Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Proje Uzmanı

The More Concept

İlan yayından kaldırılmıştır!
Aydın(Kuşadası), İzmir, Muğla(Bodrum)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 25 yıl arası

Departman

Planlama

Planlama

Başvuru Sayısı

141 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

2 - 25 yıl arası

Başvuru Sayısı

141 başvuru

Departman

Planlama

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

ORGE satışa sunduğu tüm ürünleri Aydın’ın Efeler İlçesi’ndeki 15.000 m2’lik fabrikasında kendi makineleri ile üreten, mutfak, banyo ve kapı üretimine ek olarak inşaat ve yapı dekorasyon uygulamaları da yapan bir firmadır.

Kuşadası Showroom-İzmir Showroom-Bodrum Showroom ve Aydın Merkez Fabrikamızda  çalıştırılmak üzere çalışma arkadaşları arıyoruz.

 • Üniversitelerin tercihen Mimar, İç Mimar ve Ağaç İşleri End. Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Mobilya ve Dek Teknikerliği vb. bölümlerinden mezun
  • Benzer alanda en az 2 yıllık tecrübesi,
  • Tercihen mutfak sektör bilgisine sahip ve estetik bakış açısı,
  • MS Office uygulamalarına hakim,
  • Autocad çizim programını aktif kullanabilen,
  • Tercihen Adeko program bilgisine sahip,
  • Analitik düşünme ve raporlama becerisi,
  • Planlama ve organizasyon becerisi,
  • Seyahat engeli olmayan,
  • B sınıfı sürücü belgesi sahibi,
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

İş Tanımı

 • Projeli işler için gelen tüm ahşap işlerinin çiziminiN yapılması.
 • Şantiye Üretim ölçülerinin alınıp kesim listelerinin hazırlanması, gerekli detayların Autocad' de çizilmesi
 • Alınan projelerin yerinde ölçülerinin alınması ve kontrol edilmesi.
 • Projelerin imalat çizimlerinin yapılması, Üretim çizimlerini oluşturulması,  Üretime aktarılması.
 • Şantiyede proje bitene kadar gerekli kontrollerin yapılması,


 • Aydın merkez fabrikamızda çalışacak olanlar için Aydın da  ikamet eden veya edebilecek olan


 • İzmir mağazamızda çalışacak olanlar için İzmir de İkamet eden veya edebilecek olan


 • Kuşadası/AYDIN mağazamızda çalışacak olanlar için Kuşadası ilçesinde İkamet eden veya edebilecek olan


 • Bodrum /MUĞLA mağazamızda çalışacak olanlar için Kuşadası ilçesinde İkamet eden veya edebilecek olan

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci)
Muaf, Yapıldı
B sınıfı

Proje Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Uzmanı Proje Uzmanı Maaşları Proje Uzmanı Nasıl Olunur? Proje Uzmanı Nedir? Proje Uzmanı İş İlanları
The More Concept

Hazır Mutfak - Banyo

Şirketin Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ileŞirketimiz Orge Grup Yapı Mobilya A.Ş. (“Orge” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1) VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ Orge, siz çalışan adaylarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.Adres : ATA MAHALLESİ TRALLES BULVARI NO:176/41 EFELER AYDIN Telefon: 444 21 60 Fax: 0256 231 1942 E-posta: info@orgeyapitasarim.com.tr Kep : orge@hs01.kep.tr 2) İŞLENEN KİŞİŞEL VERİLER Orge ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir; • Kimlik Bilgileriniz: ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, fotoğraf, nüfus cüzdanı, kimlik numarası;• İletişim Bilgileriniz: işyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu, ikametgah, adres kayıt sistemi kayıtları;• Aile Durumuna ilişkin Bilgileriniz: medeni durumları, çocuk sayıları, eş ve akrabalarına ilişkin veriler kimlik, finansal durum, eğitim;• Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Verileriniz: çalışma geçmişi, işveren ismi, mezun olunan okul, öğrenci numarası, profesyonel yetkinlikler, CV bilgileri3) KİŞİLEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI Orge ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir.• Başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi, • İş başvuru formu ve davetlerinin e-posta ile gönderilmesi, • İş görüşmelerinin yürütülmesi, • İşe uygunluk değerlendirmesi kapsamında Kişilik envanteri/Genel Yetenek/İngilizce/Alan Bilgisi sınavlarının gerçekleştirilmesi ve bu değerlendirilmeler dolayısıyla danışmanlık alınması,• Şirketimize iletilen referanslarla iletişime geçilmesi ve ilgili referans kontrollerinin yapılması4) İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI Kişisel verileriniz, Kanun’un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; kişisel verileri talep etmeye kanunen yetkili kılınan merciler ile paylaşılması dışında, gerçek veya tüzel herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşılmayacaktır.5) KİŞİŞEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ Orge, kişisel verilerinizi Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, açık rızanıza ve bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak fiziki ortamda ve elektronik ortamda saklamaktadır. 6) KİŞİŞEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.7) HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ; Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit etmeye yarayan gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi ŞİRKET’in adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu”nu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını “Ata Mahallesi Tralles Bulvarı No:176/41 Efeler Aydın” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Detaylı Bilgi

Proje Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Proje Uzmanı Proje Uzmanı Maaşları Proje Uzmanı Nasıl Olunur? Proje Uzmanı Nedir? Proje Uzmanı İş İlanları