Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Yiyecek İçecek Asistan Takım Lideri

Tamaris Turizm A.Ş

İlan yayından kaldırılmıştır!
Trabzon
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Yiyecek ve İçecek

Yiyecek ve İçecek

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

0-50 başvuru

Departman

Yiyecek ve İçecek

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Yiyecek & İçecek departmanı işleyişi bilgilerine hakim
  • Banket ve organizasyonlarda görev alabilecek
  • Ekip yönetiminde deneyimli
  • Misafir memnuniyeti odaklı
  • Vardiyalı çalışma saatlerine uyabilecek
  • Tercihen Turizm Otelcilik mezunu

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Yiyecek İçecek Takım Lideri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yiyecek İçecek Takım Lideri Yiyecek İçecek Takım Lideri Maaşları Yiyecek İçecek Takım Lideri Nasıl Olunur? Yiyecek İçecek Takım Lideri Nedir? Yiyecek İçecek Takım Lideri İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

ACCOR“ADAY ÇALIŞAN” KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ1- Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; İletişim Bilgileriniz (Cep/Ev Telefonu, E-posta), Sağlık Bilgileriniz, Eğitim Bilgileri (Diploma Bilgisi, Sertifika Bilgisi, Yabancı Dil Bilgisi, Bilgisayar Kullanım Bilgisi), Özgeçmiş Bilgileri (Mesleki Deneyim Bilgisi), Aile Yakını Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad), Görsel ve İşitsel Bilgi (CCTV Kayıtları, Fotoğraf Bilgisi), Referans Bilgileri (Ad-Soyad, Cep/Ev Telefonu, Adres) veri sorumlusu olarak şeklinde tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan diğer tüm kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Tamaris Turizm Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenmektedir.2- Toplanan Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği Tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızca toplanan kişisel verileriniz; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenmektedir.3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; işe alım süreçlerinin gerçekleştirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, insan kaynakları süreçlerinde işe uygunluğun değerlendirilmesi için dışardan hizmet alınması gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; özel nitelikli kişisel verileriniz ise kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde veya açık rızanız alınmak koşuluyla iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, franchise, otel yönetim danışmanlığı, otel yönetimi gibi nedenlerle ticari ilişkide olduğu şirketlere, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurt dışında mukim ana hissedarımıza (ACCOR S.A.), yurt dışında mukim iş ortaklarımıza, hukuken yetkili yabancı kamu kurum ve kuruluşlarına; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki SebepleriKişisel verileriniz; iş görüşmeniz boyunca; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik, kısmen otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla yazılı veya sözlü olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Ve 6. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarıİlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; İnsan Kaynakları biriminden temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; tamaristurizm@hk03.kep.tr KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile kisisel.veri@accor.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Kazlıçeşme Mahallesi, Kennedy Caddesi, No:56, Zeytinburnu/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Detaylı Bilgi

Tamaris Turizm A.Ş İş İlanları

Yiyecek İçecek Takım Lideri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yiyecek İçecek Takım Lideri Yiyecek İçecek Takım Lideri Maaşları Yiyecek İçecek Takım Lideri Nasıl Olunur? Yiyecek İçecek Takım Lideri Nedir? Yiyecek İçecek Takım Lideri İş İlanları