Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Düzce(Merkez)
20 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Bakım / Onarım

Bakım / Onarım

Başvuru Sayısı

410 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

410 başvuru

Departman

Bakım / Onarım

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Standard Profil Grubu, 4 kıtada 13 ülkeye dağılmış 8.000’e yaklaşan dinamik çalışan kadrosuna katılacak yeni yetenekler arıyor!

Dünya devi otomotiv üreticilerine 1977 yılından bu yana otomotiv sızdırmazlık ürünleri tedarik eden, Türkiye’nin global yüzü Standard Profil Grubu, bünyesindeki özel yetenekler ile müşterilere özel çözümler üretiyor. Genel Merkezi İstanbul’da bulunan Standard Profil, Düzce ve Manisa’daki fabrikalarının yanı sıra, yurtdışındaki üretim tesisleri, Ar – Ge Merkezleri, tasarım ve temsilcilik ofislerinde, 8000 kişiye ulaşan çalışan kadrosuyla 13 ülkede faaliyet gösteriyor. Araçlarda konfor, estetik, kalite, performans ve  enerji tasarrufu sağlamak üzere müşteriye özel çözümler üreten Standard Profil’in ürünleri,bugün Avrupa’da üretilebilen her 5 araçtan birinde kullanılıyor.

Sürekli gelişime inan, dinamik ve yenilikçi bu global ekibe katılmaya hazır mısın?

 • Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik Müjendisliği ya da Elektrik-Elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun
 • Bakım alanında en az 3 yıl tecrübeli
 • İyi düzeyde İngilizce bilen
 • MS Ofis programlarına hakim
 • Otomasyon projelendirme ve devreye alma tecrübesine sahip
 • Düşük gerilim elektrik bilgisi, arıza diagnoz bilgisine sahip
 • Otomasyon saha tecrübesi, komponent bilgisine sahip
 • Siemens S7-200/S7-300 PLC bilgisi (TIA Portal,Simatic Manager) olan
 • Siemens HMI programlama (WinCC Flexible) bilgisi olan
 • Endüstriyel Haberleşme sistemleri bilgisine sahip
 • AC-DC Siemens, Lenze motor sürücü konusunda bilgili
 • Temel Pnömatik/hidrolik bilgisi olan
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış
 • Düzce’de ikamet eden/edebilecek olan


İŞ TANIMI

 • Üretim ve destek makine / tesis / ekipmanlarının verimliliklerini istenen seviyede tutmak/iyileştirmek amacıyla, yazılım & donanım üzerinde diagnoz, alarm,  iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri yapmak,
 • İçinde bulunduğu bakım ekibine arızalarda teknik destek vermek ve tekrar etmemesi için gerekli iyileştirme faaliyetlerini ortaya koymak, uygulamak,
 • Duruş analizleri yapmak,  problemlerin çözümlenmesinde dâhili birimlerle birlikte çalışarak, hata nedenlerinin kök neden analizini (Ewo) yapmak, karşı önlem ve çözümleri uygulamak, yaygınlaştırmak ve arıza oranlarını düşürmek
 • İhtiyaç duyulan bakım metodolojilerini kullanılmasını sağlayarak sorumluluğu altındaki personelin sevk-idaresini ve gelişimlerini sağlamak,
 • Yeni yatırım süreçlerinde ve modernizasyon projelerinde ekip üyesi/lider olarak görev almak,
 • Gerektiğinde dış kaynakları kullanarak; bakım/onarımları gerçekleştirmek, iyileştirme faaliyetlerinde bulunmak, ekip gelişimi için eğitim desteği sağlamak,
 • Bakım planı, prosedür, talimat, dökümanları ve eğitimleri hazırlamak,
 • Ekip gelişimi için eğitim dökümanları (TND,SBS) hazırlamak ve teknik eğitimler vermek,
 • Yeni teknolojileri araştırmak ve mevcut ürünler üzerinde entegre edilmesini ve ekipman/yazılımların güncelliğini sağlamak,
 • Alanı ile ilgili bakım bütçesini (yedek parça analizi, personel,  dış bakım hizmetleri, ekipman vs.) hazırlamak/destek olmak ve yönetimini sağlamak,
 • Bakım masraflarının azaltılmasına yönelik kaizenler yapmak,kaizen toplantılarında sunmak
 • Enerji masraflarının azatılmasına yönelik kaizenler yapmak,kaizen toplantılarında sunmak

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı

Elektrik Bakım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Mühendisi Elektrik Bakım Mühendisi Maaşları Elektrik Bakım Mühendisi Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Mühendisi Nedir? Elektrik Bakım Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

STANDARD PROFİL ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİAYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Standard Profil Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere sirket standardprofil.com aracılığı ile politikalarimiz’ da yer alan Standard Profil Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, • Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası, • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, • Referans kontrollerinin yapılması,• Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini, • Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası,• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, • Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini, • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,• Çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesiamaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, alt işverenlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Şirket’e yaptığınız iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından elektronik ortamda inceleme yöntemi ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 6.maddede belirtildiği üzere vermeniz halinde açık rızanıza istinaden toplanmaktadır.ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, standardprofil.com sirket-politikalarimiz‘dan ulaşabileceğiniz Standard Profil Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Referans TaahhüdüReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin Standard Profil Anonim Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.Ad-Soy ad: Tarih:İmza: Telefon:E-posta: STANDARD PROFİL ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİStandard Profil Anonim Şirketi Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; sağlık bilgilerimin ve hakkımdaki ceza mahkûmiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerimin aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ediyorum.• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,• Çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.Ad-Soy ad:Tarih:İmza:

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Elektrik Bakım Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Mühendisi Elektrik Bakım Mühendisi Maaşları Elektrik Bakım Mühendisi Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Mühendisi Nedir? Elektrik Bakım Mühendisi İş İlanları