Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Özlük İşleri Uzman Yardımcısı

Tirsan Kardan A.Ş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Manisa(Merkez)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Departman

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

Başvuru Sayısı

775 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman Yardımcısı

Başvuru Sayısı

775 başvuru

Departman

İnsan Kaynakları

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

1952 yılından bu yana otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tiryakiler Şirketler Grubu’na bağlı firmamız, Manisa’daki tesislerinde dünyanın önde gelen araç üreticilerine kardan mili tasarımı ve üretimi yapmaktadır. IATF 16949, Ford Q1, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 kalite sistem belgelerine sahip firmamızda görevlendirilmek üzere “Özlük İşleri Uzman Yardımcısı aramaktayız.


GENEL NİTELİKLER

 • Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun,
 • İnsan Kaynaklarında Bordro veya Özlük İşleri alanlarında en az 2 yıl deneyimli,
 • SAP HR modülü ve Success Factors kullanımında tecrübeli,
 • Başta Excel olmak üzere MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
 • İyi seviyede İngilizce bilen,
 • Yazılı ve sözlü iletişimi kuvvetli,
 • Planlama ve analitik düşünme yönü güçlü,
 • Manisa veya İzmir’de ikamet eden/edebilecek olan.


İŞ TANIMI

 • Bordro ve puantaj hesaplamalarının kontrol edilmesi ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesi,
 • Çalışan özlük dosyalarının kanuna uygun olarak düzenlenmesi ve yeni işe başlayan çalışanın ihtiyacı olan resmi belgelerin hazırlanması,
 • Çalışan işe giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşten ayrılacak çalışana ait hakkedişlerinin SAP üzerinden hesaplanması,
 • İzin süreçlerinin takip edilmesi ve raporlanması,
 • Resmi kurum ve kuruluşlarla mevzuata yönelik yazışmaların/görüşmelerin gerçekleştirilmesi,
 • SF üzerinden organizasyonel güncellemelerin yapılması,
 • SAP ve SF üzerinden yeni işe başlayan çalışanın kaydının oluşturulması,
 • İş süreçlerinin güncel mevzuatlara ve iç prosedürlere uygun olarak yürütülmesi.

Aday Kriterleri

En az 2 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İyi, Yazma : İyi, Konuşma : İyi)

Personel Özlük İşleri Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Personel Özlük İşleri Elemanı Personel Özlük İşleri Elemanı Maaşları Personel Özlük İşleri Elemanı Nasıl Olunur? Personel Özlük İşleri Elemanı Nedir? Personel Özlük İşleri Elemanı İş İlanları
Hakkımızda

1952 yılından bu yana otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tiryakiler Şirketler Grubu, Manisa’daki tesislerinde, Rusya ve İtalya fabrikalarında, dünyanın önde gelen araç üreticilerine kardan mili tasarımı ve üretimi yapmaktadır. IATF 16949, Ford Q1, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 kalite sistem belgelerine sahiptir.

1952 yılından bu yana otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Tiryakiler Şirketler Grubu, Manisa’daki tesislerinde, Rusya ve İtalya fabrikalarında, dünyanın önde gelen araç üreticilerine kardan mili tasarımı ve üretimi yapmaktadır. IATF 16949, Ford Q1, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 27001 kalite sistem belgelerine sahiptir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI İÇİN HAZIRLANANKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI HAKKINDAAYDINLATMA BİLDİRİMİTirsan Kardan San. Ve Tic. A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.Veri Sorumlusu : KVKK uyarınca çalışan adayı vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak belirlenen Tirsan Kardan San. Ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme AmaçlarıKişisel verileriniz, Şirketimiz bünyesine katılmak amacıyla yapmış olduğunuz başvurudan itibaren başlamak üzere, çalıştığınız süre boyunca Şirketimiz ile tarafınızla akdetmiş olduğumuz hizmet akdinin hükümlerinin yerine getirilmesi, çalışan özlük bilgilerinin oluşturulması ve saklanması ile çeşitli kanun, yönetmelik ve ilgili tüm mevzuatlarda bulunan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü, yazılı olarak veya elektronik ortamda KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca, • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,• Doğru ve gerektiğinde güncel,• Belirli, açık ve meşru amaçlar için,• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,Kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir. 2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği :Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi :Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.4. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları :Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Korumu Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,b- Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,c- Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,d- Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,f- KVKK 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla info@tirsankardan.com.tr veya Ahmet Nazif Zorlu Bulv. No: 31 OSB 4.Kısım Yunusemre MANİSA Adresine ulaştırmanız gerekmektedir.SaygılarımızlaTirsan Kardan San. Ve Tic. A.Ş.ÇALIŞAN ADAYIKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ & AKTARILMASIONAY FORMUTarafınız için hazırlanmış olan “Çalışan Adayları için Hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile kimlik, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, İletişim Bilgisi, İşlem (Güvenliği) Bilgisi, Özlük Bilgisi & Mesleki Deneyim Bilgisi, Özel Nitelikteki Kişisel Verileriniz, tesisimizde olduğunuz süre boyunca güvenlik kameraları ile izlenen ve kayıt altına alınan görüntüleriniz olmak üzere kişisel verilerinizin Tirsan Kardan San. Ve Tic. A.Ş. tarafından hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarınız hususlarında bilgilendirilmiş bulunmaktasınız. Tarafımıza sağlayacağınız bu ve benzeri verilerin, • Kurumsal iletişim faaliyetleri ve insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanmasının ve icra edilmesi,• İş başvurusu ve işe giriş süreçlerinin yürütülmesi,• Adayların özellikleri, tecrübeleri ve yetkinliklerinin görevlendirme yapılacak pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi,• Gerekmesi durumunda, adayların ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünün yapılması veya üçüncü kişiler ile iletişime geçip aday ile ilgili araştırma yapılması,• Süreç içerisinde veya aday için uygun olması durumunda daha sonraki bir zamanda açılacak uygun bir pozisyon bulunması halinde aday ile iletişime geçilmesi,• İlgili mevzuat kapsamında kanuni ve/veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,• Yetkili kurum ve kuruluşların taleplerinin karşılanması,• İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi• Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerinizin işlenmesine,Yine yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak KVKK’nın 4’üncü maddesinde sayılan genel ilkelere ve 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, grup şirketlerimize, mevzuat gereği yetkili kurum ve kuruluşlara, yurtdışında yerleşik (Kanada) Pay Sahibimize, yurtdışında ve yurtiçinde yer alan bilgi teknolojileri, bulut bilişim, bordrolama ve güvenlik de dahil olmak üzere Şirketimizin destek veya hizmet aldığı iş ortakları, danışmanlar, denetim firmalarına olmak üzere üçüncü kişilere sözleşmenin ifası ve yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebeplerle üçüncü kişilere aktarılması hususunda “açık rızanız” talep edilmektedir.SaygılarımızlaTirsan Kardan San. Ve Tic. A.ŞKişisel Veri Sahibi Adı Soyadı:Onay Veriyorum Onay Vermiyorumİmza:

Detaylı Bilgi

Tirsan Kardan A.Ş. İş İlanları

Personel Özlük İşleri Elemanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Personel Özlük İşleri Elemanı Personel Özlük İşleri Elemanı Maaşları Personel Özlük İşleri Elemanı Nasıl Olunur? Personel Özlük İşleri Elemanı Nedir? Personel Özlük İşleri Elemanı İş İlanları