Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İzmir(Bayraklı), Kocaeli(İzmit), Zonguldak
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Department

Operations

Operations

Application Count

93 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 5 years of experience

Application Count

93 application

Department

Operations

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

We are looking for “System Engineer” for our client which is operating in automation industry.


?Requirements:

* Bachelor's or Master's degree in Electric&Electronic , process automation or equivalent

* Minimum 5 years experience in the detailed project engineering, startup, commissioning, service of process control and emergency shutdown systems

* Experience in control system application software programming and hardware design

* Fluently in Turkish (preferably mother tongue) and English (speaking and writing skills)

* Customer focused, service minded, accurate and flexible

* Proactive attitude, team player

* Excellent communicator, self-starter and self-reliant

* Knowledge of and experience with software programs such as MS PowerPoint, MS Word, MS Excel, Autocad, Eplan

* Driving license B required

* Completed military service for male

* Must be willing and able to travel


Job Description:

* Analyze, verify, complete and translate the user requirements specification into front end engineering design, Functional Design Specification (FDS)  and system design documents ready for customer approval

* Make an optimum sequential execution as agreed in specifications and schedule

* Design and implementation of complex process control applications in  system based on  P&ID’s, Control Narratives and Instrument Databases. Discuss, test and finalize solutions together with customer’s engineers

* Co-ordinate and/or realize the configuration and assembly of the system, compliant with the detailed design and make ready for internal test.

* Support, lead and/or execute the internal test of a process control and emergency shutdown systems, perform FAT&SAT.

* Optimize and improve existing applications.

* Train technical personnel ( internal and client also on location)

* Reviewing the Project technical requirements, Specifications and Standards.

* Provide life cycle support for DCS and Safety Systems  specifically on installations, modifications of software, upgrade, maintenance and repair


TSP İnsan Kaynakları Danışmanlık A.Ş.; Türkiye İş Kurumu’nun 19.09.2014 tarih ve 695 numaralı izin belgesi ile faaliyet göstermektedir.

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate)
Completed
English(Reading : Good, Writing : Good, Speaking : Good)

Sistem Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sistem Mühendisi Sistem Mühendisi Maaşları Sistem Mühendisi Nasıl Olunur? Sistem Mühendisi Nedir? Sistem Mühendisi İş İlanları
Hakkımızda

Talent Search Partners; firmaların arayışta olduğu yeteneklerin hızlı ve etkili bir şekilde bulunmasında kuruma özel çözümler sunmaktadır. Firmaların ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesinin ardından, kanıtlanmış etkili kaynak oluşturma yöntemleri kullanılarak uygun adaylara ulaşmaktadır. Yetkinlik bazlı mülakatlar ve kişilik envanter testleri ile adayları değerlendirerek, aranan nitelikteki insan kaynaklarını ihtiyaç duyan kurumlarla bir araya getirmektedir. Talent Search Partners; provides solutions special to the establishment in terms of finding the talents which the companies seek for in an effective and rapid way. After the needs of the companies are analyzed comprehensively, Talent Search Partners accesses the suitable candidates by using the proved and effective source forming methods. By evaluating the candidates with interviews based on competence and with personality inventory tests, Talent Search Partners puts the human resources with desired qualities with the establishments which need them together.

Talent Search Partners; firmaların arayışta olduğu yeteneklerin hızlı ve etkili bir şekilde bulunmasında kuruma özel çözümler sunmaktadır. Firmaların ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesinin ardından, kanıtlanmış etkili kaynak oluşturma yöntemleri kullanılarak uygun adaylara ulaşmaktadır. Yetkinlik bazlı mülakatlar ve kişilik envanter testleri ile adayları değerlendirerek, aranan nitelikteki insan kaynaklarını ihtiyaç duyan kurumlarla bir araya getirmektedir. Talent Search Partners; provides solutions special to the establishment in terms of finding the talents which the companies seek for in an effective and rapid way. After the needs of the companies are analyzed comprehensively, Talent Search Partners accesses the suitable candidates by using the proved and effective source forming methods. By evaluating the candidates with interviews based on competence and with personality inventory tests, Talent Search Partners puts the human resources with desired qualities with the establishments which need them together.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

TSP İnsan Kaynakları Danışmanlık A.Ş.ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA BEYANI1. Veri Sorumlusu ve TemsilcisiTSP İnsan Kaynakları Danışmanlık A.Ş. (“TSP”) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVK Kanunu”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami özen göstermekteyiz. Bu bilinçle, aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde, TSP ile ilişkili tüm şahıslara ve siz çalışan adaylarımıza ait her türlü kişisel verinin, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olacak şekilde işlenmesine, kaydedilmesine, saklanmasına ve sorumluluğumuzun tam idraki ile mevzuat tarafından izin verilen sınırlar çerçevesinde işlendikleri amaç ile sınırlı olarak 3. Kişilere aktarılmasına/açıklanmasına azami ölçüde dikkat etmekteyiz.2. TSP İnsan Kaynakları Danışmanlık A.Ş. tarafından toplanan kişisel veri türleri nelerdir?Kimlik Bilgileri; Adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, doğum yeriniz, medeni haliniz, T.C. kimlik numaranız, vatandaşlık uyruğunuz,İletişim Bilgileri; e-posta adresiniz, ikamet adresiniz, cep telefon numaranız, devam etmesi halinde mevcut iş yeri adresiniz,Özel nitelikli kişisel veri bilgileri; Engellilik durumunuza, kan grubunuza, kullanılan cihaz ve protez bilgilerinize dair Sağlık bilgileriniz, mülakata şirket merkezine gelmeniz halinde kamera kaydı bilgileriniz, sabıka kaydınıza ve Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgileriniz, Tarafımızca talep edilmemesine rağmen Özgeçmişte yer vermeniz halinde dernek, vakıf, sendika, siyasi parti üyeliklerine ait bilgiler, dini veya felsefi görüşünüze, etnik kökeninize ve ırkınıza ait veya o konuda kanaat oluşturabilecek bilgileriniz,Eğitim bilgileri; Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, uzmanlık bilgisi, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi, sınav bilgisi,İş deneyimi veri bilgileri; Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)Görsel ve işitsel veri; Özgeçmişinizde bulunması durumunda fotoğrafınız,Diğer veriler; Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa özgeçmişinize eklediğiniz her türlü word, excel, sunum dosyaları,TSP, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve ne kadar süre işleneceğini henüz işlenmesine başlanılmadan belirlemekte ve kişisel verileri ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.Ayrıca, veri en aza indirgeme (minimizasyonu) çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürelerden sonra silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir.3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme AmaçlarıKişisel verilerin korunması anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.TSP kişisel bilgilerinizi, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu başta olmak üzere, ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce bunlara dayanarak yayımlanmış olan ikincil düzenlemelerden ve ayrıca taraf olduğu tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için aşağıda belirtilen amaçlar için ve aşağıda belirtilen yasal dayanaklara bağlı olarak işler:• İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,• KVKK hukuki ve teknik hizmetleri ve iş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi hizmetlerin yerine getirilmesi,• Çalışan adayları ile TSP’nin anlaşması durumunda sözleşme oluşturulması4. Kişisel Verilerin İşlenme ŞartlarıAnayasa gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilecektir. TSP, bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir.4.1. Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında TSP olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVK Kanunu kapsamında yer verilen diğer işleme şartlarına uygun olan (örneğin kanunlarda öngörülmesi veya sözleşmenin ifası için gerekli olması) haller haricinde, aşağıda belirtilmiş bulunan kişisel verilerinizin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:TSP tarafından “KVK Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni” ile bilgilendirildiğinizi kabul etmiş sayılmaktasınız. Kariyer.net internet sitesinde yapılan duyuru ekinde tarafınıza sunulan ‘’6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’’ni okuduğunuzu, bilgilendirildiğinizi, başvurduğunuz pozisyona ilişkin uygunluğun değerlendirilmesi, TSP’nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi amaçlarıyla özgeçmişinizde yer alan ve başvuruda sunduğunuz aydınlatma metninde sayılmış bulunan verilerinizin, TSP tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, sınıflandırılmasına, yurtiçinde işbirliği içerisinde olduğumuz kişilere aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, TSP’nin yetkilileri tarafından aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığınız hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgi/verilerin TSP tarafından işlenmesine, bu kurumlar tarafından belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde işlenmesine ve başvurunuzu yaptığınız tarih itibariyle yasalarda belirtilen süre ile muhafaza edilmesine tam rızanız olduğunu kabul etmiş olursunuz.İşbu açık rızanızı dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz. KVK Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni kapsamında kişisel verilerinizin toplanmasına açık rızanızı geri almanız halinde yazılı talebinizi Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Nida Kule İş Merkesi Kat:7 Göztepe/Kadıköy/İstanbuladresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, şirketimize ait kisiselveri@tspik.com adlı elektronik posta adresine KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.4.2 Açık Rıza Aranmaksızın Kişisel Verilerinin İşlenebileceği Haller4.2.1. Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi4.2.2. Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması4.2.3. Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması4.2.4. Hukuki Yükümlülük4.2.5. Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi4.2.6. Bir Hakkın Tesisi veya Korunması İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması4.2.7. TSP’nin Meşru Menfaati İçin Veri İşlemenin Zorunlu Olması5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiYukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVK Kanunu’nda öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, grup Şirketlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine aktarılabilecektir.6. Yurtdışına Veri AktarımıŞirketimiz tarafından (2). Maddede sayılan kimlik ve iletişim bilgileriniz hariç olmak üzere topladığımız hiç bir verinizi yurtdışına aktarmıyoruz. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi ise kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 4(2). maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında işbu metin ile verdiğiniz açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallara uymak kaydıyla, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.7. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, çalışan adayı beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, insan kaynakları sistemi, formlar, OSGB ve İSG birimleri, tedarikçiler, loglama, e-posta ve farklı kanallar v.b. her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.8. İletişim ve Bilgilendirme İzniKanuna (yerel ve uluslararası mevzuatlar ile yönetmelik, tebliğ, kurul kararı vs. tüm mevzuat) tam uyumluluk şirketimizin vazgeçilmez bir politikasıdır. Bu nedenle gelişen normlar karşısında politikalarımızı sürekli güncelliyor ve kanuna tam uyumlu hale getiriyoruz. Olası değişiklik politikalarımızı da verilerini topladığımız kişilerle paylaşıyoruz. Bu sebeple, veri politikamıza dair değişikliklerden sizleri de haberdar edebilmemiz açısından SMS/Telefon araması/Elektronik Posta yöntemlerinden herhangi birisi ile tarafınıza bu değişiklikleri ileteceğiz. Eğer değişikliklerden haber verilmesini istemiyorsanız rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Açık rızanızı geri almanız halinde yazılı talebinizi Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Nida Kule İş Merkesi Kat:7 Göztepe/Kadıköy/İstanbuladresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, şirketimize ait kisiselveri@tspik.com adlı elektronik posta adresine veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.9. Kişisel Veri Sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan HaklarınızVeri sahibi olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, söz konusu Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. KVK Kanunu’nun 11. Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;•Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,•Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,•Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,•İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,•Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; sizlere iletilen formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Merdivenköy Mah. Bora Sok. No:1 Nida Kule İş Merkesi Kat:7 Göztepe/Kadıköy/İstanbuladresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, aynı adrese noter kanalıyla gönderebilir, şirketimize ait kisiselveri@tspik.com adlı elektronik posta adresine veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Aydınlatma Beyanının yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.

Detaylı Bilgi

Sistem Mühendisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Sistem Mühendisi Sistem Mühendisi Maaşları Sistem Mühendisi Nasıl Olunur? Sistem Mühendisi Nedir? Sistem Mühendisi İş İlanları