Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Gebze)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 4 years of experience

Department

Human Resources

Human Resources

Application Count

65 application

Job Type

Full-Time

Years of Experience

More than 4 years of experience

Application Count

65 application

Department

Human Resources

Kariyer Image

QUALIFICATIONS AND JOB DESCRIPTION

Vivo Turkey is a smart phone manufacturer established in 2021 in Gebze Güzeller industrial zone.

Vivo, which is growing rapidly in the Turkish market; It aims to produce approximately 5 million pieces of device per year and to create more than 2000 new local jobs in the future.

We would like to invite new teammate as a “Senior Human Resources Business Partner


Responsibilities:

 • To manage and follow the recruitment process by evaluating the recruitment needs
 • To meet with employees regularly to understand employee commitment and to identify development areas, to make reports,
 • To support managers and employees in the execution of the performance processes of the functions they are responsible for.
 • Making the necessary system records, updating and reporting of the people in the relevant business units in the performance system.
 • Creating joint HR solutions with the Compensation and Benefits Department and the Training Unit.
 • Advising department managers and employees on career management issues such as career development and job change/rotation
 • Managing the Company Employer Brand Process
 • Managing and following employee engagement processes.
 • Playing an active role in new projects of Performance System, Recruitment System and HR.


Qualifications:

 • At least 4 years of HR working experience.
 • Bachelor or Master degree.
 • Strong command of the English language and high interpersonal skills.
 • Comprehensive HR knowledge, especially hands-on experience in employee relations and performance management.
 • Being self-motivated, diligent and responsive, responsible, accountable, resilient and adapt to changes quickly.


Factory Location: Kocaeli - Gebze

Working Hours: 08:00 - 18:00 (Monday-Friday)

Working type: Onsite - In the factory

Shuttle route : Gebze, Darıca, Çayırova and Istanbul (Anatolian side) on the e-5 routeHope to work together

Preferred Candidate

Bachelor’s(Graduate), Master’s(Graduate), Doctorate(Graduate)
Completed, Exempt
English(Reading : Advanced, Writing : Advanced, Speaking : Advanced)

Kıdemli İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli İnsan Kaynakları İş Ortağı İş İlanları
V TECH TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Telekomünikasyon / Cep Telefonları ve Aksesuarları

Hakkımızda

VTech Communication Technology Co. Ltd., stylised as vivo, is a Chinese technology company headquartered in Dongguan, Guangdong that designs and develops smartphones, smartphone accessories, software and online services. The company develops software for its phones, distributed through its V-Appstore, with iManager included in their proprietary, Android-based operating system, Funtouch OS. Vivo is an independent company and develops its own products. It has 10,000 employees, with research and development centers in Shenzhen, Guangdong, and Nanjing, Jiangsu.

VTech Communication Technology Co. Ltd., stylised as vivo, is a Chinese technology company headquartered in Dongguan, Guangdong that designs and develops smartphones, smartphone accessories, software and online services. The company develops software for its phones, distributed through its V-Appstore, with iManager included in their proprietary, Android-based operating system, Funtouch OS. Vivo is an independent company and develops its own products. It has 10,000 employees, with research and development centers in Shenzhen, Guangdong, and Nanjing, Jiangsu.

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

V TECH TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİBiz V Tech Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak veri sorumlusu sıfatıyla; çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu çerçevede, KVKK’nın 10. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZTarafımızca çalışan adaylarına ilişkin kendileri tarafından Şirket’imize sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:Kimlik Ad soyad, Doğum tarihi, Doğum yeri, Cinsiyet, Medeni durum, Uyrukİletişim E-posta adresi, Adres, Telefon noMesleki Deneyim Öğrenim durumu, Diploma bilgileri, Mezuniyet tarihleri, Seminer ve kurs bilgileri, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Yabancı dil bilgisi, İş tecrübeleri, Çalışma durumu ve unvanı, İş tanımı, Firma/kurum isimleri, Çalışılan dönemlerGörsel ve İşitsel Kayıtlar CV fotoğrafıDiğer Bilgiler Askerlik durumu, Ehliyet bilgisi, Hobiler, Maaş beklentisi, Referans bilgileri, Dernek üyeliğiKİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİŞirket olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, başvurunuzun değerlendirilmesi ve kanunlarda öngörülen nedenlerle, “Kariyet.net” üzerinden kişi tarafından oluşturduğunuz profil ve özgeçmiş kapsamında platform aracılığıyla elektronik ortamda ve internet ortamında 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz halinde doğrudan ve/veya dolaylı olarak topluyoruz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARIŞirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.Başvurunuz için gerekli amacın yerine getirilmesi, özellikle;• Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi• Çalışan adaylarının başvuru ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi• Sürecin yönetilmesi ve çalışan adayı ile ilgili toplantı ve görüşme organizasyonun sağlanması• Çalışan adaylarının işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması• İnsan kaynakları departmanının işe alım süreci ile ilgili gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilmesi• Şirketlerimizin ve şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde bulunan ilgili kişilerle teknik, hukuki ticari ve iş süreçlerindeki güvenliğin temini• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrasıKişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE VE/VEYA YURTDIŞINA AKTARILMASIKişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8. ve 9. maddeleri kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde yurtiçinde bulunan Şirketimizin bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek alınan üçüncü kişilere, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve planlanması amacıyla iş özelinde çalıştığımız iş ortakları, yükleniciler ve hizmet sağlayıcılara, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmalarına, iş sürekliliğin sağlanması amacıyla birlikte çalışılan Grup Şirketlerimize ve yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.HAKLARINIZKVKK'nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;• Şirket'in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,• Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmekhaklarına sahipsiniz.Ayrıca, Şirket'ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.Kişisel verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Şirketten talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.Münhasıran bir otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına bu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa itiraz edebilirsiniz.Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin kariyer.net şirket profili internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.İLETİŞİM BİLGİLERİV TECH TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİMersis No : 0922120241000001Adres : İnönü Mah. Gebze Güzeller Osb Mah. Ebulfez Elçibey Sk. No: 13 Gebze/Kocaeli

Detaylı Bilgi

V TECH TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İş İlanları

Kıdemli İnsan Kaynakları İş Ortağı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Kıdemli İnsan Kaynakları İş Ortağı İş İlanları