Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Muhasebe Stajyeri

Tonguç Akademi

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.), İstanbul(Asya)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

210 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Stajyer

Başvuru Sayısı

210 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIM

  • Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde  4. sınıf öğrencisi veya yeni mezun
  • İletişim yeteneği güçlü, takım çalışmasına yatkın,

  • Yeni bilgiler öğrenmeye ve uygulamaya istekli,

  • MS Office programlarını kullanabilen

Aday Kriterleri

Tecrübeli / Tecrübesiz
Üniversite(Öğrenci)

Muhasebe Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Stajyeri Muhasebe Stajyeri Maaşları Muhasebe Stajyeri Nasıl Olunur? Muhasebe Stajyeri Nedir? Muhasebe Stajyeri İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu UyarıncaÇalışan Adayı Aydınlatma Metniİşbu Aydınlatma Metni, Yeşilce Mah. Göktürk Cad. No:20/2 Kağıthane/İstanbul adresinde mukim Veri Sorumlusu Tonguç Akademi Eğitim ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile Çalışan Adayı ilgili kişilerine sunulmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.İşbu Aydınlatma Metni’ni, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman; kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarını ve toplanma yöntemlerine güncelleme hakkımızı saklı tutarız.A. Kişisel Verileri Toplama Yöntemi ve Hukuki SebebiŞirketimiz tarafından, aşağıda detaylarına yer verilen kişisel veriler Kariyer.net aracılığıyla elde edilmektedir.Kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, bir hakkın tesisi veya kullanılması için zorunlu olması ve açık rızanın bulunması hukuki sebepleri ile işlenmektedir.B. Kişisel Verilerin İşlenme AmaçlarıKişisel Veri İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:İşleme Amacı Veri KategorileriÇalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Sağlık Verisi, Finans Verisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler VerisiÇalışan Adayı/Stajyer/ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Sağlık Verisi, Finans Verisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler Verisiİletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük VerisiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Kimlik Verisi, İletişim Verisi, Özlük Verisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi, Mesleki Deneyim Verisi, Sağlık Verisi, Finans Verisi, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler VerisiFinans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Finans VerisiC. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla AktarılabileceğiKişisel verileriniz; KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aşağıda yer verilen üçüncü tarafa belirtilen amaçla aktarılabilecektir:Üçüncü Taraf Aktarım Amacıİş Ortağı Sözleşme Süreçlerinin YürütülmesiD. İlgili Kişinin Hakları ve Haklarını Kullanma YöntemiKVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında kişisel veri sahibi gerçek kişiler, Şirketimiz’den;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:İlgili kişi sıfatıyla haklarınızı ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi yazılı olarak ve kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte,• insankaynaklari@tongucakademi.com e-posta adresi üzerinden veya, • Yeşilce Mah. Göktürk Cad. No:20/2 Kağıthane/İstanbul adresine postalayarakiletebilirsiniz. Taleplerinizi Şirketimiz’e iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebiniz, en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Yukarıda detayları yer alan Aydınlatma Metni’nin okudum ve anladım.Ad Soyad:İmza:

Detaylı Bilgi

Tonguç Akademi İş İlanları

Muhasebe Stajyeri pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Muhasebe Stajyeri Muhasebe Stajyeri Maaşları Muhasebe Stajyeri Nasıl Olunur? Muhasebe Stajyeri Nedir? Muhasebe Stajyeri İş İlanları