Daha iyi bir deneyim için uygulamada aç

keyboard_arrow_down
İlan yayından kaldırılmıştır!
Kocaeli(Çayırova)
İlan yayından kaldırılmıştır!

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 4 yıl arası

Departman

Lojistik

Lojistik

Başvuru Sayısı

214 başvuru

Çalışma Şekli

Tam Zamanlı

Tecrübe

1 - 4 yıl arası

Başvuru Sayısı

214 başvuru

Departman

Lojistik

Kariyer Image

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

 • Tercihen Dış Ticaret veya Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü mezunu
 • MS Office programlarına hakim
 • Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen
 • Planlama ve zaman konularında yetenekli
 • İngilizce yazışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip
 • Stok Yönetimi, depo ve sevkiyat süreçlerinde deneyim sahibi
 • Tercihen SAP S4 Hana tecrübesi olan
 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış 
 • İstanbul Anadolu yakası, Gebze veya İzmit bölgesinde ikamet eden


İş Tanımı

 • İthalat ve ihracat operasyon işlemlerinin takibi ve raporlamasını sağlamak
 • Sevk malzemelerinin hazırlanması, müşteriye sevk edilmesi ve teslimi konusunda planlama ve organizasyon yapabilmek
 • Depo düzeni ve stok yönetimi konusuna hakim ve bu doğrultuda depo elemanlarının koordinasyonunu sağlayabilmek
 • Yükleme organizasyonları gerçekleştirecek,gerektiğinde yükleme mahallinde bulunup,yüklemeyi kontrol ve organize edebilmek
 • Satınalma ve tüm operasyonel süreçlerde ilgili departmanlar ile koordinasyon sağlamak
 • Şirketin stok devir hızının hedeflenen seviyede tutulmasını sağlamak,
 • Satış ve Satınalma departmanları ile düzenli toplantılar yaparak stok değer düşüklüğü seviyesinin minimum seviyede tutulması ve ilgili konuda üst yönetime düzenli raporlama yapılması 

Aday Kriterleri

Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)

Stok Yönetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stok Yönetim Uzmanı Stok Yönetim Uzmanı Maaşları Stok Yönetim Uzmanı Nasıl Olunur? Stok Yönetim Uzmanı Nedir? Stok Yönetim Uzmanı İş İlanları
Hakkımızda

Van Leeuwen We are a globally operating distribution company, specialized in steel pipes, and pipe and tube applications. We are active in virtually all industrial sectors. We have 84 branches spread throughout Europe, the Middle East, Asia, Australia and North America. Our employees have specialist knowledge of sourcing, products and customer applications, logistics and project management. With our global network and leading specialism we make the optimal customer connection. With kind regards,

Van Leeuwen We are a globally operating distribution company, specialized in steel pipes, and pipe and tube applications. We are active in virtually all industrial sectors. We have 84 branches spread throughout Europe, the Middle East, Asia, Australia and North America. Our employees have specialist knowledge of sourcing, products and customer applications, logistics and project management. With our global network and leading specialism we make the optimal customer connection. With kind regards,

Şirket Sayfasına Git
Şirketin Aydınlatma Metni

VAN LEEUWEN DISTRIBUTION BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMEa) Veri Sorumlusunun Kimliği 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 Sayılı Kanun veya Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak VAN LEEUWEN DISTRIBUTION BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceğiİş başvuru formu ile toplanan kişisel verileriniz/özel nitelikli kişisel verileriniz (bundan sonra birlikte Kişisel Veriler olarak anılacaktır);• Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,• Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini• Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla AktarılabileceğiToplanan kişisel verileriniz;• Kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; iş başvurusu talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi,• Şirketimiz insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması ve bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi• Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini• Şirketimizin iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amaçlarıyla;Tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine; açık rızanızın bulunması halinde ise iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, iştiraklerimize aktarılmaktadır.ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiŞirket, kişisel verileri, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;Doğrudan tarafınızdan telefon görüşmesi, fiziki ortamda form doldurtulması ve doğrudan otomatik sistemler (iş başvurusu yapmanıza imkân tanıyan sair internet siteleri, Şirketimiz internet sitesi, veri entegrasyonu ve telefon kanalı) ile toplamakta ve işlemektedir.Şirket verileri, Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,• Hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmek için zorunlu olması, • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,• Meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,• Tarafınızca alenileştirilmiş olması, • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,• Açık rızanızın bulunması Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde Şirketimiz İnsan Kaynakları biriminde iş süreçlerinde değerlendirilmek ve işe alım organizasyonlarıyla ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere 2 yıl boyunca tutulacaktır.d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan HaklarıKişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da VAN LEEUWEN DISTRIBUTION BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’ye daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. VAN LEEUWEN DISTRIBUTION BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.Başvurunuzda;a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,d) Talep konunuzun,bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin TOSB Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde, 15. Sokak, No:12, 41420, Şekerpınar-Çayırova, Kocaeli, Türkiye adresine verebilirsiniz.E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı kvkk@vanleeuwen.com.tr e-posta adresine yapabilirsiniz.KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı benteler@hs03.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, VAN LEEUWEN DISTRIBUTION BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda, VAN LEEUWEN DISTRIBUTION BORU SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi
Yan Haklar

Özel Sağlık Sigortası, Servis, Yemekhane, Kaza Sigortası.

Stok Yönetim Uzmanı pozisyonu ile ilgili daha detaylı bilgi almak ya da diğer iş fırsatlarını incelemek için aşağıdaki sayfaları inceleyebilirsiniz.

Stok Yönetim Uzmanı Stok Yönetim Uzmanı Maaşları Stok Yönetim Uzmanı Nasıl Olunur? Stok Yönetim Uzmanı Nedir? Stok Yönetim Uzmanı İş İlanları