Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
İstanbul(Asya)(Ümraniye)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Departman

Muhasebe

Muhasebe

Başvuru Sayısı

184 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Pozisyon Seviyesi

Yönetici adayı

Başvuru Sayısı

184 başvuru

Departman

Muhasebe

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

Turizm sektörüne farklı bir bakış açısı getirerek tatil alışkanlıklarına dayalı bir sistem ile çalışan şirketimizin İstanbul Ümraniye’de bulunan Genel Müdürlüğünde görev alacak “Finans Şefi” arayışımız bulunmaktadır.

  • Üniversitelerin, ilgili bölümlerinden (iktisat, işletme, Muhasebe, Maliye vb.) mezun,
  • Finans operasyonları konusunda minimum 3 yıl tecrübe sahibi,
  • Bankacılık ürünleri, dış ticaret işlemleri, kredi sözleşmeleri, mali tablo analizi ve raporlanması konularında bilgili,
  • MS Office Programlarını iyi derecede kullanabilen,
  • Tercihen genel muhasebe ve tek düzen hesap planı bilgisi olan,
  • Finansal raporlama ve analiz tekniklerine hakim,
  • Yoğun çalışma temposu ve ekip çalışmasına uyum sağlayabilecek,
  • Sorumluluk ve vizyon sahibi, inisiyatif kullanabilen, karar verme ve uygulama yetisine sahip,
  • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış,   
  • İstanbul Anadolu yakasında ikamet eden çalışma arkadaşı aranmaktadır.

Aday Kriterleri

3 - 25 yıl arası
Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun), Yüksek Lisans(Öğrenci), Yüksek Lisans(Mezun)
Yapıldı

Finans Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Şefi Finans Şefi Maaşları Finans Şefi Nasıl Olunur? Finans Şefi Nedir? Finans Şefi İş İlanları
Hakkımızda

LineBilgi; turizmden gıdaya kadar farklı sektörlerdeki firmalara çağrı merkezi hizmeti sunmaktadır. Çağrı karşılamaktan sipariş takibine, şikayet yönetiminden müşteri hizmetlerine, teknik destekten backoffice hizmetine kadar birçok alanda performans odaklı hizmet sunan Linebilgi, müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

LineBilgi; turizmden gıdaya kadar farklı sektörlerdeki firmalara çağrı merkezi hizmeti sunmaktadır. Çağrı karşılamaktan sipariş takibine, şikayet yönetiminden müşteri hizmetlerine, teknik destekten backoffice hizmetine kadar birçok alanda performans odaklı hizmet sunan Linebilgi, müşteri memnuniyetini hedeflemektedir.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

REZERVASYON SİTESİ TURİZM A.ŞÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİRezervasyon Sitesi Turizm A.Ş (kısaca “Rezervasyon Sitesi”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİKişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:Bu kapsamda kariner.net üzerinden iş başvuru formunu doldurmanız veya herhangi bir şekilde iş başvuru formu veya CV’ lerinizi iletmeniz durumunda “Kimlik Bilgisi, İkametgâh, İletişim Bilgileri, Adres, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi kişisel verileriniz iş başvurunuzun değerlendirilmesi ve işe alınacak uygun adayın belirlenmesi amacıyla işlenmektedir.“Kimlik Bilgisi, İkametgâh, İletişim Bilgileri, Adres, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı kanunun 5/2-f maddesi kapsamında şirketin meşru menfaatleri doğrultusunda, “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi Özel Nitelikli kişisel verileriniz ise açık rızanız doğrultusunda işlenecektir.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASIRezervasyon Sitesi kişisel verilerinizi açık rızanız ve meşru menfaat kapsamında iş başvurularının değerlendirilmesi ve uygun adayların işe alımının yapılması amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) Kanunun 8. ve 9. Maddelerine uygun olarak paylaşılabilir.KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİRezervasyon Sitesi kişisel verilerinizi kariyer.net üzerinden ve ayrıca iş başvuru formunu veya CV’lerinizi şirkete elden teslim etmeniz veya e-posta yoluyla iletmeniz durumlarında toplamaktadır. Bunun yanı sıra başka yöntemlerle Line Bilgi ile iletişime geçerek açıkladığınız durumlarda da kişisel verileriniz toplanmaktadır.KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI“Kimlik Bilgisi, İkametgâh, İletişim Bilgileri, Adres, Eğitim Bilgisi, Aile Yakın Bilgisi” gibi kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 5/-f maddesi uyarınca 2 yıl süreyle veya süresiz saklanmasına izin vermeniz durumunda süresiz olarak, “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi kişisel verileriniz açık rızanıza dayalı olarak aşağıdaki sürelerde işlenecek ve muhafaza edilecektir;Bu kapsamda açık rızanıza dayalı olarak işlenen kişisel veriler açık rızanızı geri almadığınız sürece belirtilen amaç ve yöntemlerle belirtilen sürelerde işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZVeri sahibi olarak Rezervasyon Sitesi ‘ne başvurarak;• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kanunu’ un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Rezervasyon Sitesi’ne iletmeniz durumunda Rezervasyon Sitesi talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Rezervasyon Sitesi Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.Rezervasyon Sitesi tarafından kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarılması süreçlerine ilişkin yöntem, amaç ve hukuki sebepler ile sahip olduğum haklar konusunda bilgilendirildim.REZERVASYON SİTESİ TURİZM A.ŞÇALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA BEYANIRezervasyon Sitesi Turizm A.Ş (kısaca “Rezervasyon Sitesi”) iş başvurumun kabulü ve değerlendirilmesi için verdiğim “Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler, Sendika Bilgisi” gibi özel nitelikli kişisel verilerimin Rezervasyon Sitesi tarafından iş başvurumun değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere toplanması, depolanması, değiştirilmesi, yurt içinde ve/veya yurt dışında şirketin ortak ve iştirakleriyle (ve/veya işin yerine getirilmesi için paylaşılması gereken üçüncü kişi iş ortaklarıyla) paylaşılması, açık rızam doğrultusunda daha sonraki uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması gibi aydınlatma metninde açıkça belirtilen yöntemlerle kişisel verilerimin Anayasal güvenceler ve 6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bağlı mevzuatlar kapsamında belirlenen ilke ve güvenceler çerçevesinde işlenmesine ve aktarılmasına açık olarak onay veriyorum.ÇALIŞAN YAKINLARINA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN BEYANAsgari geçim indirimine ilişkin süreçlerin planlanması ve icrası, sosyal güvenliğe ilişkin hak ve menfaatlerin tespiti, acil durumlarda iletişime geçilmesi ve Şirket tarafından hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak belirlenecek meşru amaçlarla kullanılması amacıyla, ilgili formlarda ve belgelerde belirttiğim aile fertlerimin ve yakınlarımın kişisel verilerinin Şirketiniz ile paylaşılabilmesine ve Şirketiniz tarafından bu kişisel verilerin işlenmesine yönelik söz konusu üçüncü kişileri usulünce bilgilendirdiğini ve bu doğrultuda rızalarının alındığını beyan ederim ve taahhüt ederim. Söz konusu kişilerin benimle ilgili verecekleri tüm bilgilerin Şirketiniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Servis, Prim, Yemekhane.

UTATİL TURİZM ANONİM ŞİRKETİ İş İlanları

Finans Şefi pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Finans Şefi Finans Şefi Maaşları Finans Şefi Nasıl Olunur? Finans Şefi Nedir? Finans Şefi İş İlanları