Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Ankara
4 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

962 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

962 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İş Tanımı:

·       İlgili programın raporlarını ve istatistiklerini hazırlamak, analiz etmek,

·       Program hedefleri doğrultusunda istatiksel güncellemeleri yapmak, verilerin analizini yaparak izleme ve değerlendirme süreçlerini etkileyebilecek olası sorunları belirlemek ve uygun çözüm önerileri sunmak,

·       İzleme faaliyetleri doğrultusunda, hedeflerine göre alınabilecek aksiyonlar konusunda program ekiplerini bilgilendirmek,

·       Programda belirlenen aktivitelerin yararlanıcılara etkisini ölçmek,

·       Sahadaki izleme ve değerlendirme süreçleri çerçevesinde gerekli olan izleme değerlendirme araçlarını (anket, odak grup görüşmesi, bireysel görüşme vb.) hazırlamak,

·       Programa dahil diğer illerin izleme ve değerlendirme kapsamında verilerinin toplanarak analiz edilebilmesi için bölgedeki sorumluluk alanına dahil olan illere saha ziyaretleri düzenlemek,

·       Yerel Değerlendirme toplantılarının organizasyonuna destek olmak ve toplantı raporlarını hazırlamak,

·       Paylaşılan raporların ve bu raporların kapsadığı verilerin arşivini yapmak,

·       Program koordinatörünün ve sorumlusunun program faaliyetlerine ilişkin talep ettiği diğer tüm görevleri yerine getirmek,

·       Veri toplama araçlarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve bu araçların program raporlama ihtiyaçlarını karşıladığından emin olmak,

·       Program izleme, değerlendirme ve raporlama gereklilikleri yanı sıra, birimin işleyişinde gerekli olan kurum adına yürütülecek faaliyetlere katkı sunmak.

Genel Nitelikler:

·       Üniversitelerin İstatistik, Matematik, Mühendislik veya Sosyal Bilimler disiplinlerinden mezun veya bu bölümlerde yüksek lisans yapmış,

·       Nitel ve nicel araştırma teknikleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi,

·       MS Office programlarını (Word, Excel, Access, PowerPoint) iyi derecede kullanabilen,

·        Tercihen MS SQL Server veri tabanı ve SQL raporlama konusunda deneyimli,

·        Tercihen Power BI veya başka bir iş zekâsı programı üzerinde deneyim sahibi,

·        Tercihen Python programını veri analizi ve raporlamada aktif olarak kullanabilen,

·       İyi derecede İngilizce bilen,

·       Seyahat engeli olmayan,

·       Belirtilen şehirlerde ikamet eden ya da ikamet etmeye istekli olan adaylar aranmaktadır

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Mezun)

İzleme Değerlendirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İzleme Değerlendirme Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) bağımsız,tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir dernek olarak 1995 yılında Ankara'da kuruldu. SGDD-ASAM’ın temel amacı Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak ve temel hak ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana, SGDD-ASAM çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psiko-sosyal destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır. Bugün SGDD-ASAM, 40’dan fazla ilde 80’ı aşkın ofisinde, sosyal hizmet uzmanları, koruma görevlileri, psikologlar, saha çalışanları, çocuk koruma görevlileri, aile danışmanları, sağlık eğitimcileri, beslenme uzmanları, tercümanlar, sosyal yardım uzmanları, destek personeli, engelli uzmanları, barış görevlileri, program koordinatörleri ve program sorumlularından oluşan yaklaşık 1600 personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. SGDD-ASAM, mülteci ve sığınmacılara, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet sağlamaktadır. SGDD-ASAM ayrıca ulusal ve uluslararası göç hareketlerini tahmin etmek amacı ile ulusal ve uluslararası krizlerin analizlerini yaparak alandaki akademik çalışmalara da katkıda bulunmaktadır. SGDD-ASAM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures ve UNITED for Intercultural Action üyesidir.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) bağımsız,tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir dernek olarak 1995 yılında Ankara'da kuruldu. SGDD-ASAM’ın temel amacı Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek, temel ihtiyaçlarını karşılamada yardımcı olmak ve temel hak ve hizmet erişimlerinde destek sağlamaktır. Kuruluşundan bu yana, SGDD-ASAM çatışma bölgelerinden gelen mülteci ve sığınmacılara psiko-sosyal destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, farkındalık artırıcı çalışmalar yaparak ilgili makamların dikkatini mülteci ve sığınmacıların sorunlarına çekmeyi amaçlamaktadır. Bugün SGDD-ASAM, 40’dan fazla ilde 80’ı aşkın ofisinde, sosyal hizmet uzmanları, koruma görevlileri, psikologlar, saha çalışanları, çocuk koruma görevlileri, aile danışmanları, sağlık eğitimcileri, beslenme uzmanları, tercümanlar, sosyal yardım uzmanları, destek personeli, engelli uzmanları, barış görevlileri, program koordinatörleri ve program sorumlularından oluşan yaklaşık 1600 personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. SGDD-ASAM, mülteci ve sığınmacılara, dil, din, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin hizmet sağlamaktadır. SGDD-ASAM ayrıca ulusal ve uluslararası göç hareketlerini tahmin etmek amacı ile ulusal ve uluslararası krizlerin analizlerini yaparak alandaki akademik çalışmalara da katkıda bulunmaktadır. SGDD-ASAM, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Ofisi’nin uygulama ortağı, Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures ve UNITED for Intercultural Action üyesidir.

Şirket Sayfasına Git

İzleme Değerlendirme Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İzleme Değerlendirme Uzmanı İş İlanları