Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Diğer

Diğer

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

78 başvuru

Departman

Diğer

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Required Qualifications

We are looking for full-time foreign lecturers for the English preparatory department of our University in Istanbul / Tuzla.

 

Required Conditions :

  •  Native English speakers (AMERICAN, BRITISH, CANADIAN, AUSTRALIAN)
  •   A Bachelor's Degree in ELT / English/American Literature / English Studies from English speaking countries
  •  A Master’s Degree in ELT or English/American Literature (preferable)
  •  CELTA, DELTA or TESOL is a must.
  •  University teaching experience

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)
İngilizce(Okuma : Ana Dil, Yazma : Ana Dil, Konuşma : Ana Dil)

Öğretim Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Maaşları Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Nedir? Öğretim Görevlisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

İdari personel adayı olarak ilgili kişi sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Kanunun Aydınlatma Yükümlülüğünü düzenleyen 10'uncu maddesine göre veri sorumlularının, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlü olmaları nedeniyle sizleri kişisel veri işleme sürecimiz ile ilgili olarak bilgilendirmek isteriz.Veri Sorumlusu Hakkında6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) göre Piri Reis Üniversitesi (bundan böyle “ÜNİVERSİTE’’ olarak ifade edilecektir) sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusudur.İşlenecek Kişisel Verilerinizİnsan Kaynakları Müdürlüğü;İdari Personel İş Başvuru SüreciKimlik Verisi (Ad/Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, İmza)Özlük Verisi (Mecburi Hizmet Yükümlüğünün Olup Olmadığı Bilgisi, Piri Reis Üniversitesi'nde Neden Çalışılmak İstenildiğinin Bilgisi, Özgeçmiş Bilgileri)Mesleki Deneyim Verisi (Halen Çalıştığı Kurum ve Görev Unvanı Bilgisi, Başvurulan Görev Bilgisi, Bilinen Yabancı Diller, Okuduğu Okul Bilgileri (İlkokul/ Ortaokul/ Lise/ Meslek Lisesi/ Yüksekokul/ Üniversite), Katıldığı Kurs/Seminer/Mesleki Eğitim Programları Bilgisi, Daha Önce Çalıştığı Kurum Bilgileri (Görev Unvanı/Başlama-Ayrılış Tarihi))İletişim Verisi (Telefon Numarası, Adres Bilgisi)Finans Verisi (Ücret Beklentisi)Askerlik Durum Verisi (Askerlik Durum Bilgisi (Yapıldı/Yapılmadı/Muaf))Görsel ve İşitsel Veri (Fotoğraf)Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçlarıİdari personel adayı statünüz kapsamında; Üniversite işe alım ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması; Adayın niteliğinin, tecrübesinin ve başvurulan kadroya uygunluğunun değerlendirilmesi; Görüşme sonunda istihdamın gerçekleşmesi halinde iş sözleşmesinin akdedilmesi; Asil aday kabul olmaması durumunda yedek aday kategorisinde değerlendirilmesi; İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerinin karşılanması; İşe alım ilkelerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi; Personel adaylarının yerleştirilmesi için gerekli iç ve dış iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi; Mülakat süreçlerinin organizasyonu ve değerlendirme yapılması; Başvurunun değerlendirilmesi ve başvuru sonucunun bildirilmesi; Üniversitemizin insan kaynakları müdürlüğü politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda Piri Reis Üniversitesi’nin insan kaynakları müdürlüğü politikalarına uygun şekilde, operasyonlarının yürütülmesi, başvurulan kadroya uygun personel temininin sağlanması amaçlarıyla işlenecektir.Kişisel Verilerinizin AktarılmasıKişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak toplanan kişisel verilerin depolama amacıyla yurtiçinde bulunan bir sunucuya depolanması yahut ilgili eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında gerçekleşen bir ihtilafa dayalı olarak bir idari ya da cezai soruşturma başlatılması yahut dava açılması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmesi gösterilebilir. Bu çerçevede talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı kurulları, Yükseköğretim Kurulu başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kamu kurum ve kuruluşları) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dâhilinde kişisel verilerinizi aktarabiliriz.Kişisel verileriniz;• Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi, yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması yahut kanuni ya da hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla veya ilgili mevzuatlar gereği adli makamlar yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişiler ile veya ilgili kolluk kuvvetlerine veya hukuksal süreçlerimizi yürüten anlaşmalı olduğumuz avukatlarımızaaktarılacaktır.Önemle belirtmek isteriz ki ilgili işleme ve aktarma faaliyetleri gerçekleştirilirken, kişisel verilerin güvenlik ve gizliliğinin sağlanması amacıyla teknik imkânların izin verdiği makul ölçüdeki idari ve teknik tedbirler almaktayız.Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz, ‘’İdari Personel Bilgi Formu’’ doldurulması, ‘’Özgeçmiş’’, ‘’Fotoğraf’’ sunulması, üniversite ya da üniversite çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine elektronik posta gönderilmesi yahut üniversitenin bilişim sistemleri üzerinden yazışma yapılması gibi otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle toplanacaktır. 6698 Sayılı KVK Kanunu’nun 5/1-‘’Açık rızanın alınması’’, 5/2-a)“Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, c)’’Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’, ç)‘’Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’, d)’’İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması’’, e)‘’Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’, f)“İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenecektir.İlgili Kişi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirttiğimiz yöntemlerden dilediğinizi tercih ederek Kurumumuza iletmeniz durumunda Kurum talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Kişisel verisi işlenen kişi olarak, Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesinde (kişisel veri işlemeyi öğrenme, işlemeyle ilgili bilgi talep etme, işlemenin amaca uygunluğunu öğrenme, aktarım yapılan kişileri bilme, eksik veya yanlış işlemelerin düzeltilmesini isteme, silme veya yok edilmesini isteme, otomatik tüm işlemlerin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, analize itiraz etme, zararın giderilmesini talep etme) haklarınız bulunmaktadır.Kanun’un 11. maddesinde sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile bu haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Üniversitemizin resmi internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir ‘’Piri Reis Üniversitesi, Postane Mahallesi, Eflatun Sk. No:8, 34940 Tuzla/İSTANBUL’’ adresine (İletişim Numarası 444 91 34) kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ya da kvkk@pirireis.edu.tr e-posta adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz. Başvuru yolu, yöntemleri ve başvurunun içeriği ile ilgili olarak daha fazla bilgi almak için resmi internet adresimizde yer alan ‘’KVK Mevzuat Uyarınca İlgili Kişinin Haklarının Kullandırılması’’ metnini inceleyebilirsiniz.KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.Saygılarımızla,Piri Reis Üniversitesi

Detaylı Bilgi

Öğretim Görevlisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Maaşları Öğretim Görevlisi Nasıl Olunur? Öğretim Görevlisi Nedir? Öğretim Görevlisi İş İlanları