Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara(Sincan)
23 gün önce yayınlandı

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Departman

Üretim / İmalat

Üretim / İmalat

Başvuru Sayısı

187 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 5 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

187 başvuru

Departman

Üretim / İmalat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

thyssenkrupp, temeli 1811 yılına dayanan merkezi Almanya olan ve tüm dünyaya yayılmış endüstriyel bir gruptur. Şirketimiz, yaklaşık 80 ülkede 160.000 den fazla çalışan ile yüksek kaliteli ürünler ile sürdürülebilir bir ilerleme için endüstriyel çözümler ve hizmetler geliştirmektedir.

thyssenkrupp Industrial Solutions Turkey thysenkrupp AG ‘nin mühendislik, endüstriyel tesis, çimento madencililk sektörlerinde lider bir grubudur. 

Ankara/Başkent OSB’de faaliyet göstermekte olan Thyssenkrupp’un Industrial Solutions’ın Türkiye’deki varlığını güçlendirecek yeni takım arkadaşları arıyoruz. 

İş Tanımı

Projelerin; teknik resimlere uygun bir şekilde belirtilen standart ve şartnamelere göre üretimlerinin gerçekleştirilmesi.

 • İş güvenliği, çevre ve enerji yönetim sistemi,kalite yönetim sistemi prosedür, talimat ve kurallarına uygun çalışılması,
 • Yapılacak işe uygun olarak çalışma yerinin düzenlenmesi; makina, donanım, alet ve malzemelerin seçilmesi, hazırlanması,
 • Amirleri tarafından verilen planlamaya göre üretim yapılması, takip edilmesi ve kontrolü,
 • İş güvenliği kurallarına ve fabrika içi disiplinine uygun hareket edilmesi,
 • İlgili makinenin vardiya planında etkin ve verimli kullanılması
 • Tezgahın günlük-haftalık vs. bakımlarının ve temizliğinin yapılması, 5S kurallarına uyulması

Genel Nitelikler

 • Tercihen Teknik Lise, Meslek Lisesi veya Meslek Yüksek Okullarından mezun,
 • Mesleki yeterlilik sertifikası olan,
 • Çelik konstrüksiyon deneyim ve bilgisine sahip,
 • Minimum 5 yıl ve üzeri tecrübeye sahip, 
 • Ürün kalitesinin sorumluluğunu üstlenebilen
 • İş disiplini yüksek, sorumluluk sahibi,
 • İş takibi konusunda titiz, dinamik, detaylara önem veren, öğrenmeye ve gelişime açık,
 • Takım çalışmasına uyumlu,
 • Esnek ve vardiyalı çalışmaya uyum sağlayabilecek,
 • B sınıfı sürücü ehliyeti bulunan ve aktif araç kullanabilen,


Aday Kriterleri

Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun)

İmalat Ustası pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İmalat Ustası İmalat Ustası Maaşları İmalat Ustası Nasıl Olunur? İmalat Ustası Nedir? İmalat Ustası İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.ŞÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Organize Sanayi Başkent Bulvarı No:34 Malıköy/Sincan/Ankara adresinde mukim Thyssenkrupp Industrial Solutions Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERŞirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;  Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza, kimlik numarası, İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon,  Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, çalışma performans bilgileri, eğitim bilgileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, ücret bilgisi, Mesleki Deneyim Bilginiz: Meslek bilgisi, diploma bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri, Görsel ve İşitsel Verileriniz: Fotoğraf, Aile Yakınlarınıza İlişkin Bilgileriniz: Aile Yakını kimlik ve İletişim bilgisi Fiziksel Bilgileriniz:Beden ölçüsü, kilo, boy, ayakkabı numarası, Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta ve tedarikçilerimiz aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş başvurunuzun değerlendirilmesi • Sözleşmenin kurulması ve ifası • Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• Özlük Bilgisi• Mesleki Deneyim • Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Aile Yakını Bilgileri• Fiziksel Bilgilerİş başvurunuza istinaden referans araştırılmasının yapılması • Veri sorumlusunun meşru menfaati • Kimlik Bilgisi8ID Sicil Kaydı oluşturma sürecinin yürütülmesi • Sözleşmenin kurulması ve ifası • Kimlik İletişimŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması, 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü ve 9/1. Madde yurtdışına aktarım uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde ileriki pozisyonlarda CV’nizi tekrar değerlendirmek için saklanması • Açık rıza alınması• Özel nitelikli veriler için açık rızanın alınması • Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• Özlük Bilgisi• Mesleki Deneyim • Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Aile Yakını Bilgileri• Fiziksel Bilgiler• Dernek Üyeliği Bilgisi• Sağlık bilgileri• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgilerİş başvurunuzun değerlendirilmesi • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması• Dernek Üyeliği Bilgisi• Sağlık bilgileri• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler• Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması • Dernek Üyeliği Bilgisi• Sağlık bilgileri3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurtiçindeki iş ortaklarımıza ve açık rızanızın bulunması halinde yurt dışındaki iş ortaklarımıza ve topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Başkent Organize Sanayi Başkent Bulvarı No:34 Malıköy/Sincan/Ankara adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, tkistur@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tkistr.kvkk@thyssenkrupp.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

İlgini Çekebilecek İlanlar

İmalat Ustası pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

İmalat Ustası İmalat Ustası Maaşları İmalat Ustası Nasıl Olunur? İmalat Ustası Nedir? İmalat Ustası İş İlanları