Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Mali İşler Uzmanı / Kıdemli Uzmanı

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
4 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

246 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

246 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER : 

 • Alanında en az 5 yıl tecrübeye sahip,
 • Üniversitelerin veya Meslek Yüksek Okullarının İlgili Muhasebe veya Finans Bölümlerinden Mezun,
 • Tek düzen hesap planına göre muhasebe kayıtlarını yapabilecek,
 • SAP programına hakim,
 • Ms Windows ve Ms Office Programlarını iyi derecede kullanabilen
 • E- fatura, e-arşiv, e-defter uygulamalarında bilgi sahibi olan
 • Vergi Beyannameleri bildirim sürecine kadar hazırlık çalışmalarına destek olacak,
 • Cari hesap  mutabakat işlemlerini organize edecek,
 • Banka kayıt ve muhasebe işlemlerini yapabilecek,
 • Günlük fatura kesimlerini yapabilecek,
 • Resmi kurumlarla ile olan işlemlere destek olacak,
 • Bütçe ve raporlama çalışmalarında yer alacak,
 • Ticaret odası ile ilgili işlemlerde bilgi sahibi,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • Çözüm odaklı, iletişim yeteneğine sahip,
 • Dikkatli, titiz çalışma ve iş takibi konularında yetkin olan,

Muhasebe UZMANI aranmaktadır.

Aday Kriterleri

4 - 8 yıl arası
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Mali İşler Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Uzmanı Mali İşler Uzmanı Maaşları Mali İşler Uzmanı Nasıl Olunur? Mali İşler Uzmanı Nedir? Mali İşler Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi TRAMER Hakkında Trafik Sigortası Bilgi Merkezi-TRAMER, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi-TRAMER’in temel amacı; § Trafik Sigortasında denetim etkinliğinin sağlanması, § Sektörde uygulama birliğinin sağlanması, § Sigorta kaçaklarının önlenmesi, § Sahtekarlığa karşı önlem alınması, § Toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması, § Daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin önlenmesi, § Sigorta şirketlerinin rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak gibi hususlardır. TRAMER Hizmet Ağı ve Hizmet Noktaları TRAMER hizmet ağında; § Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, § T.S.R.Ş. Birliği ve Garanti Hesabı, § Sigorta Şirketleri, § Yetkili Acenteler ve Brokerler, § Eksperler, § Emniyet Genel Müdürlüğü, § Jandarma Genel Komutanlığı, § Sağlık Bakanlığı, § Vatandaşlar, yer almaktadır. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi- TRAMER, hizmet ağında bulunan kullanıcılarına www.tramer.org.tr adresinden servis vermektedir. Web sayfası üzerinden poliçe bilgisi ve hasar bilgilerine yönelik aktif sorgulama gerçekleştirilebilmekte ve yeni poliçede uygulanması gereken tarife basamak bilgisi hakkında bilgi verilmektedir. TRAMER tarafından ayrıca, sigorta sektörü yetkililerinin ve vatandaşların sektör hakkında detay bilgi elde edinebilmesi ve www.tramer.org.tr adresinin tamamlayıcısı olarak www.traport.org portal sayfasından hizmet vermektedir.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi TRAMER Hakkında Trafik Sigortası Bilgi Merkezi-TRAMER, 16.12.2003 tarih ve 25318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği ile kurulmuştur. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi-TRAMER’in temel amacı; § Trafik Sigortasında denetim etkinliğinin sağlanması, § Sektörde uygulama birliğinin sağlanması, § Sigorta kaçaklarının önlenmesi, § Sahtekarlığa karşı önlem alınması, § Toplumda sigorta sistemine olan güvenin artırılması, § Daha sağlıklı fiyatlandırma yapılması ve haksız rekabetin önlenmesi, § Sigorta şirketlerinin rücu alacaklarına ilişkin mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak gibi hususlardır. TRAMER Hizmet Ağı ve Hizmet Noktaları TRAMER hizmet ağında; § Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü, § T.S.R.Ş. Birliği ve Garanti Hesabı, § Sigorta Şirketleri, § Yetkili Acenteler ve Brokerler, § Eksperler, § Emniyet Genel Müdürlüğü, § Jandarma Genel Komutanlığı, § Sağlık Bakanlığı, § Vatandaşlar, yer almaktadır. Trafik Sigortası Bilgi Merkezi- TRAMER, hizmet ağında bulunan kullanıcılarına www.tramer.org.tr adresinden servis vermektedir. Web sayfası üzerinden poliçe bilgisi ve hasar bilgilerine yönelik aktif sorgulama gerçekleştirilebilmekte ve yeni poliçede uygulanması gereken tarife basamak bilgisi hakkında bilgi verilmektedir. TRAMER tarafından ayrıca, sigorta sektörü yetkililerinin ve vatandaşların sektör hakkında detay bilgi elde edinebilmesi ve www.tramer.org.tr adresinin tamamlayıcısı olarak www.traport.org portal sayfasından hizmet vermektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİSİGORTA BİLGİ VE GÖZETİM MERKEZİ (“SBM” olarak anılacaktır) olarak, siz personel adaylarına ait kişisel verileri hassasiyetle korumakta, veri sorumlusu sıfatına haiz olarak tüm yükümlülüklerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” olarak anılacaktır) uyarınca hukuka uygun olarak yerine getirmekteyiz. Sizlere ait kişisel verilerin, hangi kapsamda işlenebileceğini ve haklarınızı işbu aydınlatma metni ile açıklamaktayız.1- Kişisel Verileriniz ve Edinme YöntemlerimizKişisel veri, belirli ya da belirlenebilir nitelikteki bir kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Buna göre adınız, soyadınız, Türkiye Cumhuriyeti veya vatandaşlık kimlik numaranız, fotoğrafınız, doğum tarihiniz, medeni durumunuz, iletişim bilgileriniz, askerlik geçmişiniz, eğitim durumunuz, iş tecrübelerinize ilişkin bilgiler, sabıka geçmişiniz, her türlü sağlık bilginiz, kişi veriye örnek gösterilebilir.SBM, kişisel verileri çalışan adaylarının doğrudan kendisinden, çevrimiçi CV paylaşım platformlarından, çalışan adayının pozisyona uygunluk için değerlendirildiği süre kapsamında mülakat ve SBM tarafından gönderilen test sonuçlarından, e-posta, posta, faks ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak öğrenilen verilerden, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, iş başvuru sürecinin yönetilmesi ve icrası, insan kaynakları sürecinin planlanması ve icrası amaçları başta olmak üzere aşağıda belirtilen amaçlarla uyumlu olarak işlemektedir.2- Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hangi Şartlarda İşlenebileceği ve AktarımıSBM olarak, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Etkinlik/Verimlilik ve/veya Yerindelik Analizlerinin Gerçekleştirilmesi Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası, iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi ve tarafımıza paylaştığınız bilgilerin doğrulunun teyidi, iş görüşmeleri esnasında kişinin beyan ettiği tecrübelerinin, eğitim durumunun, yetkinliklerinin araştırma, gözlem ve kaydının yapılması, istihdam edilecek çalışan adayının görevlendirileceği ilgili departmanın iş koşullarına uygun eğitim, nitelik ve becerilerinin mevcudiyetinin tespiti, işle bağlantılı belirli fonksiyonlar açısından özel risklerin tespiti, iletişimin sağlanması, SBM insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, mükerrer başvuruların takibi amaçlarıyla;KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen,• Açık rızanızın varlığı, • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,şeklindeki veri işlenme şartlarından en az birisi var olduğu müddetçe bilgilerinizi toplamakta, kaydetmekte, depolamakta, muhafaza etmekte, hizmetlerimizi devam ettirebilmek amacıyla güncellemekte, düzenlemekte, aktarmakta, işlemekteyiz.“Bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemleri almak kaydıyla; işbu aydınlatma metninde açıklanan amaçların yerine getirilebilmesi için, kişisel verilerinizi zaruri olarak üçüncü kişilere aktarmak durumundayız. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, hissedarlarımızla, iş ortaklarımızla, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımızla, topluluk şirketleriyle, beyan ettiğiniz bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle, talep edilen pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yapılacak genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketleri/sınav merkezleriyle, işe uygunluk için gerekli testleri, sınavları ve kontrolleri yapmak amacıyla ilgili iş ortaklarımız, danışmanlarımız ve hizmet sağlayıcılarımızla, insan kaynakları ve istihdam alanında teknik danışmanlık aldığımız taraflarla, bilişim altyapımızı sağlayan, işleten veya hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, hizmetlerin kalite kontrol, şikayet yönetimi ve risk analizi alanında hizmet sunan iş ortaklarımızla ve hizmet sağlayıcılarımızla, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile, veri sorumlusunun meşru menfaatinin gerektirdiği hallerde özel olarak belirlenecek üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca SBM olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.3- Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK’nın 11. maddesinde belirlendiği üzere, veri sahibi olarak,• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• Yukarıdaki iki madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.4- Veri Sahibi Olarak Şirketimize Başvuru HakkınızYukarıdaki maddede bahsi geçen ve KVKK’nin 11. maddesine göre sahip olduğunuz yasal haklarınız kapsamında taleplerinizi https://www.sbm .org.tr/ internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, yazılı olarak veya info@sbm .org.tr e-mail adresini kullanmak suretiyle bize iletebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesine göre yapacağınız başvuruda,• Adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanız, • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz için T.C. kimlik numaranız, • Türkiye Cumhuriyet vatandaşı değilseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,• Tebligata esas yerleşim yeri adresiniz, • Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız,• Talebinizin konusu, zorunlu olarak bulunmalıdır.Konuyla alakalı daha ayrıntılı bilgi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu inceleyebilir, www.kvkk .gov.tr internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.Saygılarımızla,SİGORTA BİLGİ VE GÖZTEİM MERKEZİAdres: Nidakule Göztepe Kat 21, Merdivenköy Mah Bora Sk No 1 Kadıköy/İstanbulTelefon: 0850 277 60 60E-mail: info@sbm.org.tr

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Kaza Sigortası, Hayat Sigortası, Bireysel Emeklilik.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Mali İşler Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Uzmanı Mali İşler Uzmanı Maaşları Mali İşler Uzmanı Nasıl Olunur? Mali İşler Uzmanı Nedir? Mali İşler Uzmanı İş İlanları