Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Guest Relations Manager

Swissotel Çeşme Resort & SPA

İzmir(Çeşme)
4 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Department

Tourism / Hospitality

Tourism / Hospitality

Application Count

227 application

Job Type

Full-Time

Position Level

Medium Level Manager

Application Count

227 application

Department

Tourism / Hospitality

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

GENERAL CHARACTERISTICS

Minimum 5 years of experience in similar positions in international hotels,

University graduate.

Good command of written and spoken English and German,

Effective communication skills that emphasize guest satisfaction and maintain the sustainability of high service quality.

Very familiar with Opera Hotel management systems and Office programs

Installing and managing the CRM System.

Having effective written and verbal communication skills,

Able to use all communication materials effectively and has problem-solving skills.

Presentable and with proper diction,

Smiling

Dynamic

JOB DESCRIPTION

Ensuring that the requests/problems of the guests are resolved immediately with the relevant departments in line with the Quality Policy determined within the hotel.

Providing feedback to guests, keeping track of guest survey results and up-to-date scores and comments on facility commenting sites.

Setting up and managing the check-in system in the room and lobby.

Working in coordination with the Front Office Department to get to know the guests and be in close contact with other department managers to solve problems.

Analyzing and proactively resolving guest requests and complaints through CRM.

Determining the training needs of department employees and plan

 

Hotel Overview

Swissotel Cesme Resort & Spa  located İzmir, Çeşme offers 248 rooms and 104 Residences as well as, All Day Dining Restaurant (900sqm, +open terrace 415m2), Lobby Lounge (835sqm), Speciality Restaurant w Bar (300sqm), Fitness (575sqm), Spa (3500sqm), Swimming Pool (715sqm), Kids Pool (69sqm), Pool Bar and Kis’Club. The hotel can also host professional events in the 9 Meeting rooms, Ballroom (680sqm), Pre-Function Room (350sqm).

Preferred Candidate

5 - 20 years of experience
Associate Degree(Graduate), Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced) German(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Misafir İlişkileri Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Müdürü Misafir İlişkileri Müdürü Maaşları Misafir İlişkileri Müdürü Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Müdürü Nedir? Misafir İlişkileri Müdürü İş İlanları
Swissotel Çeşme Resort & SPA

Hotel and Accommodation Management

Hakkımızda

Swissotel Cesme Resort & Spa located İzmir, Çeşme offers 248 rooms and 104 Residences as well as, All Day Dining Restaurant (900sqm, +open terrace 415m2), Lobby Lounge (835sqm), Speciality Restaurant w Bar (300sqm), Fitness (575sqm), Spa (3500sqm), Swimming Pool (715sqm), Kids Pool (69sqm), Pool Bar and Kis’Club. The hotel can also host professional events in the 9 Meeting rooms, Ballroom (680sqm), Pre-Function Room (350sqm).

Swissotel Cesme Resort & Spa located İzmir, Çeşme offers 248 rooms and 104 Residences as well as, All Day Dining Restaurant (900sqm, +open terrace 415m2), Lobby Lounge (835sqm), Speciality Restaurant w Bar (300sqm), Fitness (575sqm), Spa (3500sqm), Swimming Pool (715sqm), Kids Pool (69sqm), Pool Bar and Kis’Club. The hotel can also host professional events in the 9 Meeting rooms, Ballroom (680sqm), Pre-Function Room (350sqm).

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

DİLEK HOLDİNG ve GRUP OTELLERİÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DİLEK HOLDİNG tarafından işbu Aydınlatma Metninde açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiŞirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, yabancı personel çalışma ve oturma izni işlemleri, yetkili kişi/kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, personel temin süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; DİLEK HOLDİNG internet sitesinde yer alan DİLEK HOLDİNG Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Şirket tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işleme faaliyetinin zorunlu olması, Şirketimizin meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işbu Aydınlatma Metninin (b) ve (c) bendinde belirtilen şekilde işlenmektedir. Bu hukuki sebeplerden bir veya birkaçının bulunmadığı hallerde kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.e) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Prim, Lojman, Yemekhane, Tam Gün Sağlık Hizmetleri.

Misafir İlişkileri Müdürü pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Misafir İlişkileri Müdürü Misafir İlişkileri Müdürü Maaşları Misafir İlişkileri Müdürü Nasıl Olunur? Misafir İlişkileri Müdürü Nedir? Misafir İlişkileri Müdürü İş İlanları