Nasıl hesaplanır?
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Son iş deneyimin, geçmiş deneyimlerin ve toplam deneyimin uygunluk puanını etkileyen kriterler arasındadır.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Mesleki Yeterlilikler
Şirketlerin ilanda belirlediği kriterlerle özgeçmişindeki bilgilerin ne kadar uyumlu olduğu içerik karşılaştırılmasıyla bulunur.
Bu iş sana uygun olmayabilir

Seçili özgeçmişindeki bilgilerle bu ilanın kriterlerleri sadece %30 uyumlu.

Uygunluğunu nasıl hesapladık?
Diğer Bilgiler

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER UZMANI


Genel Görev Tanımı

·        Genel Müdür’den Aldığı Direktiflere Bağlı Olarak İdari ve Mali İşler Çalışmaları ile İlgili Bilgi Vermek ve İş Akışını Sağlamak,

·        Mali ve İdari İşler Bölümünün İdare Olarak Yönetilmesi,

·        İdari, Mali ve Hukuki Konularda İşletmenin Usulüne Uygun Süreci Organize Etmek; Bu Konularla İlgili Birimlerle İhtiyaç Doğrultusunda Verilen Çalışmaları Tamamlamak,

·        Firma İdari ve Mali Konularına İlişkin Bütün Faaliyetlerin Sorunsuz İşleyişini Sağlamak,

·        Harcamalar İçin Gerekli Nakit Gelir Tahmini Ve Temini Çalışmalarını Yürütmek,

·        Mali İşler ile İlgili Raporların Hazırlamak,

·        Şirket Hedefleri Doğrultusunda Finans Birimi’nden Gelecek Tüm Mali Veri İsteklerini Zamanında Mali Müşavir Kontrolünde Finans Birimine Sağlamak,

·        Şirket Hesapları, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu, Ödeme Hareketleri Konusunda Yönetimsel Raporları Hazırlamak ve Düzenli Olarak Sunmak,

·        Beyannameler ve Vergi Mevzuatına Hakim Olup, Süreci Eksiksiz Yürütmek,

·        Muhtasar, KDV ve Kurumlar Vergilerinin Zamanında Vergi Dairesine Ödenmelerini Sağlamak.

·        Nakit Akışı, Fatura Takibi ve Maliyet Raporlamaları Konusunda Tüm Süreçlerin Gerçekleştirilmesini Sağlamak,

·        Firmanın Bankalar, Kredi Kuruluşları, Diğer Mali Kuruluşla ve Devlet Daireleri ile Olan Süreçlerini Yürütmek.

·        Ödeme Süreçlerini Yürütmek, Talimat Hazırlama, İmza Alma, Banka İletişimi ve Takibini Eksiksiz Yapmak,

·        Günlük, Haftalık, Aylık ve Dönemsel Mali Tablo ve Raporların Hazırlanmasını Sağlamak,

·        Günlük, Haftalık ve Aylık Yapılması Gereken Ödeme Listelerini Çıkarmak.

·        Firmanın Hukuksal Konularını Şirket Avukatı ile Koordineli Yürütülmesi, İşlerin Kontrol Edilip Sorumlu Olarak Üstlerine Rapor Edilmesini Sağlamak,

·        Firmanın Mali Konularını Şirket Avukatı ile Koordineli Yürütülmesi, İşlerin Kontrol Edilip Sorumlu Olarak Üstlerine Rapor Edilmesini Sağlamak,

·        Firmanın Teknokent Süreçlerini Ar-Ge Direktörü ve Mali Müşavir ile Koordineli Yürütülmesi, İşlerin Kontrol Edilip Sorumlu Olarak Üstlerine Rapor Etmek,

·        Firmanın Satış ve Faturalandırma Süreçlerini Satış ve İletişim Direktörü ile Koordineli Yürütülmesi, İşlerin Kontrol Edilip Sorumlu Olarak Üstlerine Rapor Etmek,

·        Genel Muhasebe ve Maliyet Raporlarıyla İlgili Tüm Muhasebe Süreçlerinin Yönetilmesi,

·        Vergi, Teknokent Bildirim Ve Diğer Resmi Yükümlülüklerin Yerine Getirilmek,

·        Personel Özlük İşlerinin (maaş ödemesi bordrolama vb.) Yönetimi ve Denetimi Sağlamak,

·        KOSGEB ve Diğer Kurumlardan Alınan Teşvikler ve Takiplerini Yapmak

·        Şirket Harcamalarının Belgelenmesi ve Kanunlara Uygunluğunun Sağlanması Amacıyla Vergi ve Cari Hesapları Takip Etmek, Gerekli Kanuni ve Mali Kayıtları Gerçekleştirmek.

·        Müşteri Cari Mutabakat ve Çek & Senet Takibi Yapmak,

·        Teknokent Süreçlerini Takip Etmek ve Teknokent Mevzuatı Hakkında Bilgi Sahibi Olmak,

·        Personel PDKS İşe Giriş-Çıkışlarında Arge-Portal Sistemine Girişini ve Çıkış İşlemlerini Yapmak

·        Ay sonlarında Mali Müşavirle ve Yönetim ile Mutabık Kalınan Muafiyet Raporlarını Eksiksiz Şekilde Teknokent Yönetimine Teslim Etmek

·        Şirketin Bina, Araç, Trafik, Stok vs. Sigorta İşlemlerini Yürütmek Ve Poliçelerin Takibini Yapmak.

·        Ticaret Sicil, Vergi Dairesi Ve Diğer Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile Çalışabilme Becerisine Sahip Olmak

·        Üstleri Tarafından Verilen Diğer Sorumluluk Ve Görevleri Yerine Getirmek

·        Dönem Sonu İşlemlerde Görev Almak,

Aday Kriterleri

Pozisyon Bilgileri

Firma Sektörü:

Yazılım

Çalışma Şekli:

Hafta içi 09.00 - 18.00

Haftasonu (Cumartesi) -

Haftasonu (Pazar) -

Sosyal / Yan Haklar:

Özel Sağlık Sigortası
Yemek Kartı (Setcard, Ticket, Multinet, Sodexo vb.)
Hayat Sigortası
Bireysel Emeklilik

Çalışan Sayısı:

25-49