Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Liman İş Makineleri Operatörü (Crs ve Rtg)

TCE EGE Konteyner Terminal İşl. A.Ş.

İzmir(Aliağa)
5 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Departman

Lojistik

Lojistik

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Mavi yaka

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Lojistik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Aliağa-İzmir'de bulunan liman işletmemizde görevlendirilmek üzere;

  • En az İlköğretim mezunu,
  • CRS/ECS ve RTG konteyner iş makinelerinden en az "1" tanesinde asgari 3 yıl tecrübeli,
  • Tercihen Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan alınmış "Liman Vinç Operatörü" veya "Liman Saha İstif Makineleri Operatörü" sertifikalarına sahip,
  • CRS/ECS operatörleri için tercihen MEB onaylı operatörlük belgesi bulunan
  • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış,
  • İzmir'de ikamet eden veya edebilecek olan,
  • Vardiyalı çalışma şartlarına uygun


İŞ TANIMI

TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. Operasyon Müdürlüğü'ne bağlı olarak CRS/ECS ve RTG ekipmanları ile konteyner saha operasyonlarında iş emirlerini etkin ve güvenli bir şekilde yerine getirebilecek; gemi programına göre değişkenlik gösterebilecek çalışma programı ve vardiya düzenine uyumlu, ilgili iş makinelerinin temel teknik donanımı, operasyonel sınırlamaları ve güvenlik unsurlarına hakim; liman/lojistik sektöründe tecrübeli operatör arayışımız mevcuttur.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
İlk Öğretim(Mezun)
Yapıldı, Muaf
G sınıfı

Operatör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operatör Operatör Maaşları Operatör Nasıl Olunur? Operatör Nedir? Operatör İş İlanları
Hakkımızda

TCE EGE Konteyner Terminal İşl. A.Ş.

TCE EGE Konteyner Terminal İşl. A.Ş.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TCEEGE KONTEYNER TERMİNAL İŞLETMELERİ A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş. (“TCEEGE”) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER TCEEGE tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, KVKK ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; internet sitesi , müşteri hizmetleri, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen hizmet süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına dayalı olarak ortaya çıkan ve icra edilen hukuki sebepler çerçevesinde açık rızaya bağlı sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz, özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere toplanmaktadır.Bu kapsamda kişisel verileriniz, TCEEGE veya TCEEGE adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;• Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik formu,• İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,• İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim/başvuru formları,• Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar,• Şirketimiz adına veri işleyen ve/veya şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),• Çalışanlarımız dâhil olmak üzere iç ve dış müşteri hizmetleri kanallarımız,• Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,• Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMAÇLARI TCEEGE olarak, veri sorumlusu sıfatı ile müşteri hizmetleri servislerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; açık rızanız ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde TCEEGE’nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle, grup şirketleri veya işbirliği yaptığı şirketlerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.TCEEGE müşterilerinin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, onayınız halinde ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile hizmetlerimiz hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, ticari faaliyetler için yürütülecek analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, TCEEGE ticari stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASITCEEGE, söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya 6698 sayılı Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KVK KANUNU’NUN (“KANUN”) 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARITCEEGE ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir: a) TCEEGE’nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma, c) TCEEGE’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme veh) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.Ünvan : TCEEGE Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.Mersis no : 0833046837200001E-mail adresi : tceege@hs03.kep.trPosta adresi : 25.Cadde No:2 35800 Çakmaklı-Aliağa / İZMİR

Detaylı Bilgi

Operatör pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Operatör Operatör Maaşları Operatör Nasıl Olunur? Operatör Nedir? Operatör İş İlanları