GENEL NİTELİKLER

Aranan Yetkinlikler
* İgili alanda en az 1 yıllık deneyim tercih edilir
* Üniversitelerin 2 yıllık Biyomedikal, Elektronik veya Mekatronik Bölümlerinde Ön ,Lisans   Derecesi
* İngilizce bilgisi tercih edilir
* Tıbbi ekipman sistemlerinin teorisi
* Analitik düşünme, sonuç ve kalite odaklı yaklaşım ve iyi iletişim becerileri gereklidir.

İŞ TANIMI

Yozgat  Şehir Hastanesi projesi için Entegre Servis Yönetiminde  görev alacak Biyomedikal Teknikeri aramaktayız.

Görev ve Sorumluluklar
* Cihazların demonstrasyonunun, kurulumlarının takibi, arızalarının, bakımlarının takibi, akreditasyon ve çalışma ruhsatına göre gerekli olan belge ve dosyalarının hazırlanmasının takibi, güncellenmesi, ilgili cihazların LIS/HIS bağlantılarının yaptırılması, çalışılabilirliğinin kontrolü ve takibi
* Kurulum aşamasında proje ve kalite ekibiyle koordineli çalışarak Biyomedikal  envanterin akreditasyon ve ruhsatlandırma standartlarına uygun olarak inşası ve yerleşiminin, takibi
* ISM (Entegre Servis Yönetimi) iş akış süreçlerinin hazırlanması ve gerekli personelle paylaşarak uygulanmasının sağlanması ile takibi
* Hastane içinde, sorumlu olduğu departmanlardaki cihazlara hizmet seviye anlaşmaları doğrultusunda zamanında müdahale ve onarımları
* Sorumlu olduğu departman birim sorumluları ile işbirliği içinde çalışma yapılması
* Sorumlu olduğu departmanlardaki ekipman ve sistemlerin günlük kontrolleri ve oluşabilecek aksaklıkları önceden belirleme
* Sorumlu olduğu departmanlardaki cihazların ve malzemelerin periyodik bakımları
* Tanı ve tedavi hizmetlerinde, gerek ölçüm amacıyla kullanılan gerek verilen hizmeti ve kalitesini etkileyebilecek tıbbi cihaz ve ekipmanların bakım onarımlarının yapılması, takibi ve raporlanması
* Ekipmanlara ait sarf malzeme ve yedek parçaların güvenli koşullarda saklanması için gerekli tedbirleri alınması
* Gerekli kayıtların düzenli tutulmasını sağlar, bu kayıtları düzenli olarak Biyomedikal Sorumlusuna iletilmesi
* Tüm ekipmanların envanter kayıtlarını takip eder, belirlenmiş periyodlarla sayımlarını yapar.

Ek Bilgiler
Seyahat engeli olmamalıdır.
As Siemens we believe physical barriers are not related to potential. Only the potential matters to us. Therefore, we look forward to receive applications of candidates with physical barriers and chronic illnesses. We support healthy relationships between candidates with barriers and their colleagues because we believe we can create differences together.

Siemens is dedicated to quality, equality, and valuating diversity and we welcome applications that reflect the diversity of the communities within which we work.


Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri