Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara
21 gün önce yayınlandı

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

186 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Application Count

186 application

Department

Manufacturing / Production

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are thyssenkrupp!

thyssenkrupp stands for 160,000 employees in 80 countries and annual sales of €41.5 billion. We are active in automotive engineering, logistics, plant technology, and much more. We have over 200 years of experience in industry and the latest cutting-edge technology.

thyssenkrupp Industrial Solutions Turkey is part of thyssenkrupp Group and is a leading partner for the engineering, construction and service of all industrial plants and systems within segments of chemical, coke, cement and mining. We are looking for a new colleague that will help thyssenkrupp Industrial Solutions to strengthen its presence in Turkey. 

Job profile/ responsibilities

The purpose of the role is to provide mechanical engineering support to the production facility (machining and fabrication), to ensure that optimal practices are used for the production or repair of parts, assemblies and machines from the minerals processing and mining environment, and designs are updated to benefit from newer production techniques or materials.

 • Work closely with the production team to support them in production process planning, controlling and monitoring; Measure production process performance through KPIs and explore and define further improvement opportunities through necessary analytics
 •  (repetition) Implement and maintain lean manufacturing practices and activities
 • Support the production planning and procurement process to ensure that the technical drawings and information for production are suitable and correctly interpreted and presented.
 • Review of materials, machining, heat treatment, tolerances, fabrication and welding practices specified on legacy drawings,
 • Rework drawings, bills of materials (BoM) and data sheets with the updated information in a format suitable for production and in line with modern production methods and materials and provide feedback to the engineering department
 • Address production practices queries from the shop floor
 • Evaluate and advise the production department which proposed changes may have broader engineering considerations by consulting other engineering teams globally where necessary
 • Performing basic mechanical and welding design calculations for components and assemblies
 • Perform fault finding on non-conforming products and parts / assemblies returned from site to determine and address causes
 • Collaborate closely with other departments locally and globally


Experience & Other Skills

 • Bachelor degree in Mechanical/Metallurgical Engineering and IWE
 • Solid knowledge of production processes, work preparation (especially for large scaled welded assemblies) and 5 years or more practical experience in a fabrication or machining workshop environment for special machine engineering
 • Exposure to minerals processing, materials handling and / or mining industries and the equipment used in these industries would be an advantage
 • The ability to read and interpret engineering drawings (e.g. welding symbols, surface finishes, tolerances)
 • Excellent command of written and spoken English
 • Excellent MS Office applications; Auto-CAD
 • Strong analytical and problem solving skills
 • Highly self-motivated, energetic, and result oriented
 • Desires to work in a competitive and international environment
 • Eager to learn and get experienced in a growing production facility
 • Resistance to stress, organized working style


  Preferred Candidate

  Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate), Doctorate(Student), Doctorate(Graduate)

  Üretim Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Üretim Mühendisi Üretim Mühendisi Maaşları Üretim Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Mühendisi Nedir? Üretim Mühendisi İş İlanları
  Şirketin Aydınlatma Metni

  THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.ŞÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİKişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Organize Sanayi Başkent Bulvarı No:34 Malıköy/Sincan/Ankara adresinde mukim Thyssenkrupp Industrial Solutions Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş (“Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında siz çalışan adaylarımızı bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERŞirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;  Kimlik Bilgileriniz: Ad soyadı, doğum yeri, uyruk, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza, kimlik numarası, İletişim Bilgileriniz: Adres, e-posta, telefon,  Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş bilgileri, çalışma performans bilgileri, eğitim bilgileri, mülakat ve işe giriş değerlendirmeleri, profesyonel ve kişisel yetkinlikler, ücret bilgisi, Mesleki Deneyim Bilginiz: Meslek bilgisi, diploma bilgileri, meslek için eğitim bilgileri, sertifikalar, gidilen kurs bilgileri, transkript bilgileri, Görsel ve İşitsel Verileriniz: Fotoğraf, Aile Yakınlarınıza İlişkin Bilgileriniz: Aile Yakını kimlik ve İletişim bilgisi Fiziksel Bilgileriniz:Beden ölçüsü, kilo, boy, ayakkabı numarası, Özel Nitelikli Verileriniz: Sağlık verileri, kan grubu bilgileri, engellilik durumu bilgisi, dernek üyeliği bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirine ilişkin veriler.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta ve tedarikçilerimiz aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 8. ve 9. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş başvurunuzun değerlendirilmesi • Sözleşmenin kurulması ve ifası • Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• Özlük Bilgisi• Mesleki Deneyim • Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Aile Yakını Bilgileri• Fiziksel Bilgilerİş başvurunuza istinaden referans araştırılmasının yapılması • Veri sorumlusunun meşru menfaati • Kimlik Bilgisi8ID Sicil Kaydı oluşturma sürecinin yürütülmesi • Sözleşmenin kurulması ve ifası • Kimlik İletişimŞirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi KVKK’nın 5/1. Maddesi uyarınca açık rızanızın olması, 6/2. özel nitelikli kişisel veri işleme hükmü ve 9/1. Madde yurtdışına aktarım uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.AMAÇLAR HUKUKİ SEBEP VERİ KATEGORİSİİş başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde ileriki pozisyonlarda CV’nizi tekrar değerlendirmek için saklanması • Açık rıza alınması• Özel nitelikli veriler için açık rızanın alınması • Kimlik Bilgisi• İletişim Bilgisi• Özlük Bilgisi• Mesleki Deneyim • Görsel ve İşitsel Kayıtlar• Aile Yakını Bilgileri• Fiziksel Bilgiler• Dernek Üyeliği Bilgisi• Sağlık bilgileri• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgilerİş başvurunuzun değerlendirilmesi • Özel nitelikli veriler için açık rıza alınması• Dernek Üyeliği Bilgisi• Sağlık bilgileri• Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Bilgiler• Yurtdışına paylaşıma yönelik açık rıza alınması • Dernek Üyeliği Bilgisi• Sağlık bilgileri3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMIKişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurtiçindeki iş ortaklarımıza ve açık rızanızın bulunması halinde yurt dışındaki iş ortaklarımıza ve topluluk şirketlerimize aktarılabilmektedir.4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZKVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Başkent Organize Sanayi Başkent Bulvarı No:34 Malıköy/Sincan/Ankara adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, tkistur@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca şirketimize daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan şirket sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle tkistr.kvkk@thyssenkrupp.com elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

  Detaylı Bilgi

  İlgini Çekebilecek İlanlar

  Üretim Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

  Üretim Mühendisi Üretim Mühendisi Maaşları Üretim Mühendisi Nasıl Olunur? Üretim Mühendisi Nedir? Üretim Mühendisi İş İlanları