Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
Ankara

İş Yerinde

İş Yerinde

İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Part-Time

Years of Experience

No experience preference

Department

Research and Development (R&...

Research and Development...

Application Count

256 application

Job Type

Part-Time

Years of Experience

No experience preference

Application Count

256 application

Department

Research and Development (R&D)

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Token Financial Technologies is a company of Koç Group, the largest conglomerate in Turkey. Token produces revolutionary, innovative products, value-added retail and payment services for retailers and creates a safe open platform for the Fintech ecosystem. Token creates the devices and infrastructures to deliver intelligent payment and retail platforms, which shape future products and services while creating new revenue streams.

What we expect

Want to be a part of the future of payment systems? Come and join us!

Token transforms insights into real-world products and hence create an exceptional seamless customer experience allowing merchants to run their business at maximum efficiency. We are looking for an Engineer - Software Development who will work for who will work for Token Financial Technologies which is invested by Koç Holding.

The position is located in METU, Ankara.

QUALIFICATIONS

 • Bachelor’s Degree /  student in Computer Engineering, Computer Science or related fields,
 • Having knowledge about one of the web programming languages; Python, Java, JavaScript etc.,
 • Having knowledge about one of the web frameworks; Django, Spring etc.
 • Having general knowledge about web technologies such as HTTP, HTML5, CSS, jQuery, JSON, Ajax,
 • Having general understanding of relational/non-relational databases and SQL,
 • Having general knowledge about REST and RPC service patterns and other client/server interaction models,
 • Having experience in building web or cloud-based applications is a plus,
 • Having knowledge about docker and container technologies is a plus,
 • Having excellent verbal and written skills in English,
 • Thinking broadly about business,
 • Having desire to do outstanding jobs,
 • Recognizing and understanding emotions of other people,
 • Listening different perspectives and showing flexibility,
 • Building collaboration,
 • Having fluency in communicating thoughts and ideas.

The position is located in METU, Ankara.

JOB DESCRIPTION

Token is looking for part-time and full-time Software Engineer – R&D who will work for Software Development Team.

  - Taking role in smart device management projects by developing and optimizing web-based systems which control, monitor and manage smart devices remotely.

  - Developing web applications and value-added services for payment systems by using web application stack including modern front-end/back-end technologies.

- Working closely with other disciplines to define and develop services according to requirements of smart products (devices). 

Preferred Candidate

Bachelor’s(Student), Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)

Yazılım Geliştirme Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Mühendisi Yazılım Geliştirme Mühendisi Maaşları Yazılım Geliştirme Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Mühendisi Nedir? Yazılım Geliştirme Mühendisi İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

TOKEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER A.ŞÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİa) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; başvuruda bulunduğunuz Token Finansal Teknolojiler A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.Ticari Unvan: Token Finansal Teknolojiler A.Ş. Adres: İTÜ Maslak Kampüsü ARI-8 Binası Kat:2 34467 Maslak Sarıyer İstanbul, TÜRKİYEb) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiŞirket, iş başvurunuzun değerlendirilmesi amacı ile kişisel verilerinizi Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket'in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi amacıyla işleyebilecektir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz Amaçlar doğrultusunda; tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz Şirketimize yapmış olduğunuz iş başvurusunun değerlendirilmesi amacıyla bizimle temas edeceğiniz kariyer platformu kanallarıyla elektronik ortamda, insan kaynakları firmaları aracılığı ile ve mülakat esnasında fiziki ortamda iş başvurusu yapmanız dolayısıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rızanızın varlığı halinde sağlık verileriniz işe alımın değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması amacıyla halinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebilmektedir.d) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,• İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,• İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etmeYukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Yazılı olarak İTÜ Maslak Kampüsü ARI-8 Binası Kat:2 34467 Maslak Sarıyer İstanbul, TÜRKİYE adresine veya token@token.hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz. Başvurunuzda;• Ad, soyadı• Başvuru yazılı ise imza• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,• Talep konusubilgilerinin yer alması zorunludur. Bunun yanında veri sahibi olarak talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza eklemeniz gerekmektedir. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Detaylı Bilgi

Yazılım Geliştirme Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Geliştirme Mühendisi Yazılım Geliştirme Mühendisi Maaşları Yazılım Geliştirme Mühendisi Nasıl Olunur? Yazılım Geliştirme Mühendisi Nedir? Yazılım Geliştirme Mühendisi İş İlanları