Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Kalite Vardiya Teknikeri

TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa(Mustafakemalpaşa)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Departman

Kalite

Kalite

Başvuru Sayısı

625 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 1 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

625 başvuru

Departman

Kalite

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aranan Nitelikler

 • Meslek Yüksek Okulların Gıda, Sebze Meyve İşleme Teknolojisi, Süt Teknolojisi veya Kimya bölümlerinden mezun,
 • Tercihen  sos ve/veya konserve sektöründe tecrübe sahibi,
 • Kalite ve gıda güvenliği yönetimsistemleri bilgi sahibi ve tercihen deneyimli,
 • MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
 • Benzer pozisyonda en az 1-3 yıl görev almış,                  
 • Ekip çalışmasına yatkın ve problem çözme kabiliyetine sahip,
 • Sorumluluk alabilecek,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
 • Mustafakemalpaşa’da ikamet eden / edebilecek olan,

 

Rol ve Sorumluluklar

 • Tesiste üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kalite ve  gıda güvenliği planları doğrultusunda kontrollerinin gerçekleştirilmesi
 • Kalite Laboratuvarlarında vardiya düzeninin ve gerektiğinde laboratuvarlar arası rotasyon ve işbirliğinin sağlanması.
 • Kalite analiz ve kontrol sonuçlarına uygun olarak üretim & kalite işbirliği ile üretime / prosese yön vermek.
 • Sapma durumlarında üretim & kalite işbirliği ile aksiyon planı belirlemek, uygulanmasını ve sonuçlarını kontrol etmek.
 • Vardiyası sürecinde ürün güvenliği, yasallığı ve kalitesineetki edecek tüm faaliyetler ile ilgili olarak gerekli tüm birimler ile iletişimde olmak.

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun)

Kalite Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Teknikeri Kalite Teknikeri Maaşları Kalite Teknikeri Nasıl Olunur? Kalite Teknikeri Nedir? Kalite Teknikeri İş İlanları
TAT GIDA SANAYİ A.Ş.

Gıda / Hızlı Tüketim Malları

Hakkımızda

Tat Gıda, elli yılı aşan geçmişiyle, bu ülkenin toprağına, çiftçisine, işgücüne ve sanayicisine güvenin hikayesi, ülke ekonomisine, toplumsal hayatına katkı sağlama, en kaliteli ürünleri sunma tutkusu ile kalite yolculuğudur. Bugüne ve geleceğe ulaşan bir başarı hikayesi olan Tat Gıda’nın kurulduğu ilk günden bu yana en önemli sermayesi nitelikli insan kaynağıdır. Dünya standartlarındaki üretim altyapısıyla, Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden birisi olan Tat Gıda, çalışanlarının fikirlerine her zaman değer veren bir şirkettir. Bu doğrultuda sistem ve süreçleri düzenli olarak gözden geçirerek daha iyiye ulaşma konusunda sürekli adım atarak önerileri ile tüm çalışanlarının aktif katılımını sağlar ve ortaya çıkan fikirleri değerlendirir. Tat Gıda, gelecekteki faaliyet alanına doğrudan veya dolaylı bir şekilde etki edebilecek trendler, teknolojik gelişmeler ve rakip yatırımları göz önünde bulundurarak yeni odak alanları belirler. Tat Gıda, tüketici tarafında trendleri yakalamak ve tüketici beklentilerini doğru okuyarak onların istediği ürünleri üretmenin birincil iş kolu olduğunu bilen markasıdır.

Tat Gıda, elli yılı aşan geçmişiyle, bu ülkenin toprağına, çiftçisine, işgücüne ve sanayicisine güvenin hikayesi, ülke ekonomisine, toplumsal hayatına katkı sağlama, en kaliteli ürünleri sunma tutkusu ile kalite yolculuğudur. Bugüne ve geleceğe ulaşan bir başarı hikayesi olan Tat Gıda’nın kurulduğu ilk günden bu yana en önemli sermayesi nitelikli insan kaynağıdır. Dünya standartlarındaki üretim altyapısıyla, Türkiye’nin en büyük gıda şirketlerinden birisi olan Tat Gıda, çalışanlarının fikirlerine her zaman değer veren bir şirkettir. Bu doğrultuda sistem ve süreçleri düzenli olarak gözden geçirerek daha iyiye ulaşma konusunda sürekli adım atarak önerileri ile tüm çalışanlarının aktif katılımını sağlar ve ortaya çıkan fikirleri değerlendirir. Tat Gıda, gelecekteki faaliyet alanına doğrudan veya dolaylı bir şekilde etki edebilecek trendler, teknolojik gelişmeler ve rakip yatırımları göz önünde bulundurarak yeni odak alanları belirler. Tat Gıda, tüketici tarafında trendleri yakalamak ve tüketici beklentilerini doğru okuyarak onların istediği ürünleri üretmenin birincil iş kolu olduğunu bilen markasıdır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiToplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle veya bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle iletişime geçilmesi, Şirketimiz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında; personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası, üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası gibi amaçlarla ve benzer amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, , bize referans olarak belirttiğiniz kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama ve Ticaret A.Ş.’ye, Koç Holding A.Ş.’ye, Koç Holding A.Ş. Topluluk Şirketleri’ne (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi tat gıda, internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Referans TaahhüdüReferans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim. Bu doğrultuda referans olarak gösterdiğim kişilerin de benimle ilgili verdikleri tüm bilgilerin Tat Gıda Sanayi Anonim Şirketi tarafından işlenmesine izin veriyorum.Ad Soyad:Tarih:İmza: TAT GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ RIZA METNİTat Gıda Sanayi Anonim Şirketi tarafından; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında, personel temin süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, işe uygunluğumun ve yetkinliğimin objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, üretim için gerekli olan insan kaynakları ihtiyaçlarının planlanması ve icrası gibi amaçlarla ve benzer amaçlarla verilerimin ve sağlık, ceza mahkumiyet bilgisi, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği gibi bilgiler başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesini ve iş ortaklarımızla, hissedarlarımızla, tedarikçilerimizle, bize referans olarak belirttiğiniz kişilerle, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilerle ve yine bu amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak Koç Holding A. Ş. ve Koç Topluluğu Şirketleri ile (Topluluk Şirketleri’nin tüm listesine şu linkten ulaşabilirsiniz: yurt içindeki veya yurt dışında dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hizmet sağlayıcılarla paylaşılmasını kabul ediyorum.Ad Soyad:Tarih: İmza:

Detaylı Bilgi

TAT GIDA SANAYİ A.Ş. İş İlanları

Kalite Teknikeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kalite Teknikeri Kalite Teknikeri Maaşları Kalite Teknikeri Nasıl Olunur? Kalite Teknikeri Nedir? Kalite Teknikeri İş İlanları