Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down

Accounting Specialist / Senior Specialist

TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER ANONİM ŞİRKETİ

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Sarıyer)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 5 years of experience

Department

Finance

Finance

Application Count

64 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

3 - 5 years of experience

Application Count

64 application

Department

Finance

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

SENIOR ACCOUNTING SPECIALIST


QUALIFICATIONS 

 • Bachelor's Degree in Finance, Business Management, Economics,
 • Minimum 3/5 years of working experience in general Finance and Accounting, preferably in multinational companies,
 • Treasury and accounting knowledge,
 • Experience in ERP systems; SAP FI module knowledge is preferred,
 • Proficiency in English- both verbal and written,
 • Advanced knowledge in SAP ERP & MS Office,
 • High attention to details and accuracy,
 • Positive thinking skills & good team player & eager to learn new things,
 • No military obligation for male candidates,
 • Thinking broadly about business,
 • Understanding needs of the market & customer,
 • Having desire to do outstanding jobs,
 • Recognizing and understanding emotions of other people,
 • Listening different perspectives and showing flexibility,
 • Building collaboration,
 • Clear in communicating thoughts and ideas.

The position is located in İTÜ / Maslak Teknokent.

 

JOB DESCRIPTION


We are looking for a Senior Specialist - Accounting, who will work for Token Financial Technologies which is invested by Koç Holding.

Token produces revolutionary, innovative products, value-added retail, and payment services to retailers and creates a safe open platform for the Fintech ecosystem. Token creates the devices and infrastructures to deliver intelligent payment and retail platforms, which shape future products and services while creating new revenue streams.

Having more than three decades of retail and fiscal systems experience, the leadership team of Token designed EFT-POS terminals which also comply with all fiscal regulations of governments. Token is now managing more than 500.000 active payment terminals and more than 600.000 applications running on these terminals including banking, meal card, and other retail applications.


 • Performing day to day accounting and bookkeeping activities (receivable, payable, bank transaction) in compliance with Turkish GAAP and tax legislation and R&D legislation,

 • Making reconciliations with clients, vendors and banks,

 • Preparing BA-BS declaration,

 • Preparing tax declaration forms (VAT, Withholding Tax Return, Stamp Duty, Corporate Income Tax),

 • Performing the payment process for both vendor payables and personnel expenses,

 • Using e-archive, e-invoice and e-ledger portals,

 • Preparing cash flow of the company (payments, time & demand deposits),

 • Taking an active role in the preparation of monthly closing activities and financial statements.,

 • Providing support for the preparations for internal and external audits.


Token Financial Technologies

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate), Master’s(Student)
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Mali İşler Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Uzmanı Mali İşler Uzmanı Maaşları Mali İşler Uzmanı Nasıl Olunur? Mali İşler Uzmanı Nedir? Mali İşler Uzmanı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.ŞÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; başvuruda bulunduğunuz Token Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Ticari Unvan: Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Adres: İTÜ Maslak Kampüsü ARI-8 Binası Kat:2 34467 Maslak Sarıyer İstanbul, TÜRKİYEb) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiŞirket, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacı ile kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz Amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla bizimle temas edeceğiniz kariyer platformu kanallarıyla elektronik ortamda, insan kaynakları firmaları aracılığı ile ve mülakat esnasında fiziki ortamda iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rızanızın varlığı halinde sağlık verileriniz işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla halinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir.d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmeYukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Yazılı olarak İTÜ Maslak Kampüsü ARI-8 Binası Kat:2 34467 Maslak Sarıyer İstanbul, TÜRKİYE adresine veya token@token.hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzda;• Ad, soyadı• Başvuru yazılı ise imza• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,• Talep konusubilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Detaylı Bilgi

Mali İşler Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Mali İşler Uzmanı Mali İşler Uzmanı Maaşları Mali İşler Uzmanı Nasıl Olunur? Mali İşler Uzmanı Nedir? Mali İşler Uzmanı İş İlanları