Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İnşaat Mühendisi-Saha Mühendisi

SOMUNCU GRUP

Konya
14 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Departman

Mühendislik

Mühendislik

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Orta düzey yönetici

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Mühendislik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

SOMUNCU GRUP bünyesinde, yurtiçi projelerimizde (Konut-Avm-Ofis-Kamu binaları vb…) görevlendirilmek üzere aşağıda belirtilen niteliklere sahip; “İNŞAAT MÜHENDİSİ" aramaktayız.

 • Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği bölümlerinden mezun,
 • Alanında (Kamuda veya İnşaat firmalarında) en az 3 yıl olmak üzere 5 yıllık mesleki deneyimi, benzeri projelerde ve pozisyonlarda görev almış,
 • Proje yönetimi ve koordinasyonu konusunda deneyimli,
 • Analitik düşünceye, zaman yönetimi ve planlama becerisi yüksek, iletişim gücüne sahip,
 • Etkin liderlik vasıflarına sahip, takım çalışmasına yatkın,
 • İletişim becerisi güçlü, üst düzey idari işlerde başarılı, temsil yeteneğine sahip,
 • Bütçe ve planlama esaslarını uygulayabilecek,
 • Kalite yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, sözleşme yönetimi ve kontrolü, maliyet kontrolü ve şantiye yönetimi konularına hâkim,
 • Farklı disiplinler arasında koordinasyonu sağlayabilecek,
 • Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilen,
 • Seyahat engeli bulunmayan,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak,
 • Tercihen; Autocad, MS-Office, (Excel, Word vb.), MS-Project, Primevera, Yapıtaşı, AMP Hakediş programlarını kullanabilen,
 • Tercihen birim fiyat analizleri, ihale mevzuatlarına hâkim, taşeron & idare hakediş hazırlanmasında tecrübe sahibi,


İŞ TANIMI

 • Projenin tüm tasarım, planlama & maliyet kontrol, satın alma ve proje yönetimi faaliyetlerini organizasyon şemasındaki hiyerarşiye göre uygun olarak çalışmak,
 • İhale edilecek & satın alınacak işlere ait teknik şartnamelerin hazırlanması, teklif isteme ve değerlendirme sürecinin prosedürlere uygun olarak yürütülmesini yardımcı olmak,
 • Alt yüklenici & taşeron seçimi ve sonrası sözleşmelerinin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Planlama ve maliyet kontrol faaliyetlerinin şirket yönetmeliklerinde tanımlanan şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Satın alma faaliyetlerini, satın alma yönetmeliği doğrultusunda yapıldığındı kontrol etmek,
 • Proje yönetimi kapsamında; tasarım, inşaat, elektrik ve mekanik işlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu personellere beraber, faaliyetlerin şirket prosedür ve yönetmelikleri kapsamında yürütülmesini sağlamak,
 • Proje tasarımından gerçekleşmesine kadar olan süreçlerde kalite, zaman ve maliyet kriterleri açısından tüm süreçler de çalışarak, yönlendirilmesini ve ilgili birimlerin koordinasyonuna yardımcı olmak,
 • İş programı, maliyet kontrolü, idare ve taşeron hak edişlerinin koordinasyonunu sağlayarak gerekli her türlü raporlamayı yapmak,
 • Proje ile ilgili işleri programlayarak yönetebilmek,
 • Gerekli malzeme ve ekip planlamalarını istenilen standartlarda yapmak,
 • Proje kapsamında yapılan işlerin teknik, kalite uygunluğunun kontrolünü yapmak,
 • Proje takvimi kapsamında; iş proğramları takibi, ilerleme raporları takibi, ataşman-hakediş kontrolü ve saha da uygunluğunu sağlamak
 • Şantiye bütçesi, nakit akış takibi irsaliye – fatura – teslim fişi vb. ve maliyet kontrollerini yapmak,
 • Şantiye kapsamında sorumluluğundaki tüm iş ve iş kalemlerinin takiplerini, raporlamasının ve evrak yönetim süreçlerinin şirket prosedürlerine uygun olarak yapmak,
 • Yönetiminde bulunan tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında, LEED, KYS ve İSG yönetim sistemlerine uygun olarak çalışılmasını ve gerekli kayıtların tutulması ve muhafaza edilmesini sağlamak,
 • Şirketi; idareye, kamuya, diğer şirketlere ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek,Not;
 1. Sigara içilmemesi tercih sebebidir.
 2. Erkek adayların askerliğini yapmış olması ve adayların sürücü belgesi olması ön koşuldur.
 3. Adaylarının CV’lerinin fotoğraflı olması rica olunur.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : Orta, Yazma : Orta, Konuşma : Orta)
B sınıfı

Mühendis pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mühendis Mühendis Maaşları Mühendis Nasıl Olunur? Mühendis Nedir? Mühendis İş İlanları
Hakkımızda

SOMUNCU GRUP

SOMUNCU GRUP

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ VE MUVAFAKATNAMESayın İlgili, Firmamıza gerçekleştirmiş olduğunuz iş başvurusu sebebiyle doldurmakta olduğunuz İş Başvuru Formunda yer alan genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; alenileştirme iradeniz doğrultusunda, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, firmamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde, işbu kanuni istisnaların meşru amaçlarıyla sınırlı olmak üzere işlenmektedir. Bu istisnaların varlığı halinde kişisel verilerin işlenmesi için onay vermiş olmanız gerekli değildir.Bunların dışında genel ve özel nitelikteki kişisel verilerinizin (kan grubu bilginiz, adli sicil kaydı, sağlık bilgileriniz, dernek ve sendika üyeliğine ilişkin bilgiler, dini inanç, cinsel hayata ilişkin bilgiler, biyometrik veriler) Firmamız tarafından işlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.İş Başvuru Formunda yer alan kişisel verileriniz; (1) Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza uygunluğunuzun tespiti,(2) Tarafınızla iletişim sağlanması, (3) İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,(4) Referans gösterdiğiniz kişiler ile temasa geçilmesi ve bu yolla geçmiş iş tecrübeleriniz, haklarınız, performansınız, iş ilişkisinin sonlanma şekli, mesleki ve kişisel yetileriniz, iletişim becerileriniz ve genel profiliniz hakkında bilgi sahibi olunması,(5) İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi, (6) Ücret ve yan hakların belirlenmesi, (7) Çalışmanız nedeniyle aile bireylerinizin/yakınlarınızın elde edebileceği menfaatlerin belirlenmesi,(8) Uyruğunuz uyarınca istihdamınızın sağlanması adına gerekli olacak hukuki/idari prosedürün saptanması,(9) Şirketimizde çalışan başkaca yakınınız olup olmadığının tespiti ile işyerindeki ast-üst ilişkisinin sağlıklı şekilde belirlenmesi,(10) İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması,(11) İşyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda asgari düzeyde sağlık müdahalesi için kan grubunuzun bilinebilmesi,(12) Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi Amacıyla işlenmektedir. Firmamız verileri kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri alır. Elektronik ortamda tutulmakta olan verileriniz Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde ancak Şirket kontrol ve denetiminde tutulabilir. Bu doğrultuda iş başvuru formunun Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulması ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesi, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olması mümkün olabilecektir. Firmamız adli sicil kaydınız bulunması halinde bu bilgiyi, kaydın yorumlanması adına hukuk büroları ile paylaşabilecektir. Yine kan grubunuza dair veriniz işyerimizde bulunduğunuz süreler için acil bir durum vukuunda ilk yardımcı personel ile sağlık hizmetleri görevlileri ile paylaşabilecektir. Bunun yanı sıra, istihdamınıza uygun bulunan pozisyonun Şirket’in hizmet verdiği bir firma nezdinde görevlendirilmenizi, bu firmaya özgülenmiş şekilde çalışmanızı gerektirecek bir pozisyon olması halinde kişisel verileriniz müşteri firma ile paylaşılması imkan dahilindedir. Firmamıza aile üyeleriniz, referanslarınız, tarafınızı iş başvurusunda bulunmaya yönlendiren tanıdıklarınız hakkında veriler sağlamanız halinde, söz konusu kişilerin hukuken rıza vermeye yetkin olduklarını teyit ile verilerinin işlenmesine dair (aktarım da dâhil) açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır. Aşağıdaki muvafakatnameyi imzalayarak, söz konusu rızayı hâlihazırda almış olduğunuzu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.Onayınız ile Firmamız tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca belirtiriz:a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarından biri; “İleride doğacak işgücü ihtiyacının personel aday havuzu sistemi vasıtası ile karşılanması” olduğu için, firmamız başvurunuz olumsuz sonuçlansa dahi, daha sonraki dönemlerde tekrar işgücünüze ihtiyaç duyulması ihtimaline karşı kişisel verilerinizi 2 yıl süre ile muhafaza etmeye devam edecektir.İş başvurusu nedeniyle aşağıdaki Muvafakatnameyi imzalamak zorunda olmadığınızı, başvuru formunda yer alan bilgilerden paylaşmak istemedikleriniz bulunması halinde bu kısımlara ilişkin cevap vermenizin mecburi olmadığını, bu halde sadece kendi iradeniz ile Firmamız ile paylaştığınız bilgilerin iş başvurunuzun değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacağını bildiririz. Ancak her halde Kanunda yer alan istisnalar kapsamında verilerinizin işlenebileceği hatırlanmalıdır.Bununla birlikte aşağıdaki muvafakatname kapsamında verilen iznin muvafakatname kapsamına giren işlemlerle ilgili daha önce Firmamız tarafından işlenmiş bilgilerinizi de kapsamakta olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.İŞ BAŞVURULARINA İLİŞKİN MUVAFAKATNAMEAşağıdaki bölümü onaylayarak/imzalayarak yukarıdaki bilgileri okuduğumu ve anladığımı, herhangi bir etki altında kalmaksızın açık ve tam olarak şu maddelere rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim:• Kanun kapsamında sahip olduğum haklara ve Şirket’in kişisel veri işleme/koruma faaliyetlerine ilişkin olarak işbu form ile bilgilendirildiğimi,• Yukarıda açıklandıkları şekilde Kişisel Verilerimin ve Özel Nitelikli Kişisel verilerimin işlenmesini ve yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasını serbest irademle onayladığımı,• Elektronik ve fiziksel ortamda tutulmakta olan verilerimin Şirket’in hizmet aldığı başka bir tüzel kişilik bünyesinde, Şirket dışında bulunan bilgisayarlarda tutulmasını ve kayıtlara söz konusu bilgisayarlardan erişilmesini, bu verilerin tutulduğu sistemlerin yurtdışında konumlandırılmış olmasını kabul ettiğimi, • Ayrıca Firmanız ile aile üyelerim, referanslarım, Şirket’i öneren tanıdıklarıma ilişkin paylaştığım verilerle ilgili olarak, onların bu Rıza Forumunda belirtildiği anlamdaki verilerinin işlenmesiyle ilgili olarak rızalarını aldığımı aşağıyı imzalayarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Detaylı Bilgi

Mühendis pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mühendis Mühendis Maaşları Mühendis Nasıl Olunur? Mühendis Nedir? Mühendis İş İlanları