Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Sr Financial Planning & Analysis Specialist

Stryker Tıbbi Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
59 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Department

Finance

Finance

Redirection Count

0-50 redirection

Job Type

Full-Time

Position Level

Specialist

Redirection Count

0-50 redirection

Department

Finance

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Senior Financial Planning and Analysis Specialist position reports to Senior Finance Manager, Turkey.

This is a hand on position in a startup organization that requires the reporting skills, analytical thinking capability, efficient communication and problem solving skills. Also, system/process development and improvement skills, good understanding of accounting and reporting principles in local GAAP and US GAAP/IFRS are essential for this role.

The Snr FP&A Specialist will mainly be responsible for performing and managing the followings:

 • Ensuring the adherence to USGAAP and Management financial reporting in HFM,
 • Managing financial analysis on monthly financial statements,
 • Annual and quarterly financial projections, and budget,
 • Business Partnering with Local General Manager and Franchise product Managers on Commercial Decisions like Sales Price determination,
 • Controlling Investment Analysis to launch a new product and providing Consignment Instruments to Dealers
 • Supporting to Local general Manager on Financial Modelling/Strategic Business Plans  for the next 3-5 years,
 • Implementing effective Forecasting Tools/System by collaborating with Operations Department,
 • Reviewing and approving the Discount & Pricing Forms before proposing any change to the Customers,
 • Supporting to Operations and Accounting Departments during Inventory Valuation process,
 • Participating in preparation of Process Narratives of Stryker Turkey inline with SOX principles.
 • Being involved in Regional projects
Main responsibilities:

 • Ensuring timely and accurate monthly financial reporting in Hyperion Financial Management Module (HFM),
 • Business partnering with the Local General Manager in preparation of annual and quarterly financial projections, and budget,
 • Timely and accurately financial analysis on monthly, quarterly and annual financial statements by collaborating with Finance Manager,
 • Managing reconciliation of the inventory  and fixed asset sub-ledgers to the GL in the month-end close process as well as ensuring the application of the appropriate accounting treatments during inventory valuation,
 • Supporting to Finance Manager on monthly reconciliations of the balance sheet accounts with appropriate support and collaboration by using Blackline system,
 • Managing and reporting analysis on the reconciliation between Stryker policies / US GAAP and Local GAAP financial statements,
 • Supporting to the Finance Manager for the SOX (internal controls) implementation and execution of periodic internal controlling activities,
 • Business Partnering with Local General Manager and Franchise product Managers on Commercial Decisions like Sales Price determination,
 • Controlling and approving Investment Analysis to launch a new product and providing Consignment Instruments to Dealers,
 • Supporting to Local GM on Financial Modelling/Strategic Business Plans for next 3-5 years,
 • Implementing effective Forecasting Tools/System by collaborating with Operations Department,
 • Reviewing the Discount & Pricing Forms before proposing any change to the Customers,
 • Supporting to Operations and Accounting Departments during Inventory Valuation process,
 • Improving HFM reporting process by implementing FDM tool,
 • Implementing Cognos, Danube analysis tools to improve the efficiency of financial analysis.

Preferred Candidate

More than 3 years of experience
Bachelor’s(Graduate)

Kıdemli Finansal Analist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Finansal Analist Kıdemli Finansal Analist Maaşları Kıdemli Finansal Analist Nasıl Olunur? Kıdemli Finansal Analist Nedir? Kıdemli Finansal Analist İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

STRYKER TIBBİ CİHAZLARI SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu Stryker Tıbbi Cihazları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) iş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının kişisel verilerinin Kanun’a uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine Kanun’a uygun bir şekilde yurt içinde ve yurtdışında bulunan üçüncü kişiler ile paylaşılmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere Stryker şirket web sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.1. Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz? Şirketimize yaptığınız başvuru kapsamında isim soyisim, doğum tarihi, cinsiyet, TC kimlik numarası, medeniyet durumu gibi kimlik verileri; adres, e-posta adresi, ev ve iş telefon numaraları, vukuatlı nüfus kaydı gibi iletişim bilgisi, öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgileri, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, seminer kurslar, hobiler, bilgisayar bilgisi gibi eğitim verisi, daha önceden çalışılan şirketler, unvan bilgileri, çalışma dönemi, görev tanımı gibi iş deneyimi verisi, başvuru süreçleri kapsamında sağlanan fotoğraflar gibi görsel veri, sürücü belgesi bilgisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, imza ve referans bilgileri gibi kişisel verileriniz ile dernek, vakıf ve sendika üyelik bilgileri, engellilik durumu, sağlık verileri ve ceza mahkumiyeti ile güvenlik tedbirlerinden oluşan özel nitelikli kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuata uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?Çalışan adaylarından edinilen ve yukarıda belirtilen kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, insan kaynakları ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, planlanması, aday veri tabanı oluşturulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketin mevzuattan ve iç kurallarından kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi amaçları dahilinde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplerle Topluyoruz?Kişisel verilerinizi, fiziki olarak veya internet üzerinden iş başvuru formu doldurulması veya iş görüşmeleri sırasında bilgi verilmesi, gerekirse özlük dosyası oluşturulması amacıyla talep edilen bilgi ve belgelerin iletilmesi, özgeçmiş gönderilmesi ve referans gösterilen kişi tarafından bilgi verilmesi yolları ile sözlü, yazılı veya elektronik olarak, elektronik veya fiziki ortamda topluyoruz. Kişisel verileriniz açık rızanın alınması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.4. Kişisel Verilerinizi Yurt İçindeki ve Yurt Dışındaki Hangi Üçüncü Kişilere Aktarıyoruz?İşe alınma süreçleri kapsamında toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, insan kaynakları ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi, planlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, şirketin mevzuattan ve iç kurallarından kaynaklı yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi amaçları dahilinde şirketin kullandığı yazılımlar dolayısıyla bulut sunucularında muhafaza ediyoruz ve yurt içinde veya yurt dışında bulunan şirket yöneticilerimiz, grup şirketlerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşıyoruz.5. Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından Stryker şirket web sitesinde yer alan Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirket Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.Bu haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.İLETİŞİM BİLGİLERİStryker Tıbbi Cihazları Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Mersis No: 0-7810-46400700-018Adres: Akpınar Mahallesi, Firuza Sokak, No:2-6/1 Sancaktepe/İstanbulTelefon No: +90 216 693 05 90

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

Kıdemli Finansal Analist pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli Finansal Analist Kıdemli Finansal Analist Maaşları Kıdemli Finansal Analist Nasıl Olunur? Kıdemli Finansal Analist Nedir? Kıdemli Finansal Analist İş İlanları