Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Kumaş Satın Alma ve Planlama Sorumlusu

SLN TEKSTİL VE MODASAN. TİC. A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Bağcılar)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

191 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 3 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

191 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren, Örme Hazır Giyim İmalat ve İhracatı yapan, dünyanın lider spor giyim markaları ile çalışan Mahmutbey-Bağcılar'da bulunan firmamızda bu istihdam edilmek üzere Kumaş Satın Alma Sorumlusu alınacaktır.


GÖREV TANIMI

 • Kumaşın teknik analizini, kalite kontrolünü yapmak,
 • Dış üretim satın alma  sürecinin tedarikçilerden temin edilme sürecini koordine etmek,
 • Kumaş ihtiyacını belirlemek, kumaş siparişlerini hazırlamak, tedarikçi firmalara siparişleri geçerek terminlerini almak ve belirtilen terminlerde doğru kalitede kumaşların satın alma ve teslimat süreçlerini izlemek ve kontrol etmek,
 • Kalite ve termin kriterleri de göz önünde bulundurularak şirket karlılığını arttırmaya yönelik maliyet iyileştirici çalışmalarda bulunmak,
 • Alternatif tedarikçi firmalarla ilgili araştırma, teklif alma, numune kumaş değerlendirmelerde bulanacak ve onaylı tedarikçi listesini oluşturmak,
 • Kumaş katalog ve kartelaları güncel tutmak.


NİTELLİKLER

·     

 • Tercihen Tekstil Lisesi veya  Tekstil Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Kumaş kalite, satın alma ve AR-GE konularında eşdeğer bir firma ve görevde en az 3 yıl deneyimli,
 • Dokuma, örme ve kumaş bilgisi olan,
 • Doğal ve sentetik elyaflar hakkında bilgisi olan ,  
 • Modayı yakından takip eden ve koleksiyon oluşum süreci hakkında bilgi sahibi olan,
 • Üretim ve koleksiyon süreçleri için gerekli kumaş ihtiyaçlarını planlayabilen ve satın alma tedarik sürecini yürütebilen,
 • Şirket menfaatlerini ön planda tutarak kalite-fiyat-termin denklemini yönetebilecek tedarikçi portföyü ve envanterine sahip olan ve sürekli geliştirmeyi hedefleyen,
 • Analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, sonuç odaklı,
 • Sözlü ve yazılı iletişim, müzakere becerileri gelişmiş,
 • Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli olmayan,
Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Kumaş Satın Alma Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kumaş Satın Alma Sorumlusu Kumaş Satın Alma Sorumlusu Maaşları Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nasıl Olunur? Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nedir? Kumaş Satın Alma Sorumlusu İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerimin; SLN TEKSTİL ve MODA SAN. TİC. A.Ş. tarafından veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle SLN Tekstil’in yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; özgeçmişimin güncel pozisyon bakımından değerlendirilmesi ve/veya ilerleyen zamanlarda doğabilecek pozisyon ihtiyacına binaen yeniden değerlendirilmeye alınması amacıyla; SLN Tekstil İnsan Kaynakları departmanı tarafından yazılı yahut elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; özgeçmiş formum ile işbu süreç esnasında arşivlenebilecek ses ve görüntü kayıtlarımın; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 4.maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak SLN Tekstil tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Yine işbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, SLN Tekstil tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim. Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; SLN Tekstil’e ait olan info@slnmoda.com.tr adresine başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Ayrıca, işe başvuru sırasında paylaştığım kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederim.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

Kumaş Satın Alma Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kumaş Satın Alma Sorumlusu Kumaş Satın Alma Sorumlusu Maaşları Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nasıl Olunur? Kumaş Satın Alma Sorumlusu Nedir? Kumaş Satın Alma Sorumlusu İş İlanları