Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

Müşteri Hizmetleri Yetkilisi

ÜNLEM SİGORTA

İlan yayından kaldırılmıştır!
Mersin(Akdeniz)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Departman

Operasyon

Operasyon

Başvuru Sayısı

408 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

Tecrübeli / Tecrübesiz

Başvuru Sayısı

408 başvuru

Departman

Operasyon

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

  • Ön lisans / Lisans mezunu
  • İletişim becerisi yüksek,
  • Tercihen Sigorta sektörü deneyimli
  • İyi Excel bilgisi olan
  • Aktif iletişim içerisinde olabilecek ve mevcut müşteri aramalarında destek olabilecek,
  • Günlük, haftalık raporlamalarda destek olabilecek,
  • Müşteri sorunlarını dinleyerek onlara doğru ve pratik çözümler sunmak,
  • Müşteri önerilerini dinleyerek yöneticilere öneriler hakkında bilgi vermek,
  • Takım hedeflerinin gerçekleştirilmesinde aktif rol oynamak,


Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)

Müşteri Hizmetleri Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Maaşları Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Nasıl Olunur? Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Nedir? Müşteri Hizmetleri Yetkilisi İş İlanları
Hakkımızda

Ünlem SigortaNN Hayatve Emeklilik İştirakidir.2005 yılında Mersin'de Bireysel Emeklilik alanında aracılık yapan ilk acenteolma özelliğini taşırken aynı zamanda NN Hayat ve Emeklilik'in en başarılı acenteleri arasında yer almaktadır. Başladığı günden bugüne sektörün dinamiklerinden olan Ünlem Sigorta'nın Mersin merkezi olmak üzere Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya, Diyarbakır, İskenderun İzmir ve İstanbul olmak üzere 9 şubesi bulunmaktadır.

Ünlem SigortaNN Hayatve Emeklilik İştirakidir.2005 yılında Mersin'de Bireysel Emeklilik alanında aracılık yapan ilk acenteolma özelliğini taşırken aynı zamanda NN Hayat ve Emeklilik'in en başarılı acenteleri arasında yer almaktadır. Başladığı günden bugüne sektörün dinamiklerinden olan Ünlem Sigorta'nın Mersin merkezi olmak üzere Adana, Gaziantep, Kayseri, Konya, Diyarbakır, İskenderun İzmir ve İstanbul olmak üzere 9 şubesi bulunmaktadır.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

ÜNLEM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASIÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİSigortacılık sektöründe faaliyet gösteren ÜNLEM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“ÜNLEM”) sektördeki hassasiyetini kişisel verilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, ÜNLEM bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlarımıza ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler 6698 Sayılı KVK Kanunu uyarınca Mersin Ticaret Odasında T12823-V7ZH sicil numarasıyla kayıtlı, “Kültür Mahallesi 4303 Sokak No: 22b/ Akdeniz Mersin” adresinde mukim ÜNLEM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ Veri Sorumlusudur.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren ÜNLEM, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz ÜNLEM tarafından;• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,• Gelişmiş işe alım faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak,• İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,• Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçmek,• İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.3. Kişisel Verilerin Aktarılması Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, işlenmekte üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kağıt ortamında tutulan formlar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda saklanmaktadır. Bu kapsamda; CV’niz de yer alan bilgiler, yetenek ve hobi bilgileri işe uygunluk durumunuz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde ret nedeni tipindeki kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentlerine dayanarak işlenmektedir.5. Kişisel Verilerinizi Saklama Süremiz Madde 4 kapsamında topladığımızı beyan ettiğimiz kişisel verileriniz (CV bilgileri, sağlık durumu, yetenek ve hobi bilgileri) 2 yıl süresince saklanmaktadırSaklama gerekçemiz işe yerleştirme sürecimizin yürütülmesidir.6. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları Dilediğiniz zaman ÜNLEM’e başvurarak kişisel verilerinizin; İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir, Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir, Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir, Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir, Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak ÜNLEM Sigorta web sitesinde yer alan KVKK bölümünden iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular ÜNLEM tarafından reddedilecektir.ÜNLEM’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. ÜNLEM SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Yemek Kartı (Ticket, Multinet, Sodexo vb.), Prim.

Müşteri Hizmetleri Yetkilisi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Maaşları Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Nasıl Olunur? Müşteri Hizmetleri Yetkilisi Nedir? Müşteri Hizmetleri Yetkilisi İş İlanları