Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Avr.)(Esenyurt)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Departman

AR-GE

AR-GE

Başvuru Sayısı

192 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Uzman

Başvuru Sayısı

192 başvuru

Departman

AR-GE

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

2015 yılıydı.

Tecrübelerimizi ve işimize olan tutkumuzu bir araya getirdik ve 2015 yılında genç bir ekiple Türkiye'den yola çıktık. Heyecanlandık.

Markamıza Benzersiz Markalar adını verdik çünkü ekibimiz, müşterilerimiz ve ürünlerimiz benzersizdi.

Üretim ve dağıtım konusunda deneyimliydik. Operasyonları iyi yönetiyorduk ve tasarım dünyasını keşfetmeyi seviyorduk.

Ürün tasarımı, koleksiyon oluşturma, modelleme, numune üretimi ve dağıtımı konularında kendimizi geliştirdik. Ar-Ge'ye yatırım yaptık, ekibimizi genişlettik. Tasarımda özgürlük, malzemede kalite, üretimde sürdürülebilirlik, dağıtımda kusursuz hizmet ve hizmette güvenirliğe odaklandık. Dünyayı gezdik, global markalarla bağlantılar kurduk, yenilikçi projeleri birlikte hayata geçirdik.

Müşterilerimizle birlikte yeni ve uzun soluklu yolculuklara çıkmak için her zaman hazırız.

Firmamızda görevlendirilmek üzere '' Moda Tasarımcısı'' aramaktayız.

Bu pozisyon için adaylardan beklentilerimiz ;


-Üniversitelerin güzel sanatlar yada moda tasarım bölümlerinden mezun,

-En az 3 yıl deneyimli

-İyi derecede ingilizce bilen,

-İyi derecede Clo 3D kullanabilen,

-Uluslararası kaynakları kullanabilen,

-Renk, Kumaş, Aksesuar, Baskı konularında bilgi sahibi,

-Ürün geliştirme ile beraber koleksiyon numunelerini ve provalarını takip edebilecek,

-Markanın hedef kitlesine uygun tarzda özgün tasarımlar hazırlayabilecek,

-Marka kurallarına uygun olarak teknik çizim portföylerini hazırlayabilecek,

-Ekip çalışmasına uygun

-Disiplinli, heyecanlı ve öğrenmeye açık, istekli,

-Ms office uygulamalarını etkin kullanabilen,

-Avrupa yakasında ikamet eden,

Moda tasarımcıları arıyoruz.

Aday Kriterleri

En az 3 yıl tecrübeli
Üniversite(Mezun)
Yapıldı
İngilizce(Okuma : İleri, Yazma : İleri, Konuşma : İleri)
B sınıfı

Moda Tasarımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Moda Tasarımcısı Moda Tasarımcısı Maaşları Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur? Moda Tasarımcısı Nedir? Moda Tasarımcısı İş İlanları
Şirketin Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİKÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ1. VERİ SORUMLUSU1.1. Gelal Çorap Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”, “biz”) olarak çalışanlarımızın kişisel verilerinin güvenliği hususuna azami ölçüde hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel veri niteliğinde addedilen bilgilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.1.2. İşbu Aydınlatma Metni’nin konusu, Gelal Çorap Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde iş akdiyle çalışanların kişisel verilerinin işlenmesinde ve aktarılmasında başta özel hayatın gizliliği olmak üzere çalışanların temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgilendirilmesi ve haklarının açıklanmasıdır.1.3. Şirket olarak veri sorumlusu sıfatıyla hareket ederek, çalışanlarımıza ait elde ettiğimiz kişisel verileri, ticari veya iş ilişkilerimiz kapsamında verilerin işlenmesini gerektiren amaç dahilinde, bu amaçla bağlı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olarak işleyebiliyor, kaydedebiliyor, muhafaza edebiliyor, yeniden düzenleyebiliyor ve aktarımını sağlayabiliyoruz.1.4. Bu kapsamda veri sorumlusu sıfatıyla ve gerekli olan teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle, kişisel verilerinizi; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, kişisel verilerin korunması ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, KVKK’nın 4 üncü maddesinde yer alan a) hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) doğru ve gerektiğinde güncel olma, c) belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, d) işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, e) ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak işleyebilecek ve yurt içi ve yurt dışında aktarabileceğiz.2. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ DAYANAĞI2.1. İşveren olarak yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, iş akdinin ifası, Şirketimizin meşru menfaatleri ve aşağıda detaylı olarak açıkladığımız diğer amaç ve sebeplerden dolayı sizlerden talep etmiş olduğumuz veya doğrudan sizlerin bizlerle paylaşmayı tercih ettiğiniz -özellikle özgeçmişinizde (CV) yer alan – kişisel verilerinizi iş başvurunuz sırasında, istihdam sağlama platformları veya elektronik ortamda, birden fazla kişinin kullanımına ve üçüncü kişilerin kullanımına açık olarak kaydettiğiniz uygulama, sunucu ve programlar vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplayabilmekteyiz.2.2. Bunların dışında, işyerinin güvenliğini sağlamaya yönelik yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için, yine yasalara uygun olarak işyerine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi; bir başka hukuki yükümlülüğümüz doğrultusunda iş yeri hekimimiz aracılığıyla veya bu konuda münhasıran yetkilendirilmiş İnsan Kaynakları departmanı çalışanlarımız aracılığıyla sağlık verilerinizi; iş yeri güvenliğini sağlamak amacıyla, adli; idari ve yargı mercilerinden bizlere iletilen belge ve tebligatlar ile ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin kişisel verilerinizi; ve web sitemizi kullanmanız halinde Gizlilik & Çerez Politikalarımız doğrultusunda web sitemizde yer alan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi toplamaktayız.2.3. Şirket tarafından gerçekleştirilen veri toplama faaliyetleri KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemek kaydı ile meşru menfaatlerimiz kapsamında zorunlu olması; kanunlarda açıkça öngörülmüş olması; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Özel nitelikli kişisel veri kategorisinde olan verileriniz ise, KVKK’nın 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamında kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veyahut da şirketimiz yetkili birimleri tarafından açık rızanıza dayalı olarak işlenebilecektir.2.4. KVKK’nın 3 üncü maddesinde kişisel verilerin işlenmesi kavramı tanımlanmış, 4 üncü maddesinde işlenen kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilmesi gerektiği belirtilmiş, 5 ve 6 ncı maddelerde ise kişisel verilerin işleme şartları sayılmıştır. Buna göre, Şirketimiz faaliyetleri çerçevesinde kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun şekilde işlemekte ve yine öngörülen süreler kadar saklamaktadır.2.5. Şirketimiz uhdesinde bulunan kişisel veriler başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, 6102 sayılı Borçlar Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6361 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve bu Kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil mevzuatlar çerçevesinde işlenmekte öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AKTARILMASI3.1. Çalışanlarımıza ait işlemeye konu olabilecek kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgileri, özel nitelikli kişisel verileri, eğitim ve görsel verisi, performans ve kariyer verileri, aile yakınlarının verisi, kıdem ve izin verisi ve askerlik durum bilgisi gibi diğer kişisel verileri tarafımızca işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü ve gerektiğinde güncel olacak şekilde ve 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarılabilmektedir.3.2. Çalışanlarımızın kişisel verileri hakkında, çalışanlarımızın güvenliği ve Şirketimizin kanunlar karşısındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla İş Kanunu, Sosyal Sigortalar mevzuatları, Ticaret Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın sair mevzuat hükümlerinin izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde yasal olarak aktarılması gereken resmi ve özel yetkili makamlara yasal sınırlamalar çerçevesinde 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aktarım yapılabilmektedir.3.3. Ayrıca çalışanlarımıza ait kişisel verileri, iş sözleşmesinin ifası kapsamında bordrolama hizmeti aldığımız şirketlere, arşiv ve baskı firmalarına, şirket içi güvenliğin sağlanması amacıyla yapılan güvenlik kamera görüntüleri ile giriş – çıkış denetlenmesi verilerini bina yönetimi ve adli ve idari birimlere, özlük dosyasındaki verileriniz başta olmak üzere gerekmesi halinde özel nitelikli ve diğer kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına avukatlarımıza, hukuk desteği ve danışmanlık aldığımız firmalara ve resmi yargı mercilerine, Şirketimizin idaresi ve Şirket Politikalarımız gereği bağlı olduğumuz veya proje bazlı çalışma ortaklığında bulunduğumuz yurt içi şirketlere 6698 Sayılı Kanun’un 8 inci ve 9 uncu maddelerinde belirtilen şartlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, ölçülülük ilkesi gözetilerek, veri aktarımına ilişkin hükümler de barındıran gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle KVKK’nın 5 inci maddesinin 2 nci ve / veya 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen istisnalar dahilinde ve ayrıca gerekli olması halinde açık rızanıza başvurularak aktarabilmekteyiz.4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AMAÇLARI4.1. Şirketimiz tarafından çalışanlarımıza ait kimlik bilgilerini, iş sözleşmesi ile mevzuat kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek; aile bireyleri ve yakın bilgilerini, zorunlu bireysel emeklilik sistemine kaydınızı yapabilmek, AGİ kapsamında yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, aile durumu bildiriminde beyan ettiğiniz bilgilerin doğruluğunu teyit edebilmek; finansal bilgileri, iş sözleşmesi gereğince gerçekleştirmemiz gereken maaş ve yan edimlerin ödemesini sağlamak; çalışan işlem bilgisini, sizlerin diğer çalışanlardan ayırabilmek, işten ayrılmanız durumunda haklarınızı tespit edilmek ve ödemelerinizi doğru ve zamanında Kanunlara uygun olarak yapabilmek; çalışan performans ve kariyer gelişim bilgilerini, çalışma performansınızı tahmin edebilmek, olası bir terfi sürecinde objektif bir şekilde değerlendirilebilmenizi sağlamak; özlük bilgisini, kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve tutmakla yükümlü olduğumuz özlük dosyanızı hukuka uygun şekilde tutabilmek; yan haklar ve menfaatler bilgisini, sağlamakta olduğumuz yan haklarınıza ilişkin operasyonel süreci yönetmek; özel nitelikli kişisel verileri, hukuki yükümlülüklerimizi tespit ederek farklı durumdaki çalışanlar için eşit şartları sağlamak, şirket içi sağlık planlaması yapabilmek, işe giriş ve periyodik muayene formunu uygun şekilde doldurabilmek; biyometrik verileri, Şirketimiz giriş – çıkışlarının kontrolünü sağlayabilmek amacıyla meşru menfaatimiz dahilinde ve gerekmesi halinde açık rızanıza başvurarak; hukuki işlem ve uyum bilgisini, işveren sıfatı ile Şirket üzerinden gerçekleştirilmesi gereken hukuki süreçlerimizi yönetebilmek; görsel verilerinizi, Şirket operasyonlarının güvenliğini temin edebilmek ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak; mesleki geçmiş bilgilerini Şirketimiz içerisindeki uyumluluk faaliyetleri ile müşterilerimize uzmanlık alanlarımızı tanıtabilmek; taşıt ve konum verilerini Şirketimiz meşru menfaatleri amaçları ile gerekmesi halinde de açık rızanıza başvurarak işleyebilmekteyiz.4.2. Tüm bunların dışında, çalışanlarımıza ait kişisel verileri, işe giriş – çıkış işlemlerinin yapılması, izinlerinin ayarlanması, maaş ödemelerinin yapılması, özlük dosyalarının oluşturulması, zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabının açılması, SGK, İŞKUR bildirimleri vb. yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Ar-Ge çalışmaları, adli, idari ve yargı birimleri ile icra müdürlüğü emirlerinin yerine getirilmesi, iş sağlığı ve iş kazası bildirimleri, çalışanlara verilen eğitim hizmetleri, müşteri memnuniyet ve hizmet kalitesinin değerlendirilmesi, seyahatler ve eğitimler kapsamında iletişimin sağlanması, performans takibi ve raporlanması, çalışanlarımız ile iletişimin sağlanması, kartvizit yaptırılması, servis ve seyahat organizasyonlarının sağlanması, çalışanlara e-posta adresi oluşturulması, bunların yönetimi ve kayıt altına alınması, kutlama ve tebrik amaçlı iletişimin sağlanması, acil durumlarda ilgili kişilerle iletişimin sağlanması, gizlilik, risk izleme, modelleme, raporlama, skorlama, güvenlik, değerlendirme ve işverenin yönetim hakkı kapsamında, mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaçlar dahilinde olarak gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza etmekteyiz.4.3. İşyerimiz çapında bir CCTV (Kapalı Devre Televizyon) gözetim sistemi işletiyor ve görüntülerin merkezi biçimde gözetim ve kaydını sağlamaktayız. CCTV, kamu güvenliği ve mülk güvenliği ile suçun önlenmesi ve soruşturulması için kullanılır. Gerektiğinde veya talep edildiğinde bu bilgiler İlgili Kişilerin kendileri, çalışanları ve temsilcileri, hizmet sağlayıcılar, polis teşkilatı, mahkemeler, güvenlik kuruluşları ve soruşturma yürüten kişilerle paylaşılabilir. Şirketimiz tarafından yürütülen CCTV kamera izleme ve kayıt faaliyetini Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerçekleştirilmektedir. Kayıtlar ile hedeflenen amaç işbu Aydınlatma Metnimizde ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikamızda sayılan amaçlarla sınırlıdır ve KVKK m. 4 uyarınca genel prensipler çerçevesinde işlenir ve yasal sürelere bağlı kalınarak muhafaza edilir.4.4. Şirketimiz bina ve tesislerinde internet erişimi sağlanmaktadır. Şirketimizin sunduğu internet erişimini kullanan çalışan veya ziyaretçilerin birtakım kişisel verileri güvenlik, kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve benzeri sebepler doğrultusunda işbu metinde belirtildiği şekilde işlenebilmekte veya aktarılabilmektedir. 5651 Sayılı Kanun ve ikincil mevzuatlar uyarınca log kayıtları düzenli olarak tutulmakta ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kanuni sürelere uygun olarak saklanmaktadır. Bu bilgiler de yine yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepler veya hukuken yetkili olan kişiler ile paylaşılabilmektedir.5. HAKLARINIZ5.1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, veri sorumlusuna başvurarak kendiniz ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya varsa yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlemeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilmesi / silinmesi / yok edilmesi / anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme / yok etme / anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.5.2. Bu haklarınızın kullanımı ve talepleriniz için kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat adresimize, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmanız suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş web sitemizdeki başvuru formunu doldurarak iletebilirsiniz. Başvurunuz halinde, değerlendirmelerimizin tamamı KVKK’da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda yapılacak olup, başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Şirket sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu kapsamda istenebilecek bilgilerin tamamı sadece gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespiti ve başvurunun sonuçlarının doğru kişi ile paylaşılması adına talep edilecektir. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurular Türkçe yapılmalıdır ve talebinize yazılı olarak cevap verilecek ise, on sayfaya kadar bu işlem için ücret talep edilmeyecek; on sayfayı geçen her sayfa için ise 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.Veri Sorumlusunun Kimliği, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Hukuki Sebepleri, Toplanma Yöntemleri ve Aktarılması ve Kişisel Verileri İşlenmesi Hakkındaki Aydınlatma Metni’nde bir değişiklik olması halinde, misalen yürürlüğe yeni giren yasal gereklilikleri yerine getirmek adına gerektiğinde değişiklikler yapılabilecektir. Böyle bir durumda işbu metin web sitemizde veya Şirketimizce uygun görülen başkaca bir yöntem ile en güncel haliyle yeniden ilan edilecektir.İLETİŞİM BİLGİLERİUnvan: GELAL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİMersis Nu.: 0390003716200012İletişim Linki: gelalcorap.comAdres: Akçaburgaz mah. 117.sokak No:2 Esenyurt-İSTGELAL ÇORAP SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından açıklanan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Aydınlatma Metninin” tamamını okuduğumu, anladığımı ve özgür irademle değerlendirip imzaladığımı arz ederim.

Detaylı Bilgi

Moda Tasarımcısı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Moda Tasarımcısı Moda Tasarımcısı Maaşları Moda Tasarımcısı Nasıl Olunur? Moda Tasarımcısı Nedir? Moda Tasarımcısı İş İlanları