Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
Ankara
7 gün önce güncellendi

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

96 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

En az 2 yıl tecrübeli

Başvuru Sayısı

96 başvuru

Departman

AR-GE

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 * .NET Core platformu üzerinde en az iki yıl tecrübeli,

 * Tercihen Angular 4+ üzerinde en az iki yıl tecrübeli,

 * Uygulamalardan veritabanı kullanımı ve ORM teknolojilerinde deneyimli,

* Tercihen Web API teknolojilerinde tecrübesi bulunan,

* Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da en az 2 yıl tecilli,

* Geçerli bir “Kişi Güvenlik Belgesi” sahibi veya bu konuda bir engeli olmayan.

Aday Kriterleri

Üniversite(Mezun)

Yazılım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Uzmanı Yazılım Uzmanı Maaşları Yazılım Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Uzmanı Nedir? Yazılım Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. 2004 yılında kurulmuş ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olarak hizmet vermek üzere kurulum çalışmalarını başarıyla tamamlayarak 18 Temmuz 2005 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yetkilendirilmiştir. TÜRKTRUST bu tarihten itibaren, elektronik imza, nitelikli elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetlerinde Türkiye’nin öncü kuruluşu olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sahip olduğu ISO/IEC 27001 belgesi ve CMMI DEV/3 altyapısı ile, ESHS faaliyetleriyle birlikte yazılım geliştirme, proje ve entegrasyon hizmetleri de veren TÜRKTRUST, yurt çapında yaygın kullanıma ulaşan hazır yazılım ürünlerinin yanı sıra, anahtar teslim projelerle bütünleşik bilgi güvenliği çözümleri de sunmaktadır. Yazılım geliştirme, ar-ge ve proje çalışmalarını bünyesindeki Ar-Ge Merkezi’nde sürdürmekte olan TÜRKTRUST’ın ayrıca Türkiye genelinde toplam 23 bölge satış ofisi bulunmaktadır.  

TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. 2004 yılında kurulmuş ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında yetkili Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı (ESHS) olarak hizmet vermek üzere kurulum çalışmalarını başarıyla tamamlayarak 18 Temmuz 2005 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nca yetkilendirilmiştir. TÜRKTRUST bu tarihten itibaren, elektronik imza, nitelikli elektronik sertifika ve zaman damgası hizmetlerinde Türkiye’nin öncü kuruluşu olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Sahip olduğu ISO/IEC 27001 belgesi ve CMMI DEV/3 altyapısı ile, ESHS faaliyetleriyle birlikte yazılım geliştirme, proje ve entegrasyon hizmetleri de veren TÜRKTRUST, yurt çapında yaygın kullanıma ulaşan hazır yazılım ürünlerinin yanı sıra, anahtar teslim projelerle bütünleşik bilgi güvenliği çözümleri de sunmaktadır. Yazılım geliştirme, ar-ge ve proje çalışmalarını bünyesindeki Ar-Ge Merkezi’nde sürdürmekte olan TÜRKTRUST’ın ayrıca Türkiye genelinde toplam 23 bölge satış ofisi bulunmaktadır.  

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİTÜRKTRUST (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, gerektiğinde kişisel verilerinizi bu metinde belirtildiği şekilde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmeden, hukuka uygun şekilde işlediğimizi ve topladığımızı bildiririz.Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nın öngördüğü şartlarda, yurt içi veya yurt dışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZTarafımızca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Veri Kategorisi Kişisel Veri / Özel Nitelikli Kişisel VeriKimlik Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri vb.İletişim e-posta adresi, iletişim adresi, telefon no vb.Mesleki Deneyim Diploma, kurs, sertifika bilgileri vb.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİİşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenler ve Şirket’in meşru menfaati gereği; sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında istihdam sağlama platformları aracılığıyla önceden sağlamış olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz (özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan) kişisel verilerinizi, fiziksel veya elektronik ortamda topluyoruz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIKişisel verileriniz Şirket tarafından iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi için aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir:• Şirketimize yaptığınız başvuruların ve işe uygunluğunuzun değerlendirilmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesi,• Şirketimize iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi,• İşe kabul ve girişler için gereken kayıtların ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,• Şirket güvenlik süreçleri için referans veya soruşturma aktivitelerinin yürütülmesi.Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halükarda kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİNDEKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASIToplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilir.KVKK’NIN 11.MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZTÜRKTRUST KVKK Kapsamında Başvuru Formunda belirtilen başvuru yöntemlerini kullanarak, kişisel verileriniz ile ilgili;a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek, eğer işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek,b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,c) Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurt dışına aktarılıp aktarılmadığını ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,d) Yanlış ve eksik işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinizin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etmek,e) KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ve bu işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini istemek,f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,g) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmek,haklarına sahipsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin web sitesinde bulunan başvuru formunu doldurarak;• Islak imzalı belge ve kimlik ibrazı ile şahsen,• Noter aracılığıyla tebligat yaparak,• Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla (Şirketimize daha önceden bildirilmiş ve veri tabanında kayıtlı e-posta adresi üzerinden, güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalayarak)teslim edebilirsiniz. Talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız vb. gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.İLETİŞİM BİLGİLERİTÜRKTRUST Bilgi iletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş.Mersis No: 0-8810-2657-8200018Telefon: (0312) 439 10 00Faks: (0312) 439 10 01Adres: Hollanda Caddesi 696. Sokak No:7 Yıldız 06550 Çankaya - ANKARA

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Bireysel Emeklilik.

İlgini Çekebilecek İlanlar

Yazılım Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Yazılım Uzmanı Yazılım Uzmanı Maaşları Yazılım Uzmanı Nasıl Olunur? Yazılım Uzmanı Nedir? Yazılım Uzmanı İş İlanları