Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Gaziantep, İzmir(Torbalı), Karaman
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

469 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

469 başvuru

Departman

Kalite

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Avrupa'nın lider ambalaj üreticisi MM Grup bünyesine 2008 yılında katılan Süperpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş., iç piyasa ve ihracata yönelik 38 yıllık sektör tecrübesiyle İzmir, Gaziantep ve Karaman olmak üzere 3 lokasyonda ofset baskılı karton ve oluklu sıvamalı kutu imalatı yapmaktadır.

Şirketimiz bünyesinde İzmir, Gaziantep ve Karaman lokasyonlarımızın Kalite bölümünde görevlendirilmek üzere Kalite Teknisyeni çalışma arkadaşları arayışımız bulunmaktadır.

Genel Nitelikler

 • Üniversitelerin meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
 • Tercihen karton ve mukavvadan kutu imalatı veya ofset baskı sektöründe deneyimli,
 • MS Office uygulamalarına hakim,
 • Analitik düşünebilen,
 • İnsan ilişkileri ve iletişim yönü güçlü,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Seyahat engeli bulunmayan.

İş Tanımı

 • Giriş kalite kontrollerinin yapılması ve sonuçlarının raporlanması,
 • Gelen malzemenin test ve kontrol durumlarının tanımlanması ve kalite şartlarına uygun olarak depolanmasının sağlanması,
 • Üretimdeki yarı mamullerin kontrol planlarına uygun olarak proses kalite kontrollerinin yapılması, sonuçlarının raporlanması,
 • Planlı proses kontrollerinin yapılması ve bitmiş ürünlerin final kontrollerinin gerçekleştirilerek ürün çıkış onaylarının verilmesi,
 • Gereken durumlarda, fason üretici ziyaretleri ile malzemelerin kaynakta doğrulama çalışması yapılması,
 • Proses kalite kontrol sonuçlarında uygunsuzluk ile karşılaşıldığında gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Çıkış kalite sonuçlarında herhangi bir uygunsuzlukla karşılaşıldığında ilgili bölümler ile koordinasyon kurulması, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatılmasına destek verilmesi,
 • Personel ve işletme gıda güvenliği ve hijyen kontrollerinin yapılması.

Aday Kriterleri

1 - 5 yıl arası
Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Kalite Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Teknisyeni Kalite Teknisyeni Maaşları Kalite Teknisyeni Nasıl Olunur? Kalite Teknisyeni Nedir? Kalite Teknisyeni İş İlanları
Süperpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Ambalaj

Hakkımızda

2008 yılında Avrupa'nın lider ambalaj üreticisi MM Ambalaj'a katılan Süperpak, İzmir, Gaziantep ve Karaman'da üç fabrika ile faaliyet göstererek iç piyasaya ve ihracata yönelik 37 yıllık sektör tecrübesi ile ofset baskılı karton ve oluklu sıvamalı kutu imalatı üretmektedir.

2008 yılında Avrupa'nın lider ambalaj üreticisi MM Ambalaj'a katılan Süperpak, İzmir, Gaziantep ve Karaman'da üç fabrika ile faaliyet göstererek iç piyasaya ve ihracata yönelik 37 yıllık sektör tecrübesi ile ofset baskılı karton ve oluklu sıvamalı kutu imalatı üretmektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİAydınlatma Metni Amacı ve KapsamıSÜPERPAK Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.SÜPERPAK Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.Veri SorumlusuŞirket Unvanı: SÜPERPAK Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiAdres: Bahçelievler Mahallesi, İzmir Aydın Caddesi, No:34, Torbalı/İZMİR(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma ya da SÜPERPAK” olarak anılacaktır.)Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, firmanın bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar, firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.Kişisel verileriniz, “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddenin maddesi 1. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 5. maddenin 2.fıkrası uyarınca belirtilen;c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.Sağlık ve cinsel hayat dışında yer alan “adli sicil kaydı” olarak işlenen özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca kanunlarda öngörülen hallerde işlenecektir.Sağlık bilgilerinize ilişkin özel nitelikli kişisel verileriniz “İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları” başlığında yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrası kapsamında açık rıza şartının sağlanması veya 6. maddenin 3. fıkrası uyarınca sadece sır saklama yükümlülüğü altında bulunan yetkili kişilerce kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla toplanacaktır.İşlenen Kişisel VerilerinizKişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya firma iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler toplanmaktadır;Kimlik: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn. Ad, Soyad, Doğum Tarihi / Doğum Yeri, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Medeni Hali)İletişim: Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur. (Örn. Telefon numarası, Yerleşim Yeri Adresi, E-posta Adresi)Mesleki Deneyim: Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn. Kurs - Sertifikasyon Bilgisi, Meslek İçi Eğitim Bilgisi, Diploma Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Mesleki Unvan, Eğitim Durumu )Diğer: Kişiye ait kanunda sayılmayan diğer verilerin bulunduğu veri grubudur. (Örn. Askerlik Bilgisi vb. veriler.)Toplanan kişisel verilerinizin işlenme amaçları; • Firmamız bünyesinde çalışmak isteyen çalışan adaylarının işe alım ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve işe alım sürecinde edinilen bilgilere göre iş birimlerine yerleştirilebilmesi,• Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,• İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi, • İnsan Kaynakları süreçlerinde bize gelen başvuruların iş süreçlerine uygun şekilde etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi,• Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması, amaçlarıyla işlenecektir.İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKVKK ve ilgili mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda iş olanağının sağlanabilmesi için yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde açık rıza şartının sağlanması ile aktarılabilecektir.Veri İşleme Süresi ve Muhafaza SüresiKişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; firmamız ve firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.İlgili Kişinin Haklarını Kullanması:İlgili kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11.maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre “Bahçelievler Mahallesi, İzmir Aydın Caddesi, No:34, Torbalı/İZMİR” adresine yazılı olarak veya superpak@mm.group adresine e-postanızın şirket sistemlerinde kayıtlı olması şartı ile e-posta adresine elektronik ortamdan iletmek suretiyle veya şirketimizin superpakambalaj@hs01.kep.tr kep adresine kayıtlı elektronik posta ile başvurarak sayılan haklarını kullanabilecektir. Bu konuda daha kapsamlı düzenleme SÜPERPAK Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü ve SÜPERPAK Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yapılmıştır. İlgili prosedüre ilgili personele yapacağınız talep doğrultusunda ulaşabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Süperpak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. İş İlanları

Kalite Teknisyeni pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Teknisyeni Kalite Teknisyeni Maaşları Kalite Teknisyeni Nasıl Olunur? Kalite Teknisyeni Nedir? Kalite Teknisyeni İş İlanları