Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Department

Manufacturing / Production

Manufacturing / Producti...

Application Count

385 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Application Count

385 application

Department

Manufacturing / Production

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

TPI is the largest U.S.-based independent manufacturer of composite wind blades for the high-growth wind energy market supporting global wind turbine manufacturers. TPI operates composite products manufacturing facilities in North America, Europe and Asia.

Our products excel where high strength, light weight and durability are required. TPI has over five decades of innovation and expertise in manufacturing large-scale composite structures of highest quality at a competitive total delivered cost to our customers. Our advanced composites manufacturing technology allows us to build near aerospace grade parts at industrial prices.

We are looking for an enthusiastic and talented engineer to join us as a “Process Engineer” within Process Department. The role is based in Menemen, İzmir.


What will be decisive:

 • B.S. degree in Mechanical, Chemical Engineer relevant required,
 • Minimum 3 years of work experience, preferable in composites manufacturing,
 • Ability to read/understand technical drawings, global standards (ISO, ASTM etc.),
 • Proficient with AutoCAD 2D,
 • 3D CAD skill is a plus,
 • Experience with statistical process control and data analyses (minitab, advanced excel),
 • Proficient in Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Publisher),
 • Ability to perform/use RCCA, problem solving tools (5 why, 8D, ishikawa, DMAIC, etc.),
 • Preferably has Six Sigma Green Belt,
 • Ability to maintain safe work environment,
 • Team player, strong communicator,
 • Ability to work by shift, flexible in working hours,
 • Fluent reading, writing and speaking in English.


What will be your contributions:

 • Develop and implement optimal, cost-effective manufacturing processes and methods in accordance with product specifications and quality standards,
 • Recommend and implement improvements to production processes, methods and controls,
 • Coordinate manufacturing implementation activities for new or revised products,
 • Ensure the customer design specification is met through our manufacturing processes.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Student), Master’s(Graduate)
Completed, Exempt
Class B

Süreç / Proses Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Süreç / Proses Mühendisi Süreç / Proses Mühendisi Maaşları Süreç / Proses Mühendisi Nasıl Olunur? Süreç / Proses Mühendisi Nedir? Süreç / Proses Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

TPI Composites, Inc  firması 1968 yılında  Arizona, Amerika’da kurulmuştur. Günümüzde dünyadaki en büyük kompozit kanat üreticileri arasında yer almaktadır.Amerika, Meksika, Çin ve son olarak Türkiye’de açılan üretim alanlarında, ileri teknoloji ile üretilen yüksek kalite standartlarına sahip rüzgar türbini kanatlarıyla,  yenilenebilir enerji sektörüne büyük katkı sağlamaktadır.Yüksek performanslı malzemeler kullanılarak, müşterilerimizin tasarladığı kalıplarla; hafif, dayanıklı ve verimliliği yüksek, kompozit kanatlar üretilmektedir. Müşteri odaklı kalite sistemimiz ile enerji sektöründe dünya lideri olan firmalara üretim yapılmaktadır. 

TPI Composites, Inc  firması 1968 yılında  Arizona, Amerika’da kurulmuştur. Günümüzde dünyadaki en büyük kompozit kanat üreticileri arasında yer almaktadır.Amerika, Meksika, Çin ve son olarak Türkiye’de açılan üretim alanlarında, ileri teknoloji ile üretilen yüksek kalite standartlarına sahip rüzgar türbini kanatlarıyla,  yenilenebilir enerji sektörüne büyük katkı sağlamaktadır.Yüksek performanslı malzemeler kullanılarak, müşterilerimizin tasarladığı kalıplarla; hafif, dayanıklı ve verimliliği yüksek, kompozit kanatlar üretilmektedir. Müşteri odaklı kalite sistemimiz ile enerji sektöründe dünya lideri olan firmalara üretim yapılmaktadır. 

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ1. Kişisel Verilerin Korunması6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. 1. Sok. No.66, Sasalı Çiğli, İzmir adresinde mukim TPI-Kompozit Kanat Sanayi ve Ticaret Anonim TPI Türkiye TPI Şirketi (“TPI SASALI”) ve İzmir Serbest Bölge Söğüt sokak 158 Ada 24 Parsel Menemen / İzmir adresinde mukim TPI Kompozit Kanat 2 Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“TPI MENEMEN”) (“TPI SASALI” ve “TPI MENEMEN” bundan böyle birlikte “TPI Türkiye” ya da “Şirketimiz”)’nin nezdindeki kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin bilgilendirmenin yapılması amacıyla iş bu metin düzenlenmiştirKişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; şirketimiz web sitesinde bulunan kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.2. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin hukuki sebepler ve yöntemlerKişisel verileriniz Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatı ile, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, Şirket’e ait Kariyer platformu, istihdam sağlama ve eğitim uygulama portalları, insan kaynakları firmaları kanalıyla, Şirketimize iş başvurusu kapsamında göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, bilgi formları, birden fazla kişinin kullanımına açık Şirket bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve sunucularına veya internet ortamına 3. Kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz ile mülakat esnasında fiziki ortamda toplanmaktadır. Şirket, bu kanalları kullanarak iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin sözleşmenin ifası ve mevzuattan doğan mesuliyetlerin yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayalı olarak; KVKK 5. VE 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel verileriniz, KVKK 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İlgili maddeler gereğince açık rıza alınması gerekendurumlarda açık rızanız alınmaktadır. Ancak 5.maddenin 2. Fıkrasında yazan şartlara uygun olması kaydı ile ilgili kişinin rızası alınmadan kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi : T.C. Kimlik No, Ad, Soyad, doğum tarihiİletişim Verisi : Adres, Telefon, E- PostaÖzlük : Eğitim Bilgisi, Mesleki Deneyim, Dil ve Bilgisayar Kullanım Becerileri BilgisiGörsel ve İşitsel Kayıtlar : Vesikalık FotoğrafDiğer : Askerlik Durumu, Seyahat Engeli Olup Olmadığı Bilgisi, Referansın Adı Soyadı, Referansın Çalıştığı Şirket BilgisiKanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir.3. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz,• İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcra Edilmesi• İşe Alım Faaliyetinin Yürütülmesi,• İletişim Faaliyetlerinin YüRüTüLmesi,• İşe Uygunluk ve Yetkinliğinizin Değerlendirilmesi,• İşe Kabul ve Girişleriniz İçin Gereken Kayıtların Ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi,amaçları kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlemekteyiz.Toplanan kişisel verileriniz; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçlabağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işlenir.4. SüreŞirketimiz tarafından kişisel verileriniz işe alınmanız halinde iş sözleşmenizin sona ermesinden itibaren 10 (on) yıl, işe alınmamanız halinde 3 (üç) yıl yukarıdaki amaçlar doğrultusunda saklanmaktadır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Şirket tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.5. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarma AmaçlarıŞirketimiz kişisel verilerinizi;• İşe uygunluk ve yetkinliğinizin değerlendirilmesi,• İşe kabul ve girişleriniz için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,• Şirketimizlerimiz nezdinde tarafınıza uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürebilmesi, bu amaçla başvuru formlarının, görüşme ve referans notlarının saklanması• Bulut Bilişim altyapısının kullanılması, • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,• Ortak veri tabanı kullanılması ve ortak iş süreçlerinin yönetilmesi,• Bilgi Güvenliğinin Sağlanması,amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve öngörülen şartlara uymak ve gerekli önlemleri almak kaydıyla; referans olarak sunduğunuz kişiler ile TPI Türkiye olarak tanımlanan işyerlerimize , belirttiğimiz amaçları sağlamak için gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurum ve kişilerine veya yurt içinde ve yurt dışındaki bilişim teknolojileri desteği aldığımız kuruluşlara aktarılabilecektir.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan HaklarıŞirketimizce kişisel verileri işlenen ilgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimizden;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre web sitemizde bulunan Başvuru Formunu doldurarak ve formda belirtildiği biçimde direkt elden, KEP, posta veya hali hazırda kayıtlarımızda bulunan e-posta adresiniz ile tpi_sasali_kvkk@tpicomposites.com ya da tpi_menemen_kvkk@tpicomposites.com adresi vasıtası ile tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.Başvurularda, ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için TC kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.Talebin niteliğine ve yöntemine göre şirket, başvurunun gerçekten size ait olup olmadığını anlayabilmek ve haklarınızı korumak adına ilave teyit talep edebilir.7. Başvuru Hakkının İstisnaları KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:• Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi• Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetler kapsamında işlenmesi• Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi• Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veyadüzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması• Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olmasıGörüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Yemekhane.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Süreç / Proses Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Süreç / Proses Mühendisi Süreç / Proses Mühendisi Maaşları Süreç / Proses Mühendisi Nasıl Olunur? Süreç / Proses Mühendisi Nedir? Süreç / Proses Mühendisi İş İlanları