Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Elektrik Bakım Sorumlusu

TANRIKULU PLASTİK SAN VE TİC AŞ.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Başiskele), Sakarya(Adapazarı)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

89 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

89 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Kocaeli Başiskele ve Sakarya Arifiye' de bulunan, Geri Dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızaElektrik Bakım Sorumlusu alınacaktır.

 • Elektrik-Elektronik Lise ve/veya MYO mezunu olan,
 • MS Ofis programlarını kullanabilen,
 • Elektrik bakım bölümünde min. 2 yıl iş tecrübesine sahip olan,
 • Tercihen , Extruder makinaları, panolar konusunda çalışma tecrübesi bulunan,
 • Arıza tespitleri yapabilecek ve çözüm üretebilecek nitelikte olan,
 • Acil durumlarda mesai saatleri dışında da çalışabilen,
 • Risk analizi ISG ve acil durum yönetimi eğitimlerini almış olan adaylar tercih sebebidir,
 • Otomasyon bilgisine sahip,
 • Elektrik projelerini okuyabilen


Görev tanımı:


 • Fabrika bünyesinde önleyici elektrik bakımlarını ve kontrollerini yapmak,
 • Elektrik arızalarını gidermek ve tekrarını önleyecek aksiyonlar almak,
 • Makine ekipman montajında ve elektrik hattının bağlantısını yapmak,
 • İşletme içinde alçak gerilim, güç ve aydınlatma tesisindeki arızaları gidermek, kontrol ve bakımlarını yapmak,
 • Jeneratör bakım ve yakıt ihtiyacını takip ve kontrol etmek,
 • Pratoner , trafo , pano v.s bakım ve kontrollerini yapmak,
 • Tüm elektrik tesisatını çalışabilir durumda tutmak,
 • Elektrik tesisatının uygun şartlarda olması için kontroller yapmak ve raporlamak,
 • Günlük saha kontrolleri yapmak ve raporlamak,
 • Telefon- Bilgisayar - Klima v.s bağlantıları sağlamak ve arızaları gidermek,

Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun)
Yapıldı
B sınıfı

Elektrik Bakım Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Sorumlusu Elektrik Bakım Sorumlusu Maaşları Elektrik Bakım Sorumlusu Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Sorumlusu Nedir? Elektrik Bakım Sorumlusu İş İlanları
TANRIKULU PLASTİK SAN VE TİC AŞ.

Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm

Şirketin Aydınlatma Metni

Firmanın Aydınlatma MetniTANRIKULU ŞİRKETLER GRUBU ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ1. Kişisel Veri Nedir? 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“) uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.2. Veri Sorumlusu Kimdir?KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu sıfatıyla … A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir. Konuya ilişkin detaylı bilgilere www……com.tr yer alan Kişisel Verilerin Korunması sekmesinden ulaşabilirsiniz.3. Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları Nelerdir?Açık rızanıza istinaden elde edilen kimlik, iletişim, özlük, mesleki deneyim, referans kişi bilgisine ilişkin verileriniz KVKK’ya ve KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere, ilgili ikincil mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir;• Çalışan Adayı Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi,• Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,• İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,• Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi.4. Kişisel Verileriniz Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?Elde edilen kişisel verileriniz, KVKK madde 8’de belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde KVKK m.4’te öngörülen temel ilkelere uygun olarak, işbu metnin 3. Numaralı başlığında sayılan veri işleme amaçları başta olmak üzere, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları doğrultusunda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine, topluluk şirketlerine (TANRIKULU GERİ DÖNÜŞÜM SAN.TİC.A.Ş., TANRIKULU PLASTİK SAN.TİC.A.Ş., İZPACKAGİNG SAN.TİC.A.Ş.) hissedarlara ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.5. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?Kişisel verileriniz işbu portal üzerinden elektronik yöntemlerle toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan veri sahibinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine istinaden işlenecek ve aktarılacak olup, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, yeni iş olanakları ve olası iş teklifleri amacıyla 1 yıl fiziki veya elektronik ortamda saklanacaktır.6. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı www……com adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

Elektrik Bakım Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Elektrik Bakım Sorumlusu Elektrik Bakım Sorumlusu Maaşları Elektrik Bakım Sorumlusu Nasıl Olunur? Elektrik Bakım Sorumlusu Nedir? Elektrik Bakım Sorumlusu İş İlanları