Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Product Designer

Standard Profil

İlan yayından kaldırılmıştır!
Düzce(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 2 years of experience

Department

Application Count

74 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 2 years of experience

Application Count

74 application

Department

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

The product designer creates high-quality 3D surface models used in the product development process. Responsibilities include: Interpreting and defining the design intent of the designer using CATIA V5 and/or Siemens NX software, while directly collaborating with project and tooling teams. An ideal candidate will have a strong passion and enthusiasm for a 3D modeling career.

Responsibilities :

 • Maintain the workflow and participate in activities within the CAD department both on-site at Standard Profil facilities as well as off-site at Customer facilities where applicable.
 • Maintain department and corporate design standards and procedures within the group.
 • Provide engineering drawings for customer (internal and external) and vendors using up-to-date GD&T and Company design practices.
 • Meeting deadlines set by customers.
 • Participate in the identification and implementation of lessons learned and lean strategies.
 • Implementation and use Corporate Systems to support design and Engineering.
 • Coordination with other regions.

Qualifications :

 • Minimum Bachelor's degree in Faculty of Engineering or field related to parts, machine construction and design
 • Experience with CAD software: CATIA V5 and/or Siemens NX
 • Experience in PLM software would be considered as advantage
 • Fluency in English or German or French
 • Familiarity with GD&T concepts and awareness of automotive OEM specific requirements
 • Understand engineering documentation such as TES’s (Tech. Spec’s), DFMEA’s (Design Failure Mode and Effect Analysis) and DVP’s (Design Verification Plan)
 • Able and willing to travel
 • Performing in high paced team working environment
 • Communicative, curios, problem solving and analytical

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate)
Completed

Ürün Tasarımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ürün Tasarımcısı Ürün Tasarımcısı Maaşları Ürün Tasarımcısı Nasıl Olunur? Ürün Tasarımcısı Nedir? Ürün Tasarımcısı İş İlanları
Hakkımızda

Standard Profil 1977 yılında kurulan uluslararası Türk şirketi Standard Profil, bugün 7 ülkede 10 üretim tesisinde toplam 7400’ün üzerinde çalışana sahip global bir yapıya ulaşmıştır. Kamyondan, en lüks araçlara kadar sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen Standard Profil, BMW, VW Grubu, General Motors, Renault-Nissan Grubu, Fiat Grubu, Toyota, Ford, Daimler, Volvo,  Peugot Citroen Grubu gibi dünya otomotiv devlerine sızdırmazlık profili tedarik etmektedir.Genel merkezi İstanbul’da bulunan Standard Profil, Düzce ve Manisa ’daki fabrikaları ile Türkiye’de toplam 4300 kişi istihdam etmektedir. Bulgaristan, Çin, Güney Afrika, İspanya, Fas ve Meksika fabrikaları ile 5 kıtada 45 otomotiv üreticisi fabrikaya ulaşmaktadır.  Tüm dünyada  200.000 m2’lik kapalı üretim alanı ve 2014 yılında kaydettiği 345 milyon EUR’luk ciro ile, sızdırmazlık profili alanında Avrupa’da ikinci, dünyada 6’ncı sırada yer almaktadır.Türkiye’de kendi alanında lider olmakla birlikte, tek geliştirici firma olan Standard Profil, son teknoloji teknik altyapısı, ürün geliştirme merkezleri, Ar-Ge Merkezi ve çok değerli, her biri işinde uzman çalışan kadrosu sayesinde, sektöründe öncülük yapan bir markadır.  Yükselen başarısının yanında, tüm iş süreçlerinde çevreye duyarlı politikalar izleyen Standard Profil, geri dönüşüm teknolojilerini kullanarak hurda ve atıkların farklı ürünler olarak yüzde 100 geri kazanımını sağlar.Standard Profil’in kalite odaklı üretim anlayışı ve müşteri memnuniyeti konusunda kendini sürekli geliştirmesi dünya devi markalar tarafından “En İyi Tedarikçi Ödülü”, “Kalite Ödülü”, “Yılın Tedarikçisi Ödülü”, “Tedarikçi Kalite Ödülü”, “Tedarikçi Başarı Ödülü”, “Grup Başarı Ödülü” gibi onlarca ödülle tescillenmiştir. 

Standard Profil 1977 yılında kurulan uluslararası Türk şirketi Standard Profil, bugün 7 ülkede 10 üretim tesisinde toplam 7400’ün üzerinde çalışana sahip global bir yapıya ulaşmıştır. Kamyondan, en lüks araçlara kadar sektörün tüm ihtiyaçlarına cevap verebilen Standard Profil, BMW, VW Grubu, General Motors, Renault-Nissan Grubu, Fiat Grubu, Toyota, Ford, Daimler, Volvo,  Peugot Citroen Grubu gibi dünya otomotiv devlerine sızdırmazlık profili tedarik etmektedir.Genel merkezi İstanbul’da bulunan Standard Profil, Düzce ve Manisa ’daki fabrikaları ile Türkiye’de toplam 4300 kişi istihdam etmektedir. Bulgaristan, Çin, Güney Afrika, İspanya, Fas ve Meksika fabrikaları ile 5 kıtada 45 otomotiv üreticisi fabrikaya ulaşmaktadır.  Tüm dünyada  200.000 m2’lik kapalı üretim alanı ve 2014 yılında kaydettiği 345 milyon EUR’luk ciro ile, sızdırmazlık profili alanında Avrupa’da ikinci, dünyada 6’ncı sırada yer almaktadır.Türkiye’de kendi alanında lider olmakla birlikte, tek geliştirici firma olan Standard Profil, son teknoloji teknik altyapısı, ürün geliştirme merkezleri, Ar-Ge Merkezi ve çok değerli, her biri işinde uzman çalışan kadrosu sayesinde, sektöründe öncülük yapan bir markadır.  Yükselen başarısının yanında, tüm iş süreçlerinde çevreye duyarlı politikalar izleyen Standard Profil, geri dönüşüm teknolojilerini kullanarak hurda ve atıkların farklı ürünler olarak yüzde 100 geri kazanımını sağlar.Standard Profil’in kalite odaklı üretim anlayışı ve müşteri memnuniyeti konusunda kendini sürekli geliştirmesi dünya devi markalar tarafından “En İyi Tedarikçi Ödülü”, “Kalite Ödülü”, “Yılın Tedarikçisi Ödülü”, “Tedarikçi Kalite Ödülü”, “Tedarikçi Başarı Ödülü”, “Grup Başarı Ödülü” gibi onlarca ödülle tescillenmiştir. 

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

STANDARD PROFİL ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİAYDINLATMA METNİ6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Standard Profil Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere sirket standardprofil.com aracılığı ile politikalarimiz’ da yer alan Standard Profil Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan (“Politika”) ulaşabilirsiniz.a) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, • İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, • Şirket içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icrası, • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi, • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması, • Referans kontrollerinin yapılması,• Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini, • Üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası,• Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, • Şirket yerleşkeleri ve tesislerinin güvenliğinin temini, • Denetim ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,• Çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesiamaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirket tarafından işlenebilecektir.b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yukarıda yer alan amacın gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, alt işverenlerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Şirket’e yaptığınız iş başvurularının değerlendirilmesi amacıyla Şirket tarafından elektronik ortamda inceleme yöntemi ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve 6.maddede belirtildiği üzere vermeniz halinde açık rızanıza istinaden toplanmaktadır.ç) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, standardprofil.com sirket-politikalarimiz‘dan ulaşabileceğiniz Standard Profil Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Referans TaahhüdüReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, ilgili kişilere ilişkin kişisel verilerin Standard Profil Anonim Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim.Ad-Soy ad: Tarih:İmza: Telefon:E-posta: STANDARD PROFİL ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ RIZA METNİStandard Profil Anonim Şirketi Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; sağlık bilgilerimin ve hakkımdaki ceza mahkûmiyeti ile güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilerimin aşağıdaki amaçlar çerçevesinde işlenmesini kabul ediyorum.• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası, • Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,• Çalışan adayı ve stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,• Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi.Ad-Soy ad:Tarih:İmza:

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Bireysel Emeklilik.

Standard Profil İş İlanları

Ürün Tasarımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Ürün Tasarımcısı Ürün Tasarımcısı Maaşları Ürün Tasarımcısı Nasıl Olunur? Ürün Tasarımcısı Nedir? Ürün Tasarımcısı İş İlanları