Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Gaziemir)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Üretim / İmalat

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Merkezi Kanada’da bulunan Stackpole International, küresel otomotiv pazarına yenilikçi motor ve transmisyon pompaları ve toz metal bileşenleri üretmektedir. Dünyanın önde gelen otomobil firmaları için yan sanayi olarak üretim yapmaktadır. Türkiye lokasyonu olarak, İzmir Ege Serbest Bölge’de 2009 yılından beri faaliyet göstermektedir.


Firmamıza başvuru yapmak istiyorsanız ve başvurmak istediğiniz alan ile ilgili bir ilanımız yoksa çalışmak istediğiniz alanı/bölümü belirten bir ön yazı ile birlikte bu ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

Aday Kriterleri

Lise(Öğrenci), Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

STACKPOLE INTERNATIONAL OTOMOTİV ÜRÜNLERİ LİMİTED ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN“ADAY” AYDINLATMA METNİBu Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Stackpole Internatıonal Otomotiv Ürünleri Limited Şirketi (“Stackpole”) Çalışan adayının (“Çalışan Adayı”) kişisel verilerinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Stackpole tarafından, aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak işlenmesine ilişkindir.1. Stackpole Tarafından İşlenen Kişisel VerilerKanun tarafından kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi (“Kişisel Veri” veya “Kişisel Veriler”) olarak tanımlanmış olup, bu doğrultuda işlenen Kişisel Veriler aşağıda belirtildiği gibidir:Kimlik bilgileri Ad soyad, özgeçmişe eklenmiş ise; vatandaşlık durumu, doğum tarihi, medeni durum, fotoğrafİletişim bilgileri Telefon numarası, açık adresi, e-posta adresiEğitim bilgileri Özgeçmişe eklenmiş ise; hangi tarihler arasında hangi kurumlarda eğitim aldığına ilişkin bilgiler (kurum ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), diploma sureti, transkript, katıldığı eğitimler, almış olduğu sertifikalar, yabancı dil bilgisini gösterir belge veya sertifikalar, bilgisayar bilgisiÇalışma bilgileri Hangi tarihler arasında hangi işyerlerinde çalıştığına ilişkin bilgilerDiğer bilgiler Hobileri, önceki işverenlerden alınan referanslar, referans mektupları referans gösterilen kişiler ile Çalışan Adayı hakkında yapılan görüşmeler, Çalışan Adayı ile yapılan mülakat sırasında öğrenilen bilgiler, kişilik envanteri/genel yetenek/ alan bilgisi test sonuçları2. Kişisel Veriler’in İşlenme Yöntemleri ve Hukuki Sebebi Çalışan Adayı’nın Kişisel Veriler’i, Çalışan Adayı ve Stackpole arasındaki ilişkiye göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, Çalışan Adayı’nın Kariyer.net üzerinden yapmış olduğu başvurular, istihdam veya danışmanlık şirketleri, Çalışan Adayı’nın Stackpole İnsan Kaynakları ve üst yönetimi ile yapmış oldukları sözlü görüşmeler veya yazışmalar, Çalışan Adayı’nın Kişisel Verileri’ni birden fazla kişinin erişimine açık Stackpole bilgisayar sistemine ve internete yüklemeleri ile yazılı, sözlü ve elektronik olarak toplanmakta ve Çalışan Adayı ile kurulacak sözleşme kapsamında veya Çalışan Adayı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Stackpole’un meşru menfaatleri için işlenmekte ve Çalışan Adayı’nın başvuru yapmış olduğu tarihten itibaren 2 yıl süre ile saklanacak olup, 2 yıl sonunda imha edilecektir.3. Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları Çalışan Adayı’nın Kişisel Verileri, aşağıda bulunan ve sınırlayıcı olmayan amaçlar ile işlenmektedir:• Stackpole International’ın iş koşulları için gerekli olan eğitim, sağlık, nitelik ve becerilerin tespiti ve değerlendirilmesi,• İş görüşmelerinin yürütülmesi ve iletişimin sağlanması,• Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması,• İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi,• Stackpole’un meşru menfaati kapsamında;Çalışan Adayı’nın alım yapılacak işe uygunluğunun değerlendirilebilmesi ve referans gösterilen kişiler ile teyit edilmesi amacıyla amacıyla4. Kişisel Veriler’in Aktarılması4.1. Kişisel Verilerin Yurt İçinde AktarılmasıÇalışan Adayı’nın Kişisel Veriler’i, Stackpole’un kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Stackpole’un haklarının tesisi için zorunlu olması ve Çalışan Adayı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Stackpole’un meşru menfaatleri için aktarılabilmektedir. • Çalışan Adayı’nın Kişisel Veriler’i, aşağıda bulunan amaçlar için yurt içinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır:• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuat tarafından öngörülen yükümlülükleri yerine getirmek için ilgili devlet kurumlarına,• Başvurulan pozisyona uygunluğu değerlendirmek için genel yetenek sınavı ile kişilik envanterini gerçekleştirecek eğitim şirketlerine/sınav merkezlerine,• Stackpole’un meşru menfaatleri kapsamında, Stackpole’un işyeri güvenliğinin sağlanabilmesi ve Çalışan Adayı’nın işyerine giriş çıkışının sağlanabilmesi için Stackpole’un işyeri adresinin bulunduğu, Ege Serbest Bölgesi Gümrük Müdürlüğüne.4.2. Kişisel Verilerin Yurt Dışına AktarılmasıÇalışan Adayı’nın verileri yurt dışına aktarılmamaktadır. 5. Çalışan Adayı’nın HaklarıKanun kapsamında Çalışan Adayı, Kişisel Verileri’ne ilişkin olarak; • Şirket’in Kişisel Verileri’ni işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel Verileri’nin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,• Kişisel Verileri’nin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek• Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme• Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verileri’nin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda Kişisel Verileri’nin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme• İşlenen Kişisel Verileri’nin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Çalışan Adayı’nın kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme• Kişisel Verileri’nin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle Çalışan Adayı’nın zarara uğraması sebebiyle zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Çalışan Adayı’nın taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve Stackpole sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulamayı kullanarak yapar.Çalışan Adayı’nın başvurusunda, adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise T.C. kimlik numarası, yabancı ise için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunun başvuruda bulunması zorunludur.Çalışan Adayı’nın başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre Stackpole tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Stackpole için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.6. İletişim BilgileriUnvan: Stackpole International Otomotiv Ürünleri Limited ŞirketiMersis numarası: 0389068164700013Telefon numarası: 0232 455 90 00Fax numarası: 0232 455 90 01

Detaylı Bilgi

Genel Başvuru pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Genel Başvuru Genel Başvuru Maaşları Genel Başvuru Nasıl Olunur? Genel Başvuru Nedir? Genel Başvuru İş İlanları