Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Şube Müdür Yardımcısı

Trigo Çözüm San Ve Tic Aş.

İlan yayından kaldırılmıştır!
Bursa, Kocaeli(İzmit, Darıca, Derince, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Çayırova, Dilovası, Körfez, Başiskele, Kartepe)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Department

Quality

Quality

Application Count

177 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 3 years of experience

Application Count

177 application

Department

Quality

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Being French based company TRIGO Group has been providing quality control services to automotive and other industrial sectors in 26 countries with more than 10.000 personnel. Turkish branch of the group, TRİGO Çözüm provides quality control and inspection services in especially automotive sector, and looks for managerial employees to be employed in ever growing Bursa branches, the specifications and job description areas follows;

 

-        Bachelor Degree in Engineering Department (Industrial, Mechanical, Metallurgical and Materials, Electric, Electric-Electronical, Chemical);
-        Business experience between  3 to 5 years in automotive industry on quality management and  and/or manufacturing functions;
-        Experience and capability to team management of 20 -30 employees;
-        Fluency in English with certification; additional foreign language is an asset;
-        High level of coordination and communication skills with customer satisfaction focus; 
-        Valid driving license;
-        Male/ Female candidates (Completion of military service for male candidates is a must)
-        Computer literacy (MS Office Programs)
-        Managerial roles in our sites on Bursa and Gebze locations.


     JOB DESCRIPTION
-        Manage site team productively and effectively;
-        Manage all units’ activities (operational and business development units) in direction of provided targets,
-        Customer relations and reporting, working in cooperation with other units to reach the established performance targets,
-        Management reporting
-        Business development with the customer to provide new projects and ensure the effective performance of the existing projects requirements
-        Submit weekly and monthly management reporting to HQ


Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate), Master’s(Student)
Completed
Class B

Şube Müdür Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Şube Müdür Yardımcısı Şube Müdür Yardımcısı Maaşları Şube Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur? Şube Müdür Yardımcısı Nedir? Şube Müdür Yardımcısı İş İlanları
Trigo Çözüm San Ve Tic Aş.

Üretim / Endüstriyel Ürünler / Otomotiv 1+

Hakkımızda

TRIGO, 1997 yılında Fransa’da kuruluşundan çok kısa bir süre sonra Kalite Kontrol alanında sunduğu hizmetlerle müşterilerinden gelen yoğun talep neticesinde, oldukça hızlı bir büyüme sağlamış ve bir yandan hizmet yelpazesini genişletirken aynı zamanda otomotiv dışı sektörlere de (savunma, enerji, kozmetik, beyaz eşya, sınai taşıtlar, telekomünikasyon, vs…) bu hizmetleri götürmeyi başarmıştır.Seri üretimde kalitenin önemini kavrayan tüm müşterilerine, kalite kontrolünde destek olabilmek hedefiyle Hatalı Parça Ayıklama, Rötuş, Kalite Duvarı ile başlayan hizmetlerine daha sonra Proje ve Kalite Mühendisliği, Yerel Kalite Temsilciliği (Resident Engineer), Metroloji gibi hizmetleri eklemiştir.Fransa’daki agresif büyümesine istinaden uluslararası arenaya çıkmaya karar vermiş ve bunun için ilk şubesini 2005 yılında Türkiye’de açmış, daha sonra ise bünyesine Romanya, Çin, Hindistan, Rusya ve Belçika’yı katmıştır. Orta Avrupa’da faaliyet gösteren Imagement’ı da 2007’de satın alarak Avusturya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’ya da hizmetlerini götürebilecek güce ulaşıp son olarak bu ağına İspanya ve Almanya’yı eklemiştir.Bugün itibariyle 14 ülkedeki global varlığıyla, 2.200 çalışanı ile 37 OEM fabrikasında, 80 T1 fabrikasında, 17 lojistik platformda, 4.000’in üzerindeki müşterisi için yılda 50.000’den fazla görevi tamamlayarak hizmet vermektedir ve yıllık 68 M€ cirosu (2007) ile hizmet verdiği sektörde dünya lideridir.

TRIGO, 1997 yılında Fransa’da kuruluşundan çok kısa bir süre sonra Kalite Kontrol alanında sunduğu hizmetlerle müşterilerinden gelen yoğun talep neticesinde, oldukça hızlı bir büyüme sağlamış ve bir yandan hizmet yelpazesini genişletirken aynı zamanda otomotiv dışı sektörlere de (savunma, enerji, kozmetik, beyaz eşya, sınai taşıtlar, telekomünikasyon, vs…) bu hizmetleri götürmeyi başarmıştır.Seri üretimde kalitenin önemini kavrayan tüm müşterilerine, kalite kontrolünde destek olabilmek hedefiyle Hatalı Parça Ayıklama, Rötuş, Kalite Duvarı ile başlayan hizmetlerine daha sonra Proje ve Kalite Mühendisliği, Yerel Kalite Temsilciliği (Resident Engineer), Metroloji gibi hizmetleri eklemiştir.Fransa’daki agresif büyümesine istinaden uluslararası arenaya çıkmaya karar vermiş ve bunun için ilk şubesini 2005 yılında Türkiye’de açmış, daha sonra ise bünyesine Romanya, Çin, Hindistan, Rusya ve Belçika’yı katmıştır. Orta Avrupa’da faaliyet gösteren Imagement’ı da 2007’de satın alarak Avusturya, Macaristan, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Slovenya’ya da hizmetlerini götürebilecek güce ulaşıp son olarak bu ağına İspanya ve Almanya’yı eklemiştir.Bugün itibariyle 14 ülkedeki global varlığıyla, 2.200 çalışanı ile 37 OEM fabrikasında, 80 T1 fabrikasında, 17 lojistik platformda, 4.000’in üzerindeki müşterisi için yılda 50.000’den fazla görevi tamamlayarak hizmet vermektedir ve yıllık 68 M€ cirosu (2007) ile hizmet verdiği sektörde dünya lideridir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

İŞ BAŞVURULARI AYDINLATMA METNİ İşbu aydınlatma metni (“Metin”), Trigo Çözüm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (“Trigo”) başvuran adayların, Trigo ile paylaştığı kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmesi hakkında bilgilendirilmesi amacı taşır. Veri İşleme Faaliyeti ve KapsamıOnline iş arama platformlarındaki profilinizde, doldurduğunuz iş başvuru formunda ve/veya ilettiğiniz özgeçmiş, CV ve ekindeki belgelerde yer alan, ya da iş görüşmesi/mülakat sırasında Trigo ile paylaştığınız kimlik, iletişim, mesleki deneyim, görsel kayıt ve referans bilgisi verileriniz başta olmak üzere kişisel verileriniz, açık rızanıza gerek olmaksızın, Trigo tarafından,• İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve ilgili diğer kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Trigo’nun bu kanunlarda öngörülen hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması,• İş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Trigo’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, ve• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hukuki nedenlerine dayalı olarak fiziksel ve elektronik ortamda işlenir. Bu süreçte elde edilen kişisel verileriniz, tarafınızla iletişim kurulması, insan kaynakları politika ve prosedürlerinin uygulanması, aday seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, iş birikiminiz, deneyiminiz, mesleki kıdeminiz hakkında bilgi elde edilmesi ve önceki iş deneyimlerinizdeki pozisyonunuz ve haklarınızın tespit edilmesi amaçlarıyla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.Aynı zamanda, sağlık ve ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz işe uygunluğunuzun tespiti, aday seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ve fiziksel mekân güvenliğinin temini amaçlarıyla açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir. Tüm bunlara ek olarak, yine açık rızanızın varlığı halinde, söz konusu kişisel verileriniz personel aday havuzu sistemi ile ileride doğacak işgücü ihtiyacının karşılanması amacıyla fiziksel ve/veya elektronik ortamda saklanır, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenir. Kişisel Verilerinizin İşlenme SüresiTrigo, kişisel verilerinizi güncel teknolojik yöntemler kullanarak, doğru ve güncel şekilde veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreyle sınırlı olarak ve/veya yasal saklama sürelerine uygun şekilde saklamakta ve korunması amacıyla uygun güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel verilerin saklanması için öngörülen sürenin sona ermesi durumunda, söz konusu kişisel veriler re’sen veya talebiniz üzerine silinecek veya yok edilecektir.Kişisel Verilerinizin AktarımıTrigo, kişisel verilerinizi, herhangi bir şekil veya surette yurt içinde yerleşik bir üçüncü tarafa aktarmamaktadır.E-posta aracılığıyla iletişim kurulması veya çevrimiçi toplantı uygulamaları kullanılarak görüşme yapılması nedenleriyle, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, e-posta hizmeti (Microsoft Outlook) ve çevrimiçi toplantı hizmeti (Skype veya Microsoft Teams) sağlayıcılarının yurt dışında yerleşik veri tabanlarında muhafaza edilir. Bunun dışında, kişisel verileriniz yurt dışında yerleşik herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşılmaz.Veri Sahibi Olarak HaklarınızKVKK m. 11 kapsamında; i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, v) kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, vi) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK m. 7 kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, vii) düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde bu işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, viii) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme ve ix) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Yukarıdaki hakların kullanılması için, söz konusu taleplerinizi, kimliğinizin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte aşağıdaki iletişim yollarından birini kullanarak yazılı şekilde Trigo’ya iletmeniz gereklidir:a. [turkey.hr@trigo-group.com] adresine, elektronik posta vasıtasıyla; veyab. Nisbetiye Mahallesi Aydın Sokak Dağlı İş Merkezi No:4/5 Kat:2 34340 Beşiktaş / İstanbul – Türkiye adresine posta ile.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim, Yemekhane, Erzak Yardımı.

Şube Müdür Yardımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Şube Müdür Yardımcısı Şube Müdür Yardımcısı Maaşları Şube Müdür Yardımcısı Nasıl Olunur? Şube Müdür Yardımcısı Nedir? Şube Müdür Yardımcısı İş İlanları