Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

570 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

570 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI


Sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren havayolu firmamızın, İstanbul Avrupa yakasında bulunan "Finans ve Muhasebe Müdürlüğü" biriminde görevlendirilmek üzere ekip arkadaşı aramaktayız.

 

İş Tanımı 

 • Faturaların ve nakit hareketlerinin LOGO muhasebe programına girişini yapmak
 • Tedarikçi ve müşteriler ile BA/BS, KDV ve aylık olarak yurtiçi-yurtdışı cari hesap mutabakatlarını yapmak
 • Beyannamelerin verilmesi
 • E-defter hazırlanması
 • Muhasebe hesap kontrolünü sağlamak
 • Tüm Muhasebe kayıtlarının mahsup fişlerini evrakları ile klasörlerinde saklamak

 

Nitelikler 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
 • Beyanname verilmesi konusunda deneyimli
 • Tek Düzen Hesap planı konusuna hakim
 • İyi derecede excel kullanabilen
 • Logo Muhasebe programına hakim
 • Mali Müşavirlik bürosunda en az 2 yıl tecrübeli


Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
Yapıldı, Muaf
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları
Tailwind Havayolları A.Ş.

Hava Taşımacılığı / Havacılık

Hakkımızda

22.11.2005 tarihinde kurulan, Türk ve yabancı sermaye ortaklığı olan Tailwind Havayolları; sivil havacılık sektöründe kalıcı ve etkin bir yere ulaşarak çağımıza uygun, kaliteli bir havayolu sunmak amacıyla kurulmuştur. Kendine ait Boeing tipi uçakları ve uçucu ekibiyle uluslararası charter seferler yapmaktadır.

22.11.2005 tarihinde kurulan, Türk ve yabancı sermaye ortaklığı olan Tailwind Havayolları; sivil havacılık sektöründe kalıcı ve etkin bir yere ulaşarak çağımıza uygun, kaliteli bir havayolu sunmak amacıyla kurulmuştur. Kendine ait Boeing tipi uçakları ve uçucu ekibiyle uluslararası charter seferler yapmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİTailwind Havayolları A.Ş. (“Tailwind”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra “Kanun” olarak anılacaktır) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde çalışan adaylarının şirketimize yapacakları başvurular kapsamında işlenecek olan kişisel veriler konusunda ilgili kişilerin aydınlatmak amacıyla çalışan aydınlatma metnini hazırladık.KİMLİK BİLGİLERİAd, Soy-Ad, Doğum Yeri ve Tarihi, İmza, Ehliyet İŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz;· Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,· İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,· Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiamaçlarıyla işlenmektedir.HUKUKİ SEBEP Kanun’un 5. Maddesi;· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.AKTARIM Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.TOPLAMA YÖNTEMİKişisel verileriniz sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.İLETİŞİM BİLGİLERİ E-Posta Adresi, Telefon No, Adres,İŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz;· Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,· İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,· Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiamaçlarıyla işlenmektedir.HUKUKİ SEBEP Kanun’un 5. Maddesi;· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.AKTARIM Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.TOPLAMA YÖNTEMİKişisel verileriniz sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.ÖZLÜK BİLGİLERİ Özgeçmiş Bilgileri, Askerlik Durumu, Sertifika, Referans BilgileriİŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz;· Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,· İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,· Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiamaçlarıyla işlenmektedir.HUKUKİ SEBEP Kanun’un 5. Maddesi;· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.AKTARIM Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.TOPLAMA YÖNTEMİKişisel verileriniz sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.MESLEKİ DENEYİM BİLGİLERİ Diploma Bilgileri, Gidilen Kurslar, Meslek İçi Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Transkript Bilgileri, Eğitim Geçmişi ve Detayları, Çalışma Geçmişi ve Detayları, Diploma Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi, Pozisyon/Unvan Bilgisi, ReferansİŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz;· Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,· İnsan Kaynakları Politika ve Süreçlerinin Planlanması,· Mülakat Süreçlerinin Yürütülmesi,· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesiamaçlarıyla işlenmektedir.HUKUKİ SEBEP Kanun’un 5. Maddesi;· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.AKTARIM Yukarıdaki kişisel verileriniz aktarılmamaktadır.TOPLAMA YÖNTEMİKişisel verileriniz sözleşme, form, beyan edilen bilgi ve belgeler kapsamında toplanmaktadır.FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ BİLGİLERİGiriş – Çıkış Kayıt Bilgileri, Kamera KayıtlarıİŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz;· İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi,· Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi· Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; · Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini; · Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; · Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesiamaçlarıyla işlenmektedir.HUKUKİ SEBEP Kanun’un 5. Maddesi;· Kanunlarda açıkça öngörülmesi,· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasIhukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.AKTARIM Yukarıdaki kişisel verileriniz aynı amaçlar ile gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır.TOPLAMA YÖNTEMİKişisel verileriniz CCTV kameralar aracılığıyla toplanmaktadır.Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız aşağıdaki gibidir:a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,g) Yukarıda e ve f bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak şirketimiz veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.Şirketimiz başvuruda yer alan taleplerinizi; talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç̧ otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize daha önce bildirilen ve şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle adınız, soyadınız ve başvurunuz yazılı ise imzanızı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve talep konusunu da içermesi gerekli başvurunuzu aşağıdaki formu kullanarak şirketimiz “Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. DTM Sitesi A2 Blok Apt. No: 10/395 34149” adresine human.resources@tailwind.com.tr eposta yoluyla, elden veya noter aracılığıyla veya adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Tailwind Havayolları A.Ş. İş İlanları

Muhasebe Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Uzmanı Muhasebe Uzmanı Maaşları Muhasebe Uzmanı Nasıl Olunur? Muhasebe Uzmanı Nedir? Muhasebe Uzmanı İş İlanları