçlerinin yürütülmesi, görüşmelerin organize edilmesi ve değerlendirme yapılması,• KVKK’nın 5/2 maddesi kapsamında ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması nedeniyle Şirket’in veri kayıplarının önlenebilmesi, istatistik dâhil gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, kopyalama/yedeklemenin gerçekleştirilmesi ve özgeçmişinizin 6 ay süreyle kayıtlarımızda saklanabilmesi;amaçlarıyla işlenebilecektir.3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda,• Gerektiğinde ilgili resmî kurumlara ve adli mercilere,• İhtiyaç duyduğumuz hallerde mali ve hukuki danışmanlık hizmeti aldığımız danışmanlarımıza• Şirket web siteleri, sosyal medya platformları ile faaliyetleri kapsamında kullandığı program ve yazılımlar için anlaşmalı olduğu ve sunucuları yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan firmalaraaktarılabilecektir. 4. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiYukarıda sayılan amaçlar ve sebeplerle işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz Şirket’e elektronik ortamda (e-posta, kariyer.net, Linkedin) veya fiziken yaptığınız iş başvurunuz ve müteakip görüşmeler sırasında yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır.5. İlgili Kişinin Haklarıİlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;● Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,● Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,● Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,● Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,● KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,● Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,● İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,● Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.Kişisel verilerinizle ilgili olarak, KVKK madde 11 kapsamında yukarıda açıklanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istediğiniz takdirde, aşağıda belirttiğimiz şekillerde yazılı olarak Şirketimize başvurabilirsiniz. Şirket’in İTÜ Ayazağa Kampüsü Koru Yolu, Arı Teknokent Arı 3 Binası Kat:7 No:702 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresine gelerek ve kimliğinizi ibraz ederek, Şirket’in İTÜ Ayazağa Kampüsü Koru Yolu, Arı Teknokent Arı 3 Binası Kat:7 No:702 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresine noter veya iadeli taahhütlü posta aracılığıyla göndererek Şirket’in kayıtlı elektronik posta sfsdanismanlik-1@hs02.kep.tr (KEP) adresine e-posta göndererek; Şirket’in kvkk.bildirim@sfs.com.tr adlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da sizin tarafınızdan Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığıyla mail göndererek,Şirketimiz, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracak ve yazılı veya elektronik ortamdan tarafınız ulaştırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kvkk.bildirim@sfs.com.tr adresine elektronik posta yoluyla veya bizzat İTÜ Ayazağa Kampüsü Koru Yolu, Arı Teknokent Arı 3 Binası Kat:7 No:702 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresine gelerek bildirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kıdemli Yazılım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Yazılım Uzmanı Kıdemli Yazılım Uzmanı Maaşları Kıdemli Yazılım Uzmanı Nasıl Olunur? Kıdemli Yazılım Uzmanı Nedir? Kıdemli Yazılım Uzmanı İş İlanları