Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İSG Teknik Emniyetçi-İzmir

Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş

İzmir(Aliağa)
10 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

Hizmet

Hizmet

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

999+ başvuru

Departman

Hizmet

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Tez Medikal Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, şirketlerin özel sağlık ve güvenlik planı ihtiyaçlarına uygun, ilerici ve kalıcı çözümler üretmek konusunda önemli deneyim, bilgi ve birikimini barındıran, insan hayatının dünyadaki tartışmasız en değerli unsuru olması ilkesine bağlı Türkiye’nin lider OSGB’sidir. 

Genel müdürlük ekibi ile toplam sayısı günden güne artmakta olan, 1000’in üzerinde deneyimli, nitelikli kadrosu ve iş sağlığı güvenliği ekibi ile Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı ve koordineli bir sistem içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmaktadır. Tüm tehlike sınıflarına uygun hizmet verebilme kapasitesinde olan, Türkiye’nin önde gelen holding ve büyük ölçekli firmalarının çözüm ortağı olma başarısına sahip tek OSGB şirketidir. 

Şirketlerin faaliyet alanlarına yönelik; hava, deniz, yat limanı, tershane, kampüs, sanayi kompleksi, banka, alışveriş merkezleri ve bir çok yoğun yaşam alanlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, kapasitelerine uygun ve sunduğu hizmet çeşitlilikleri ile yerinde, etkin ve kalıcı çözümler sunan sürdürülebilir hizmet anlayışına sahip lider markaların tercih ettiği bir OSGB şirketidir. 


 Genel Nitelikler


• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,

• Rafineri, Petrokimya, Kimya İşleyen fabrika tecrübesi bulunan,

• Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış

• Tercihen iş izni, kapalı alan, yüksekte çalışma ve İskele tecrübeli

• Endüstriyel montaj ve bakım tecrübeli

• Tercihen Patlamadan Korunma Dökümanı bilgisi olan,

• Çözüm odaklı, analitik düşünebilen, planlama, organizasyon ve problem çözme konularında etkin, takım çalışmasına yatkın


Görev Tanımı


• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar ile şirket içi standartlar doğrultusunda tüm gerekliliklerin gerçekleştirilmesi, mevcut sistem uygulamalarının geliştirilmesi

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamındaki tüm görevlere destek olunması (Rehberlik, Çalışma Ortamı Gözetimi, Eğitim-Bilgilendirme-Kayıt, İlgili Birimlerle İşbirliği vb.) ve tüm bu çalışmaların takip edilmesi, raporlanması

• İSG kültürünü arttırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

• İşyeri Hekimi, İSG Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelleri ile koordineli çalışılması

• İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların datalarının İSG Yazılımına kaydının yapılması


" Genel Niteliklerde bulunan kriterlere sahip adayların başvurularını bekliyoruz.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun), Doktora(Öğrenci), Doktora(Mezun)
Yapıldı

Teknik Emniyet Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Emniyet Sorumlusu Teknik Emniyet Sorumlusu Maaşları Teknik Emniyet Sorumlusu Nasıl Olunur? Teknik Emniyet Sorumlusu Nedir? Teknik Emniyet Sorumlusu İş İlanları
Tez Medikal Sağlık Turizm A.Ş

İş Sağlığı ve Güvenliği

Hakkımızda

Tez Medikal Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, şirketlerin özel sağlık ve güvenlik planı ihtiyaçlarına uygun, ilerici ve kalıcı çözümler üretmek konusunda önemli deneyim, bilgi ve birikimini barındıran, insan hayatının dünyadaki tartışmasız en değerli unsuru olması ilkesine bağlı Türkiye’nin lider OSGB’sidir. Genel müdürlük ekibi ile toplam sayısı günden güne artmakta olan, 1000’in üzerinde deneyimli, nitelikli kadrosu ve iş sağlığı güvenliği ekibi ile Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı ve koordineli bir sistem içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmaktadır. Tüm tehlike sınıflarına uygun hizmet verebilme kapasitesinde olan, Türkiye’nin önde gelen holding ve büyük ölçekli firmalarının çözüm ortağı olma başarısına sahip tek OSGB şirketidir. Şirketlerin faaliyet alanlarına yönelik; hava, deniz, yat limanı, tershane, kampüs, sanayi kompleksi, banka, alışveriş merkezleri ve bir çok yoğun yaşam alanlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, kapasitelerine uygun ve sunduğu hizmet çeşitlilikleri ile yerinde, etkin ve kalıcı çözümler sunan sürdürülebilir hizmet anlayışına sahip lider markaların tercih ettiği bir OSGB şirketidir.

Tez Medikal Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, şirketlerin özel sağlık ve güvenlik planı ihtiyaçlarına uygun, ilerici ve kalıcı çözümler üretmek konusunda önemli deneyim, bilgi ve birikimini barındıran, insan hayatının dünyadaki tartışmasız en değerli unsuru olması ilkesine bağlı Türkiye’nin lider OSGB’sidir. Genel müdürlük ekibi ile toplam sayısı günden güne artmakta olan, 1000’in üzerinde deneyimli, nitelikli kadrosu ve iş sağlığı güvenliği ekibi ile Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı ve koordineli bir sistem içerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunmaktadır. Tüm tehlike sınıflarına uygun hizmet verebilme kapasitesinde olan, Türkiye’nin önde gelen holding ve büyük ölçekli firmalarının çözüm ortağı olma başarısına sahip tek OSGB şirketidir. Şirketlerin faaliyet alanlarına yönelik; hava, deniz, yat limanı, tershane, kampüs, sanayi kompleksi, banka, alışveriş merkezleri ve bir çok yoğun yaşam alanlarında iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde, kapasitelerine uygun ve sunduğu hizmet çeşitlilikleri ile yerinde, etkin ve kalıcı çözümler sunan sürdürülebilir hizmet anlayışına sahip lider markaların tercih ettiği bir OSGB şirketidir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TEZ MEDİKAL SAĞLIK TURİZM A.Ş.ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİİşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)uyarınca, TEZ MEDİKAL SAĞLIK TURİZM A.Ş. (“Şirket”) tarafından çalışan adayına ait tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerin ve özel niteliklikişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuat ve ilkelere uygun olarak veri konusu kişi gruplarının/kişisel veri sahiplerinin aydınlatılması, haklarını kullanabilmelerinin sağlanması ve aşağıda belirtilen kapsam ve amaçlarla sınırlı olarak kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirme yapılması amacı ile hazırlanmıştır.İşbu Bilgilendirme Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin ayrıntılı bilgilere web sitemizde bulunan TEZ MEDİKAL SAĞLIK TURİZM A.Ş.“Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına Dair Politika” adlı belgemizden erişilebilmektedir.A. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEBİLECEK KİŞİSEL VERİLERŞirket Politika kapsamında aşağıdaki kişisel verileri işe alım sürecinindeğerlendirilmesi ve adayla iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla kâğıt ortamında form doldurtulması ya da dijital ortamda CV paylaşılması yoluyla işlemektedir. Kimlik Bilgisi Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, Kimlik Numarası, Doğum Tarihi Cinsiyet, Pasaport bilgisi.İletişim Bilgisi Telefon Numarası, Adres Bilgisi, Kişisel ve E-Posta Adresi.Özlük Bilgisi Askerlik Durum Bilgisi.Meslek Mesleği.Mesleki DeneyimBilgisiÖzgeçmiş Bilgisi, Eğitim Bilgisi, Mezun Olunan Okullar,Diploma Bilgisi, Sertifika Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi, SRCve Psikoteknik Belge Örnekleri, Daha Önce Çalışılan ŞirketBilgileri, Tecrübe, Yetenekler.B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİÇalışan adayına ait kişisel veriler, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğince güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri ile 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuka uygunluk sebeplerinden bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenecektir. Çalışan adayına ait kişisel veriler şirketimiz ile çalışan adayı arasında kurulacak iş ilişkisi çerçevesinde kullanılmak üzere aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir: Çalışan adayının niteliğinin, tecrübesinin ilgili pozisyona uygunluğunun değerlendirmek, Çalışan adayının verdiği bilginin (gerekmesi halinde üçüncü kişiler vasıtasıyla)doğruluğunun kontrolünü yapmak, Çalışan adayı ile yaptığı başvuru ile ilgili iletişime geçme, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda sonraki zamanlarda oluşabilecek pozisyonlar için değerlendirme yapmak, Ücret bilgi ve skalasının değerlendirilmesini sağlamak.C. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLCEĞİ TARAFLAR, AKTARIM AMACI VE SAKLANMASIŞirketimiz, kişisel verileri aktarırken KVKK kapsamında bütün yükümlülüklere uygun hareket etmektedir. Çalışan adayı başvurusu, başvurunun değerlendirilebilmesi için Şirketimizde yer alan farklı departmanlarla söz konusu departmanların faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılacak ve paylaşılacaktır. Ayrıca Şirket bünyesinde işealınacak ancak müşteri şirketlerde görev alacak çalışan adayları bakımından çalışan adaylarının işbu aydınlatma metni kapsamında işlenen kişisel verileri, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda işe alım değerlendirmelerinin yapılması amaçlarıyla müşteri şirket ile paylaşılacaktır.Kişisel veriler amacın ortadan kalkması halinde ve verilerin saklanmasını gerektirenbaşka bir sebebin olmaması halinde, her halükarda kişisel verilerin işlenmesinden itibaren iki yıl içinde silinir, anonim hale getirilir veya yok edilir. Çalışan adayının talebi ile devam eden bir uyuşmazlığa delil teşkil etmemesi halinde her zaman silinmektedir. Çalışan adayının onay vermesi durumunda işbu aydınlatma metni kapsamında işlenenkişisel veriler çalışan adayıyla yapılan görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda Şirket aday havuzunda iki yıl süre ile tutulacak ve aynı ve/veya benzer pozisyonla ilgili olarak ihtiyaç duyulması halinde çalışanla tekrar iletişimegeçilebilecektir.D. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASIKanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından web sitemizdeyer alan TEZ MEDİKAL SAĞLIK TURİZM A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına Dair Politikası’nda belirtilen yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.).

Teknik Emniyet Sorumlusu pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Teknik Emniyet Sorumlusu Teknik Emniyet Sorumlusu Maaşları Teknik Emniyet Sorumlusu Nasıl Olunur? Teknik Emniyet Sorumlusu Nedir? Teknik Emniyet Sorumlusu İş İlanları